Tesalonifa saba cir 4

1Wo nna, yagaa too ye klaha ye yai ye naa ye troho tãhã mii le n waha naa n tãy Yãhã ye, wo cã loo ne tee n pye. Yagaa, waa ye nar waha wĩĩ nen nde ne wo Yĩŋfua Yesu myaha na: Tee ye troho tãhã mii, -ye kaa gbihi taha naa n gaha ke wãtãhã na! 2Kai- nkãy wo Yĩŋfua Yesu yee tee yai ye naa n pye, wo ke yar ye na. Ye ke cã. 3Lii le ma Yãhã laam wĩĩ loo ne nde: -Ye ye troho wãtãhã ter ta, ke n naa n yɔ̃, ke naa n nii gbɛgbɛ, -tee yii yigi tyatyãhã kuɛ ye. 4Ye byɛ, -ye naa kacãn yãã ye ca kuɛ ye, -ye naa nagboho ta pe na. Lii le yɔ̃ Yãhã ye, -ye naa loo pye! 5Ye ma syi ye flefle n gboho tɛr ye na mii nawee- mpãy dyaŋ pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. 6Waa ma syi u kapee pye u nampyeŋ na loo nde ne ye! Waa ma syi u dugu u nampyeŋ na kai laa wo ye. Wo ye yar waha wa loo nde ne ma yee, mpãy pe koo kapee- ngĩĩ ter pye, Yĩŋfua ga ba pe pẽn. 7Ye sẽ yãã, Yãhã sẽ wo yee ma yee, wo naa wo troho tãhã tyatyãhã yor wo ye, ke wo yee ma yee, wo wo troho wãtãhã ter ta ke n naa laha kãnkai- byɛ wo. Loo le n tãy Yãhã ye. 8Loo ne, wii ma loo kaklaha wĩĩ nen nde sye, naweetee kaklaha sẽ kẽ tuu sye ye, Yãhã kaklaha kẽ tuu sye, Yãhã gii ke ke Yrã le ye laam wo. 9Tee mii Yesu kãndeyãrfa, ye ntãŋ wãdye wĩĩ na yii tãy, laa kafuɛ̃ wee tẽ ga maha yrũhũ yar ye na ye. Yãhã gɛ ye yar wa, tee ga pye mii, ye wĩĩ naa n tãy yii ye, ye le cã. 10Loo gɛ ne tee n pye ye Yesu kãndeyãrwai mpãy byɛ ne pe ma Maseduan kãntraha kui kur byɛ wo. Wo nna, wo maha le nar ye ye, -ye maha kaa taha loo nde wãpyeŋ na. 11-Ye naa n kɛ ye naa ye troho tãhã laanyĩn ne, ye sẽ yai ye nii teger waa ye ye, ye yai ye naa ye yĩŋ kai- gbihi yii ya. -Ye naa tẽŋ tẽ yii ya ye naa ye yɛ̃ digi kɛ, mii too ba ye yar wa le ne mii. 12Ye ma nii koo pye, waa saa naa n fãy ye yɛ̃ wãwoo wĩĩ ne ye, tesẽ mpãy pe wee Yesu kãndeyãrfa ye, pe ma n laa yãã ye na ye. 13Wo nna, mpãy pe ku tɛr wa, lii le ga ba pe dye, wo n traha ye cĩĩnde cã loo nde na. Loo na, ye laam saa wlãhã naa n nii yalebyɛ mii mpãy dyaŋ, pe sẽ koho taha yaha cĩĩnde yrã na ye, cĩĩnde yrã lii wãkuayãã wee le na ye. 14Wo cã ma yee, Yesu ku ma dur, ma yir gbã wo, ma pa yrãŋ na gbaafa ye. Loo ta wo n maha cã ma yee, mpãy pe Yesu ta pe Yatɛr ma sya ba ku, Yãhã ga ba poo byɛ ta pe n yir gbã wo, pe dur ba yrãŋ na, pe ba nii Yesu ne. 15Wo Yĩŋfua wo yar kai- nkãy ne, waa ke pãã ye ye: Yĩŋfua ma ba dur n pai, wii mpãy too sẽ ku wa ye, wo saa ba pye mpãy yahasee ye pe ku tɛr wa ye. 16Wo ga ba luhu tẽŋ gaa ne mii waa dyaŋ tuu gbey fãnga ne. Wo ga ba luhu yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ yĩŋfua waa yĩmbui ne. Wo ga ba luhu Yãhã tũũtũũ wãwuu ne. Yĩŋfua gɛ ga ba yir yãhãyĩŋ na u tege ba. Mpãy pe ba Yesu ta pe Yatɛr ma sya ba ku, poofa ga ba yir wa gbã wo, pe dur ba yrãŋ na, pe yahasee sya. 17Loo kur ye, wii mpãy too ga ba pye nantãŋ yrãŋ na le yale wo, wo bya waa ba yir taha pe na yãhãsyɔ̃r wo, wo ga Yĩŋfua wãã ncaha ye. Loo na, wo ga ba kuee yai tãŋ Yĩŋfua ne. 18Tee mii ye kaplãŋ ngĩĩ luhu, -ye naa ke pãã yii ye, ye naa ye laam yĩn loo nde ne!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\