Pyar saba cir 4

1Ye cã ma yee, Yesu Crise kadye sraha wãfãy sroŋ yãã. Ye bya -ye ye laam gbihi ta, ye yii waha koo wãfãy ter syi nge na, ye naa n yãŋ Yesu na! Ye sẽ yãã, wii woo tuu yɛr u ya kadye sraha wãfãy wĩĩ na ma fãy, woofua koho yi kãã kapee- wãpyeŋ wo. 2Ma gbe nanga na, ye laam wũhũ nkãy ke sẽ yɔ̃ ye, -ye koo miy yaha, ye naa Yãhã laam wũhũ koo pye, ye sya ba ku! 3Mpãy pe sẽ Yãhã cã ye, cãã ngii cãã tee sẽ ba Yesu cã wa ye, ye naa ye troho tãhã pe wãŋ ter syi dyaŋ. Ye sẽ waha naa yii yigi ye, ye laam wũhũ sẽ ba yɔ̃ ye. Ye pye sẽnwɔnafããn. Plii byɛ ye naa yii wãã gbar na, ma ga naa sẽm wɔ. Nkãy syi ke fũhũ Yãhã ye, ye naa koo pye, ma naa ye mpar wãn tẽŋ. Ye tyii ye koo ngĩĩ byɛ wãpyeŋ miy yaha, ye ma- tɛr ke wãpyeŋ na. 4Yagaa, mpãy pe sẽ Yãhã cã ye, pe yãã tee ye troho yi kãã pe kãmpee wo, loo nde pe fe gbe, pe n sya nii ye tyɛhɛ. 5Per gaa -sẽ ma ke n pai, le yale nɔ wa gɛ nɔ wa, Yãhã ga ba pe yee, ke pe yey pe naa kapee- ngĩĩ byɛ pye, ma maha naa ye tyɛhɛ yĩŋ gii na. Yãhã ke per gii ta, ke n pai nakur sãhã tesẽ yrãŋfa byɛ ne, ye cã koo per sẽ dey kuee ye. 6Ye sẽ yãã, mpãy bya pe ku wa pe bii le Yãhã kapãyĩĩ luhu pe ya ndoŋ. Kai- nkãy pe bii tee pye, pe wãpẽn yãã koo wĩĩ na. Yãhã Yrã -sẽ wãsyayaha wĩĩ yar pe na le Yãhã kapãyĩĩ kãmay na, le n waha pe ta pe n cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye. 7Driyɛ̃ wãkua yale nɔ gbe taha. Loo na, -ye kacãn yãã, ye yɛrsaha ta ye pyer na, ye waha naa Yãhã nar. 8Kai lii le -sẽ ma yĩŋ, loo ne nde: Ye tyii ye ntãŋ n sroŋ naa n dye yii tãy busãã. Ye sẽ yãã, wii ntãŋ ma dye ma tãy, ufua ma sya lii tee pye ma na, u ntãŋ wãdye wĩĩ ga ta, ma n le wãpee yee yi kãã ma laam wo, le n kua gbɛgbɛ. 9Wii ma ka ma kaha wo, niisaha wãã u kẽ, loho ne u n wɔ, ma"a n yĩntaha tãhã u ne ye, ma"a n maha yee, u wãpa wĩĩ sẽ tãy ma ye ye. 10Yãhã ke fãnga tii la ye nanem byɛ kẽ, -ye cã ye yee, ye yai ye te ta, te n laa yɔ̃ Yesu kãndeyãrfa byɛ kẽ. Ya"a nii koo pye, ye te wãyigi cã cĩĩnde. 11Wii ma kaplãŋ tɛrsaha cã, ma nii Yãhã kaplãŋ tɔ̃r n yar nawee- na, fãnga gaa kẽ Yãhã wãã u kẽ. U ma nii Yãhã kaplãŋ tɔ̃r nawee- ye, u -sẽ naa Yãhã kaplãŋ ya tɛrsaha yar nawee- na. Wii ma koho wãleŋ cã u nampyeŋ ye, ma nii koho le nawee- byɛ ye, fãnga gaa kẽ Yãhã wãã u kẽ. U -sẽ naa koho le u nampyeŋ ye koo syi. U -sẽ naa n pye koo syi, Yãhã myaha n gboho kãnkai- byɛ wo Yesu Crise kãmay na. Ye sẽ yãã, kai- byɛ fãnga ma tãŋ Yãhã koho wo nayɔ̃r ne. Wãkuayãã wee yãã koo ngĩĩ na ye. Amɛn, le nii ke syi. 12Ta naambiyãm, Yãhã ke ye tãn n yãŋ wãfãy gii ne yagaa, ye ma syi le n ye fe gbe, le nii ye ye kafuɛ̃ laa ye, lii syi le sẽ yai le ye dye ye. 13Tee mii, ye wãfãy yãã, ye tyii le n nii ye ye nuhu wĩĩ! Ye sẽ yãã, u Yãhã Yĩndefua Crise wãfãy ter kẽ tee n sya. Loo na, u maa dur ba u nayɔ̃r ne nawee- byɛ yĩnde na, le ga ba nii ye bya ye laanfir wĩĩ. 14Ya"a yãã, pe ye tyɛhɛ Yesu kãnde wãyãr wĩĩ na, -ye ta le n nuhu yigi ye kẽ. Ye sẽ yãã, Yãhã Yrã ma ye na, ma ta Yãhã nayɔ̃r yirfua ma ye na. 15Yii waa ma syi u wãfãy yãã kapee laa wãpyeŋ kur ye mii nawee wãboo dyaŋ, laa na kla gaa wãyuhu, laa na kapee laa ter wĩĩ na tesẽ nagblaha wĩĩ laa ne ye. 16Pe ma -sẽ nii yii waa fãy, ma yee u ma Yesu kãndeyãrfua, ufua ma syi u yee fyar woo yigi loo nde ne ye. U -sẽ naa Yãhã sey, koo gii ke u ta, u n waha u troho tãhã Yesu kãnde wo. 17Yale nɔ wa, Yãhã kasãhã ga yir yagaa. Ke ga cãã fe gbe Yãhã pii poo na. Wii mpãy too ma Yãhã pii, le ma -sẽ cãã fe gbe wii na mma ma syi dyaŋ, mpãy pe le Yãhã kapãyĩĩ sye, poo wĩĩ -sẽ ga ba nii mii? 18Ye sẽ yãã, mpãy pe sroŋ, pe yĩŋ wãwlohoyi wĩĩ ma war, mpãy pe pee tesẽ kapeepyefa ne, poo wĩĩ -sẽ ga ba nii mii? 19Loo na, mpãy pe wãfãy yãã Yãhã kuɛ koho na, pe yai pe kuee kayũhũ ya wãpyeŋ wo, pe pe ya le soho pe kuãŋ ne Yãhã koho wo, Yãhã gii ke wãn kur byɛ tãhã, koo gii ke ma yɛ̃ tɛr wo ye lii ne, ke ga le pye wo kẽ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\