Tesalonifa saba cir 1

1Ndoo Pɔl tesẽ Silaasyi ne, Timuti ne, wii kẽ too saba nwo yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, yii mpãy ye ma Tesaloni wo, ma seefar le wo Tuhufua Yãhã ne tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne. Wo syaha ma ye ye. Yãhã ke ke kayĩĩ wãã ye kẽ tesẽ ke yrĩŋ ne. 2Wo syaha wãã Yãhã kẽ yalebyɛ ye byɛ wĩĩ na. Wo ma maha nii n pãã Yãhã ne, wo sẽ n faha ye wĩĩ ne ye. Wo loo pye yalebyɛ. 3Ye Yesu ta ye Yatɛr, ma nii woo laam wĩĩ ya pye. Ye ntãŋ dye yii tãy, loo maha ye ta ye n nii tẽŋ tẽ yii kẽ. Ye maha koho taha yaha Yesu na. Wo ma nii n pãã Yãhã ne, wo sẽ n faha koo kai- ngĩĩ byɛ wĩĩ ne ye. 4Wo nna, waa u Yesu kãndeyãrwai ne, wo cã ye ntãŋ dye Yãhã tãy ke n ye yãŋ yi, ma yee ye nii ke wãm. 5Too Yesu kapãyĩĩ pãã ye fla na, wo sẽ le pãã ye ye wo yɛ̃ kaplãŋ ya ne ye. Yãhã Yrã pye wo ne, koo kẽ fãnga n nii wo kaplãŋ na. Wo ba le cã laha ma yee, le Yesu kapãyĩĩ ma cĩĩnde. Too pye ye ne ma naa wo troho tãhã kii syi, ma yee ye waha kayĩĩ loo yãã, ye le cã. 6Ye wãfãy yãã gboho Yesu wĩĩ na, ma sye ma le Yãhã kaplãŋ sya nuhu ne, nuhu tii syi Yãhã Yrã Fãnga te le nawee- laam wo. Tee loo nde pye ke syi, ye ye troho tãhã wo wãŋ syi dyaŋ tesẽ wo Yĩŋfua Yesu ne. 7Loo nde ta, Yesu kãndeyãrfa mpãy pe ma Maseduan kãntraha kui wo, tesẽ Yakayi kãntraha kui ne, poo mii byɛ ga waha yãŋ ye na. 8Le Yesu wĩĩ gbe ye fla na, ma cããŋ n gaha Maseduan kãntraha kui byɛ wo, tesẽ Yakayi kãntraha kui ne. Loo ya sẽ ne ye, tee Yãhã ta ye Yatɛr kii syi na, nawee- le luhu teebɛhɛ byɛ wo. Wii gɛ saha laa pãã taha le na nantãŋ ye. 9Too ba ka ye fla na, ye n ba wo yigi yɔ̃ mii, nawee- byɛ loo pãã. Ye mpar wãn tii tee ba ta too ma yãhã, ye too nde byɛ miy yaha. Cĩĩnde Yãhã gii ke wãn byɛ tãhã, ye ye yĩntaha sroŋ koo ya ye, ma ke tẽn tẽ. Yagaa ye ke Dya wãdurbaŋ sẽŋ. Nawee- byɛ maha loo pãã. 10Yesu woo kẽ u ma Yãhã Dya, Yãhã u ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Woo kẽ, tuu wo sya yaha, Yãhã ma n ba wo sãhã wo kapee- wĩĩ na ye. Yagaa, ye woo wãdurbaŋ sẽŋ, yaliile tuu ga ba yir yãhãyĩŋ na u dur ba kãntraha na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\