Timuti saba cir 4

1Yãhã Yrã le yar laha ma yee: Mpãy ga ba dur yi kãã Yesu kãnde wo driyɛ̃ kuayale wo. Pe ga ba naa n luhu yĩmbuhu nkãy ye, ke n pe kar naa n yaha. Pe ga ba naa n luhu sãndãpee kaplãŋ ye. 2Loo ga ba pe ta, dawarfa tesẽ kawarfuafa ne, pe n pe plaha, pe n naa kãmpee yãr. Poo dawarfa mii tesẽ pe kawarfuafa mii ne, pe ga ba nii, pe naa kapee- pye, pe kalaa saa pye ke na ye. Pe ga ba nii mii, Setane pe kayĩĩ wãpyeŋ suhu boo pe kẽ. 3Poo kawar kaklahafa mii, pe nawee- klaha ma yee, cɔɔ wãsyaŋ sẽ yɔ̃ ye, ma maha yee dir raa ma te wãdiŋ sẽ yɔ̃ ye. Ah too dir nde, Yãhã sẽ na ke re tãhã? Mpãy pe Yesu ta pe Yatɛr, ma cĩĩnde cã, pe ga waha syaha cãã wãã Yãhã kẽ, pe too dir di. 4Ye sẽ yãã, Yãhã ke dir wãn tii byɛ tãhã, te byɛ yɔ̃; taa ter sẽ yai mboo Yesu kãndeyãrfua ma te sye ma yee, te ma tã ye. Te byɛ yai ma waha te di, taa -sẽ cãã syaha wãã Yãhã kẽ. 5Yãhã kapãn tesẽ syaha wãwãã ne Yãhã kẽ, koo ke n pai wãn byɛ wãyɔ̃ŋ ne Yãhã ye. 6Ma"a koo kaklaha ngĩĩ yar pe Yesu kãndeyãrfa na, maa nii Yesu Crise tẽntẽyɔ̃. Ma"a loo pye, nawee- ga cã pe yee, ma n poho Yãhã kapãyĩĩ ne, ma suhu cĩĩnde kaklaha nkãy ne raa yigi. Koo katɛ- syãŋ ngĩĩ ke kaa taha ma kacãn na Yãhã wũhũ kuɛ ye mii digi dyaŋ, ke ne kaa taha ma kadye fãnga na. 7Ngbãy rii te sẽ cĩĩnde Yãhã wũhũ pãã ye, ma yai ma te wĩĩ sye. 8Ma"a yĩŋ le Yãhã kai- na, maa ke cã laha, ma nii yĩmbui nen na Yãhã ne. Kadye wãsãhã gbar nawee kadye ya sãhã, yĩŋ sẽ -sẽ wee re na ke syi ye. Ma"a -sẽ nii yĩmbui nen na Yãhã ne, loo nde ma yĩŋ ne. Ma sẽ yãã, loo nde nawee ta u n nii yrãŋ na nanga, sukũhũ gaa byɛ ne. 9Kapãn nde ma cĩĩnde, nawee- byɛ yai pe le sya nuhu ne. 10Loo ne, wo n nii Yãhã tẽn tẽ yalebyɛ, ma maha sroŋ n kãn ke wĩĩ ne. Ye sẽ yãã, wo koho taha yaha Yãhã na, Yãhã gii koo neŋ ya ke ma yrãŋ, ma maha ma nawee- Syayahafua, nawee- mpãy byɛ pe Yesu ta pe Yatɛr. 11Kai- ngĩĩ byɛ klaha pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ye, taa pe yar waha, pe naa koo ngĩĩ pye. 12Taa ma naanfuɛ̃, ma"a syi ta waa n naa ma kloŋ loo nde wĩĩ na ye. Ta, ma pyer n naa n yɔ̃, Yesu kãndeyãrfa n te yãŋ naa n gbe ma ye, ma yɛ̃ kaplãŋ ne, ma troho wãtãhã ter ne. Ta, nawee- byɛ ntãŋ n dye ma tãy, -taa tyii ma laam n yɔ̃, Yesu kãndeyãrfa n naa n yãŋ ma na, ma Yesu wãtaŋ ter ne ma Yatɛr, ma laam gbɛgbɛ ter ne. 13Naa ke Yãhã kaplãŋ kal Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa telai wo nawee- byɛ yĩnde na! Naa pe yar pe naa kãnyĩĩ yãr! Naa pe klaha Yãhã kaplãŋ ne! Koo ngĩĩ yigi ma naa ke pye, ta n sya ba dur ba. 14Per gii Yesu kãndeyãrfa wãlɛ pe ba kluɛ taha ma na, Yãhã ba kaplãŋ nkãy le waa laam wo ma wĩĩ na u n ke tɔ̃r, ma yee Yãhã fãnga gaa wãã ma kẽ. Koo fãnga nge ta, ma naa Yãhã tẽn tẽ! 15Loo nde ya ta ma tẽn, ma naa le tẽ yalebyɛ kayi ne, nuhu ne, le n naa n gaha ma ye yaha ye, nawee- byɛ n waha le yãã yĩnde ne. 16Kacãn yãã mii na, taa ta ma troho wãtãhã ter n naa n yɔ̃, ma kaklaha ke naa n nii cĩĩnde kaklaha. Ma"a mii plãhã, ma nii ngĩĩ pye yalebyɛ, ma ga sya yaha. Mpãy pe n luhu ma ye plii byɛ, pe bya ga naa pe troho tãhã ma wãŋ syi dyaŋ pe ba sya yaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\