Pyar saba cir 2

1Loo na, -ye ye laampee wũhũ byɛ miy yaha, ye ma n fufor pye ye, ye ma n ye nampyeŋ wlaŋ le kapee wo ye, ye ma n nii yĩnkãhã sãnsyãŋ ne ye, ye ma n naa yĩnde pye ye, ye ma n wãpee pãã waa wĩĩ na ye! 2Ye cã yĩm n tãy pẽyãhã ye, u yĩm wãr ma n lɛ. Ye bya, -ye nii pẽyãhã wãŋ ter syi dyaŋ, -tee ta Yãhã kapãn wĩĩ naa n tãy ye ye, le Yãhã kapãn lii le sroŋ, ma laha, kapee carle laa gɛ sẽ wlãhã le wo ye. -Ye le le naa n yaha ye laam wo yalebyɛ! Loo na, Yãhã cĩĩnde wĩĩ ga gboho ye laam wo, ye n lɛ Yãhã kãnde wo. 3Ye Yĩŋfua wĩĩ cã, ma maha u laantãr wũhũ yãã gboho, ma cã ye wĩĩ gboho u laam wo. 4-Ye yũhũ dye Yĩŋfua Yesu tãy! U sẽ ku ye, u ma yrãŋ na, woo kẽ nwoŋ nakũy ntẽmblaha Yãhã ye. Nawee- u sye, pe sẽ u ta ngaa ye. Yãhã -sẽ cãã bii woo yãŋ yi, ma yee u tɛr wãn byɛ yaha. 5-Ye yũhũ dye Yesu tãy, tee tyii Yãhã n ye ta ke kangbãŋ fãã ye ne, Yãhã Yrã n dye nii ke wo. Yii tee ga maha ba nii koo Yãhã kangbãŋ nge yũndefa, ye naa ke sey ye laam fãnga byɛ ne, tee yii le soho ke koho wo ye kuãŋ ne mii diŋ wãŋ syi dyaŋ. Ye ga ba naa koo pye Yesu Crise myaha ne, loo le ga naa n tãy Yãhã ye. 6Yãhã sabangbãŋ wo, le ma le yrũhũ ta ma yee, Yãhã yee: "-Ye yãŋ, n nwo, tẽ cãã nwonfãã ntẽmbangbãŋ gaa yãŋ yi ta klo nde wo pe n yee Yurusalɛm. Koo ke ma ke nwoŋ yĩŋ. Ntẽmbar nde byɛ ga ba fãã tã taha koo na. Ke tɛr wãn byɛ yaha. Koo kẽ tẽ yãŋ yi. Wii ma koo ntẽmbangbãŋ nge wĩĩ sya cĩĩnde, fyar wĩĩ laa saa ufua dye yãã ye." 7Yii mpãy tee ke wĩĩ sya cĩĩnde, ke ma ye ye yĩŋ ne, ke tɛr wãn byɛ yaha. Ma -sẽ yee mpãy na, pe sẽ ke wĩĩ sya cĩĩnde ye, yĩŋ wee ke na poo ye ye. Le ma le yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Ntẽmblaha gii nwonfããfa ke sye, Yãhã ke gbe ma ke ta, ke n sya yĩŋ yãã ke nwonfãã na." 8Le maha yrũhũ ta ma yee: "Koo ntẽmblaha kẽ, nawee- mpãy n pai naa n kũn ke na, pe laha naa n too." Pe Yãhã kapãyĩĩ sye, loo ne pe n kũn ke na, ma n too. Yãhã le ta ke syi. 9Yii poo na, tee Yesu wĩĩ sya cĩĩnde, Yãhã ye yãŋ yi. Ye ma u Yĩŋfua yũndefa. Yãhã ye ter yãŋ yi ma ye ta ke wãm, ye kãnkai- n naa n laha. Yãhã ye yee yi wam wo, ma ba ye le ke cãã- wo, cãã- mpãy kacãn wee pe nayɔ̃r na ye. Ke ye yãŋ yi, ma yee ye naa Yãhã kayũhũ yar nawee- na. 10Faale wo, ye sẽ pye Yãhã wãm ye. Yagaa woo, ye ma Yãhã wãm. Faale wo, ye sẽ ba cã ma yee Yãhã ye fɛn di ye. Yagaa tee -sẽ le cã, ye Yãhã kayĩĩ yãã. 11Ta naambiyãm, n ye nar laa ne. Ye cã ye ma nampay driyɛ̃ nge wo, plii raa ya tee ga pye ke wo. Loo na, ye laam wũhũ nkãy ke sẽ n gaha Yãhã kuɛ ye ye, -ye ke miy yaha, ke ma n naa ye wlãhã ye saha Yãhã laam wĩĩ pye ye. 12Mpãy pe sẽ Yãhã cã ye, tee mii ye wlãhã nii pe laam wo, -ye ta ye pyer n yɔ̃! Pe ma sya kawar fua n taha ye na, ma yee ye ma kapeepyefa, pe yĩnde ma ye kayũhũ na tee n pye. Ke syi ne, Yãhã ma ke yĩŋ yi pe ye per gii, ye kayũhũ ga ta pe n ke sey. 13Tee mii tee Yĩŋfua Yesu kãnde yãr, -ye yĩŋ kor naa n le yĩŋfa ter byɛ ye kãntraha nge na! Tee naa n luhu ye kãntraha yĩŋfua ye, woo wii fãnga kur byɛ ma u koho wo! 14U yĩŋfua tuu mpãy yãŋ yi, ma pe taha yĩŋ na u kãntraha kui byɛ wo, -ye naa n luhu pe bya ye! Poo mpãy, nawee ma kapee pye, pe ga u pẽn, wii ma -sẽ kayĩĩ pye, pe ga u sey. 15Ye sẽ yãã, Yãhã n kɛ ye naa kayũhũ pye, ye ta, mpãy pe sẽ n kɛ pe kai- cã ye, tesẽ mpãy ne pe plege, pe ma n waha naa wãpee pãã ye wĩĩ na ye. 16Yagaa, ye yi kãã yãmpar raa ter fãnga koho wo. Loo na, lii ma tãy ye ye, ye ga waha loo yãŋ gbe. N sẽ -sẽ yee, ye kapee- wãpyeŋ kãnde loo gbe ye wãsyayaha flãhã tãy ye. -Ye naa ye troho tãhã nawee- n waha cã, cĩĩnde Yãhã tẽntẽ- me ye ne. 17-Ye naa nagboho ta nawee- byɛ na; mpãy byɛ pe ma Yesu kãndeyãrfa, ye tyii pe ntãŋ n naa n dye ye tãy; -ye naa n fya Yãhã koo na, -ye naa n luhu nawee- yĩŋfuangbãŋ ye! 18Tẽntẽ-, -ye yĩŋ kor naa n le yĩŋfa kẽ, -tee naa n fya pe na! Mpãy pe ma ye yĩŋfa, pe ma naweeyɔ̃m woo, -ye naa n luhu pe ye, pe wee naweeyɔ̃m woo, -ye naa n luhu pe ye! 19Ye sẽ yãã, taa sẽ yai wãfãy gii ne ye, pe ma ma fãy koo wãfãy nge ne, ma sẽ le ta kai ye, cã ma n luhu Yãhã ye. Ma"a n pye ke syi, ma pyer n tãy Yãhã ye. 20Ye sẽ yãã, ke ma pye ye kapee pye cĩĩnde, pe n ye yigi ma nii ye fãy le wĩĩ na, le yai ye ne, ye saha laa wãyĩĩ yãã koo wãfãy na ye. Ke ma -sẽ pye ye kayĩĩ pye, pe n ye yigi ma nii ye nuhu le wĩĩ na, ye n yii ta le sẽ kai kua ye ye ye, ye ga wãyĩĩ yãã le na Yãhã ye. 21Ye sẽ yãã, Yãhã lii kɛ ye ye, ye naa ye laam yĩn wãfãy wo. -Ye yãŋ, u Yãhã Yĩndefua Crise gɛ ke syi wãfãy yãã ye wĩĩ na, ma yee tee naa n yãŋ woo na, ye naa ye troho tãhã u wãŋ ter syi dyaŋ. 22U sẽ kapee laa syi gɛ pye yãã ye, kawar wĩĩ laa sẽ yi yãã u yɛ̃ wo ye. 23U pye, wii ma u tyɛhɛ, u saa kapãmpee dur wãã ufua kẽ ye. U pye, pe ma sya u nuhu mii, u saa yee u ga wãpee pye pefa na ye, u ga u ya le soho Yãhã koho wo, Yãhã gii ke nawee sãhã cĩĩnde ne. 24U Crise wo kapee- kur byɛ sya, ma tẽŋ u yĩŋ na, pe n sya ga u kuey mar trã na, u n ku ke ne. U loo pye ma wo ta, wo n nii nakur wãŋ syi dyaŋ kapee- wãpyeŋ kuɛ ye, ma -sẽ nii yrãŋ na, ma ga waha naa kai nkãy pye nkãy ke sroŋ. Pe Yesu tee duai, u n le sya laanyĩn ne. Loo ta, kapee- nkãy byɛ pe tee pye wo na faale wo, koo kayaaŋ n kua wo laam wo, wo n maha kadye korkor yãã. 25Ye sẽ yãã, faale wo, ye pye mii mbaa dyaŋ pe yi kãã u mbanaha kur ye ma -sẽ plaha. Yagaa, ye wee ke syi nantãŋ ye. Ye dur ba u mbanaha ye, u n nii n sẽŋ ye na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\