Tesalonifa saba cir 5

1Wo nna, kai- ngĩĩ pyeyale tesẽ ke pyeper ne, ye sẽ n kɛ n koo yrũhũ yar ye na ye. 2Yii gɛ le cã laha ma yee, waa saa ba Yĩŋfua durbaper cã ye. Koo per ga ba pye mii yuhu wãŋ syi dyaŋ tuu ne pa yĩmper wo, waa gɛ saa cã ye. 3Yaliile nawee- ga ba naa n yee: Yagaa woo, laa wãpee wee ye, ntãncɛr wĩĩ laa wee nantãŋ ye, loo yale -sẽ ne, le kapeengbãy ga pe fe gbe le pe dye. Pe saa ba wloho yi le wo ye, le ga ba nii mii calaifua wãŋ syi dyaŋ, laha ke ne u fe gbe wãyaa ne. 4Yii poo na, wo nna, tee laa cã Yãhã wĩĩ na, ke per saa waha ye fe gbe yuhu wãŋ syi dyaŋ ye. 5Ye sẽ yãã, ye byɛ ye ma cãã- nawee-, ye ma yai nawee-, kai nkãy ke yɔ̃ gbaa na, ye koo pye. Wii mpãy too Yesu ta wo Yatɛr, yĩmper wohofa sẽ me wo ne ye, wamfa sẽ me wo ne ye. 6Loo na, wo ma syi wo naa napar pye wo sã wãy naa n faha wo Yĩŋfua Yesu wĩĩ ne mii mpãy dyaŋ pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. Wo yai wo naa wo laam too yalebyɛ wo Yĩŋfua Yesu wĩĩ ne, wo yai wo naa kacãn yãã wii na. 7Yĩmper kẽ nawee- pe sã n wãy, yĩmper maha kẽ nawee- pe sẽm wɔ n tɛr, ma n faha pe ya yaha. 8Wii na, wo ma yai nawee-, wo yai wo naa kacãn yãã wii na. Wo ma Yesu ta wo Yatɛr ma maha ta, wo ntãŋ nii n dye wii tãy, le ga nii wo ye mii ntẽn nayroho dyaŋ naan miyfa pe le paha tã kadye na. Wo ma wo koho taha yaha wo wãsyayaha wĩĩ na, le ga nii wo ye mii ntẽn yĩncigi dyaŋ naan miyfa pe le paha tã yĩŋ na. 9Ye sẽ yãã, Yãhã sẽ wo yãŋ yi ma yee, ke kasãhã te ba too wo na ye. Ke wo yãŋ yi, ma yee wo wãsyayaha yãã wo Yĩŋfua Yesu Crise kãmay na. 10U Syayahafua ku wo wĩĩ na, ma yee wo ba nii u ne yaliile wo u ma ba dur ba. U dur ba wo yãã yrãŋ woo, u dur ba wo yãã too ku woo, loo wĩĩ nen ya ne, wo ga ba nii u ne. 11Loo na, -ye naa ye laam gbã, -tee naa koho le yii ye, ye naa kaa taha ye troho wãtãhã na Yesu Crise kãnde wo! 12Mpãy pe Yĩŋfua tẽn tẽ ye kẽ, ma ye troho wãtãhã sroŋ ye kẽ Yesu kãnde wo, ma ye yi n kãã kapee- wãpyeŋ kãnde wo, wo nna, wo ye nar, -ye naa nagboho ta pe na! 13Pe tẽn lii tẽ ye kẽ, ye tyii loo nde n ta, pe wĩĩ n naa n tãy ye ye. -Ye naa laanyĩn wũhũ pye yii kẽ tesẽ ye nampyeŋ- byɛ ne! 14Wo nna, wo ye byɛ nar, mpãy pe tẽn wĩĩ sye, -ye pe yar le ne ye yee, kayĩĩ sẽ ne pe dye yɛr ye. Mpãy pe ma, laa le pe fãy, -ye naa pe laam yĩn! Mpãy laam pe ma fãhãfãhã kapee- wãpyeŋ kuɛ ye, -ye naa pe yãŋ ye naa laantor kaplãŋ le pe laam wo. -Ye naa ye laam yĩn poo mii byɛ ne! 15-Ye naa yii yigi: Ye nampyeŋ- ma kapee pye ye na, ye ma syi ye le dur u kẽ ye! -Ye naa kayĩĩ loo kɛ, ye naa n pye yii kẽ tesẽ nawee- byɛ ne. 16-Ye yãŋ, -ye naa nuhu di yalebya, 17-tee naa n pãã Yãhã ne yalebya, 18-tee naa syaha wãã Yãhã kẽ kãnkai- kur byɛ wo! -Ye naa ye troho tãhã koo syi Yesu Crise kãnde wo, yii mpãy tee seefar le Yesu Crise ne. Koo ke ma Yãhã laam wũhũ. 19Yãhã Yrã lii Yãhã le le ye laam wo, le ma mii naa dyaŋ Yãhã ke tar ye laam wo. -Ye naa n luhu le yĩmbui nde ye, ke naa ma n fege ye! 20Wii ma Yãhã kapãn laa luhu u laam wo ma le tɔ̃r, ye ma syi ye yee, yĩŋ wee le na ye. 21-Ye yãŋ naa n le kai- byɛ wo, lii ma sroŋ, -ye loo gbe! 22Lii le -sẽ pee, -ye loo yãã ye le ta yaha! 23Yãhã gii ke n pai yrĩŋ ne, ke ta ye n kuee yai tãŋ ke koho wo. Ke ye laam byɛ ta pe n kuee yai tãŋ gbɛgbɛ, ye yrã ne, ye kadye bya ne, wo Yĩŋfua Yesu Crise n sya ba dur ba! 24Yãhã koo ke ga le pye ye kẽ. Ye sẽ yãã, Yãhã sẽ n yi ke kapãn kur ye ye. 25Wo nna, ye bya, -tee naa Yãhã nar wo kẽ yii ndoŋ! 26Yesu kãndeyãrfa mpãy byɛ pe ma ye fla na, ye pe byɛ gbihi syar wo kẽ, ye pe yar wo byɛ ma tuhufua nen pii, wo ntãŋ dye wii tãy. 27N ye nar Yĩŋfua myaha ne, -ye saba nwo kal Yesu kãndeyãrfa byɛ n luhu. 28Wo Yĩŋfua Yesu Crise u kaa taha ye na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\