Pyar saba cir 5

1Yii mpãy tee ma Yesu kãndeyãrfa yahaseefa, yii me tẽ n yãŋ yagaa. Ta bya, n ma Yesu kãndeyãrfa yahaseefua nii ndoŋ. U Yãhã Yĩndefua Crise tuu wãfãy gii fãy, n ke yãã yĩnde ne. U ma ba dur ba u nayɔ̃r ne tesẽ u fãnga ne, ta bya ga ba koo yãã u flãhã tãy nii ndoŋ. Tẽ yee n ga lii pãã ye ye, loo ne nde: 2Yãhã ke Yesu kãndeyãrfa mpãy le soho ye koho wo, -ye pe yigi yɔ̃! -Ye naa pe yãŋ ye naa n sẽŋ pe na, mii mbanaha dyaŋ u mbaa ne. Tee le ta le n nii ye laam wĩĩ, ye ma syi ta le n nii ye ye fãnga wĩĩ laa ye. Loo le n tãy Yãhã ye. -Ye naa koo ngĩĩ pye pe kẽ ke dyaŋ laantee nen ne, ye ma n naa wale wĩĩ wũũ le wo ye! 3Yesu kãndeyãrfa mpãy pe ma ye koho wo, -ye naa n sẽŋ pe na! Ye ma syi ye yii ta ye kuã tã pe na ye, -ye nii pe ye cĩĩnde yahaseefayɔ̃m, pe n waha naa n yãŋ ye na. 4Ye ma nii ye troho tãhã ke syi, Yesu Crise wii u n sẽŋ wo byɛ na, mii mbanaha dyaŋ u mbaa ne, u ma ba dur ba, u ga ba kayũhũ gaa wãã ye kẽ, kii syi ke ma myaha ne, wãkuayãã wee ke nayɔ̃r na ye. 5Naanfãm, -ye yĩŋ kor naa n le yahaseefa kẽ! Ye byɛ, yii naanfãm tesẽ wãlɛ ne, waa ma syi u naa u ya puar waa na ye; -ye naa kayũhũ pye yii kẽ! Yãhã sabangbãŋ gɛ laam wo, le ma le yrũhũ ta nii ma yee: "Yataŋfa wĩĩ sye Yãhã ye. Mpãy pe -sẽ pe ya tege tãã ye, Yãhã ke laantãr yar pe na." 6Loo na, -ye yii tege tãã ye Yãhã yĩnde na, koo gii ke ma fãnga ne. Ye ma loo pye, Yãhã ga ba yalaale yãŋ, ke ye kuã yir ncaha ye. 7Ye laam wũhũ nkãy byɛ ke ye fãy, -ye ke byɛ ta ke n nii koo yĩŋ wũhũ. Ye sẽ yãã, koo kẽ ke n sẽŋ ye na. 8-Ye naa ye laam wũũ, ya"a n faha yii yaha ye! Ye sẽ yãã, ye napĩĩ Setane ma mii jar wãŋ syi dyaŋ, tuu n syii ma gbey n klaha, ma n kɛ u ma wii yãã yigi u u kaa. 9-Ye yii waha ye u wĩĩ sye, -ye Yesu ya ta ye Yatɛr, Setane ma n ye yãã yigi ye! Ye cã ma yee driyɛ̃ kur byɛ wo, ye nampyeŋ- mpãy pe n yãr Yesu kãnde wo, pe bya ma koo wãfãy nge na ye wãŋ syi dyaŋ. 10Ye ma faa fãy car, yalaale ma ba nɔ, Yãhã gii ke kayũhũ ter byɛ wãã nawee kẽ, ke ga dye ye ye, ke ye ta ye n kuee yai tãŋ ke nayɔ̃r wo, ye seefar rii wĩĩ na tee le Yesu ne. Yãhã ga ye ta ye n nii nawee- mpãy syi ke n kɛ. Ke ga ye ta ye n lɛ ke kãnde wo. Ke ga fãnga wãã ye kẽ. Ke ga maha ye ta ye n kuee le Yesu kãnde wo laantee nen ne. 11Yãhã ya kẽ, ke ma fãngafua, wãkuayãã wee ke fãnga na ye. Amɛn, le nii ke syi. 12Silaasyi kẽ tuu ra koho soho, ta n waha sabagbɛrle nwo yrũhũ ma nɔ wãã ye kẽ. Tẽ lii yãã u kuɛ ye, u n sroŋ Yesu kãnde wo. N kaplãŋ ngĩĩ yrũhũ ye kẽ ma yee, n ga ye laam gbã, tẽ ye yar, ye n cã ye yee, lii tẽ tɔ̃r yar ye na saba nwo laam wo, loo ne le ma le cĩĩnde Yãhã laantãr wĩĩ. Yãhã loo wãã wo kẽ, -ye le gbihi le yaha ye laam wo! 13Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa mpãy pe ma Babilɔn wo, poo mpãy Yãhã pe yãŋ yi ye wãŋ syi dyaŋ, pe byɛ ye syar. Marɛkɛ wii u nii ra dya Yesu kãnde wo, u bya syaha wãã ye kẽ. 14-Ye naa syaha wãã yii kẽ, mii tuhufua nen pii wãŋ syi dyaŋ pe ntãŋ dye pe ya tãy. Yãhã ke yrĩŋ wãã ye byɛ kẽ, yii mpãy tee seefar le u Yãhã Yĩndefua Crise ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\