Timuti saba cir 3

1Kapãn laa nde, cĩĩnde ne: Wii ma yee u Yesu kãndeyãrfa yawãhã yahaseefua tẽn syi kɛ, tẽyĩĩ ne u n kɛ. 2Wii ma loo tẽn tẽ, u yai u sroŋ kai- byɛ wo; u yai u pye cɔɔ nen ya ne, u yĩnde ma n pye cɔɔ waa ter na ye. U yai u u ya wãyigi cã. U yai u kai- cã. U yai u pyer n yɔ̃. U yai u nampay wãyigi cã. U yai u le Yãhã kaplãŋ wãklaha cã nawee- ye. 3U sẽ yai u tar sẽm na ye. U sẽ yai u naa fãnga yar nawee- na ye. U yai u naa n tãy nawee- ne. U sẽ yai u naa wãhã cɛr ye. U sẽ yai u ta, war wĩĩ n gboho u laam wo ye. 4U yai u u kahafa wãyigi cã, u yai u ta u pii naa n luhu u ye, pe maha naa u gboho. 5Ma sẽ yãã, nawee ma yee u sẽ u kahafa wãyigi cã ye, u ga waha pye mii, u waha Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yigi yɔ̃, poo mpãy pe ma Yãhã wãm? 6U sẽ yai u pye nafuɛ̃ le Yesu kãnde wo ye, mii loo sẽ ne ye, u ga waha yataŋ ta u ya na sãndãpee yĩŋfua Setane wãŋ syi dyaŋ, Yãhã n u pẽn. 7U yai, mpãy pe wee Yesu kãndeyãrfa ye, poo n cã pe yee u troho wãtãhã ter yɔ̃. Mii loo sẽ ne ye, u wĩĩ ga sye pe ye, u n waha gbe sãndãpee yĩŋfua namihi na. 8Mpãy pe koho le Yesu kãndeyãrfa yawãhã yahaseefa ye, pe yai pe laha. Pe yai pe naa cĩĩnde pãã. Pe sẽ yai pe tar sẽm na ye. Pe sẽ yai pe naa wale kɛ dawar ne ye. 9Pe Yesu ta pe Yatɛr, le Yãhã kapãyĩĩ cĩĩnde wĩĩ lii le yar pe na, pe yai pe le yigi kluɛ sĩĩ laantee nen ne. Kai- nkãy pe cã ke sroŋ, pe naa koo pye. 10Ye yai ye pe troho wãtãhã ter yãŋ, pe ma n sroŋ, ye cã pe taha loo tẽn nde na. 11Pe ca bya, pe yai pe laha. Pe sẽ yai pe naa nawee- wãpee pãã ye. Pe yai pe pe ya wãyigi cã. Pe yai pe naa n sroŋ kai- byɛ wo. 12Naa wii u koho le Yesu kãndeyãrfa yawãhã yahaseefa ye, u yai u pye cɔɔ nen ya ne, u yĩnde ma n pye cɔɔ waa ter na ye. U yai u u pii wãyigi cã tesẽ u kahafa byɛ ne. 13Mpãy pe koho le Yesu kãndeyãrfa yawãhã yahaseefa ye, pe ma sroŋ pe tẽn wo, nawee- ga naa pe gboho. Yesu cĩĩnde wĩĩ lii pe sya laantee nen ne, pe ma nii loo pãã nawee- ye, pe ga waha le pãã naa n laha laanyĩn ne nawee- ye. 14N saba nwo yrũhũ nɔ wãã ma kẽ, ma -sẽ n traha n ga ma yãŋ plii nde na. 15N ma ma- kuee tɛr, saba nwo ga ma klaha laa ne: Yesu kãndeyãrfua yai u naa u troho tãhã mii u Yesu kãndeyãrwai ne, maa le cã. Poo ma mii tuhufua nen pii dyaŋ. Poo me, pe ma ke Yãhã kãndeyãrfa yawãhãfa, Yãhã gii ke ma yrãŋ yalebyɛ. Poo me, Yãhã wãm. Ya"a yãã, le Yãhã cĩĩnde le soho Yesu kãndeyãrfa koho wo, poo me pe n sẽŋ le na. 16Cĩĩnde ne, kai lii le wo ta wo n Yãhã ta wo Yatɛr, waa saha le war ye. Le yĩŋ wĩĩ gbaha, waa saha yee kangbãy sẽ ne ye. U tege ba wo ye nawee kadye ne. Yãhã Yrã le yar gbaa na u sroŋ. U u ya yi yar yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ na. Kapãyĩĩ lii le u wĩĩ pãã, driyɛ̃ kui byɛ le luhu. Driyɛ̃ kur byɛ wo, nawee- ter byɛ u ta pe Yatɛr. Yãhã u kuã yir ga ta niisayũhũ wo yãhãyĩŋ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\