Kɔrntifa saba syãŋ wuhu 1

1Ndoo Pɔl kẽ, ma suhu wo Yesu kãndeyãrwɛ Timuti ne, too saba nwo yrũhũ nɔ wãã. Ndoo Pɔl kẽ, le tãy Yãhã ye ke n ta ta Yesu Crise tẽnlɛhɛ. Wo u saba yrũhũ nɔ wãã yii Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kẽ Kɔrnti wo, ma suhu yii mpãy bya ne, tee ma Yãhã wãm ke Yakayi kãntraha kur byɛ wo. 2Wo Tuhufua Yãhã tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne, ke ke laantãr yar ye na tesẽ ke yrĩŋ ne. 3-Too wo Yĩŋfua Yesu Crise Tuhufa miingbãŋ gboho, Tuhufua wii kacãn wee u laantãr na ye, woo kẽ Yãhã ne, Yãhã gii ke nawee flaŋ yalebyɛ. 4Wãfãy gii syi ter ma sya wo dye, ke wo flaŋ. Koo syi kẽ, mpãy byɛ pe ma wãfãy wo, wo bya ga waha pe flaŋ wii ndoŋ wãflaŋ gii syi ter ne Yãhã ke wo flaŋ. 5Ye sẽ yãã, le ma mii wo dyaŋ u Yãhã Yĩndefua Crise ne. Wãfãy tii te u dye tɛr, te syar. Wãfãy busãã ga ba wo dye ke syi dyaŋ. U -sẽ wo flaŋ koo syi dyaŋ. 6Wo ma nii n fãy, wo n kɛ yii poo na, ye wãflaŋ yãã, wãsyayaha ne, koo kẽ. Wo ma -sẽ wãflaŋ yãã, ye bya ga wãflaŋ yãã, ke n ye ta, per gaa ye n waha naa wo wãfãy ter syi fãy laanyĩn ne. 7Loo ne, wo koho taha yaha ye wĩĩ na fãnga ne. Wo cã ma yee, tee wo wãfãy ter syi yãã, ye ga ba wo wãflaŋ ter syi yãã. 8Wo nna, ye sẽ yãã, wãfãy tii byɛ te wo dye Yasyi kãntraha kui wo, wo n traha ye te cã. Te wãfãy ba gboho tɛr wo na. Wũũsaha gɛ sẽ pye wo na ye. Wo sẽ ba cã gɛ cã waa kuee yrãŋ na nantãŋ ye. 9Wo n sya ba yee pe ba wo wãboo wĩĩ pãã ta. Koo wãfãy nge -sẽ wo ta wo n cã ma yee, wo sẽ yai wo koho taha yaha wii na, mii Yãhã ya sẽ kẽ ye, koo gii ke nakur ta te n yir gbã wo, ma n nii yrãŋ na. 10Koo kẽ, ke wo sya yaha gbã koho wo; ke ga wo sya naa n yaha koo syi. ãwã, wo koho taha yaha ke na, ma cã ke ga wo sya naa n yaha koo syi. 11Wo maha cã, yii gɛ ga koho le wo ye Yãhã wãnar ne. Nawee- busãã ma nii Yãhã nar wo kẽ ke syi, ke ga luhu pe ye, ke loo kayĩĩ pye wo kẽ, nawee- busãã n syaha wãã ke kẽ wo wĩĩ na. 12Lii le ma wo ye yĩnkuãyir wĩĩ, loo ne nde: Wo laam wo, wo le cã laha ma yee, driyɛ̃fa nsoho wo, tesẽ ye bya nsoho wo, wo naa wo troho tãhã Yãhã cĩĩnde yor wo, ma maha naa wii ta prafa mii Yãhã le yar mii. Wo sẽ waha yia koo troho wãtãhã ter nge na nawee laam kacãn syi kãmay na ye, Yãhã laantãr kãmay ne. 13Yii gɛ le cã ma yee, kaplãŋ nkãy too yrũhũ nɔ n wãã ye kẽ, ke yĩntaha ma gbɛgbɛ, ke wee sĩĩ ye. 14Tee ke yĩntaha war cacar yagaa, ta laam wo ye ga ba ke war tãŋ. Koo kẽ nge ne: Yĩŋfua Yesu durbaper, wo wĩĩ ga ba nii ye ye yĩnkuãyir wĩĩ, tesẽ ye wĩĩ bya ga ba nii wo ye yĩnkuãyir wĩĩ. 15Loo nde gboho ra laam wo, ta n sya ba yee, n ga cãã ka ye fla na, wo n wii yãã, wo maha ba wii yãã taha tɛhɛ syãŋ gaa na, le n nii ye ye kayĩĩ laa. 16Ye sẽ yãã, n ba naa n yee, ndoo ga cãã ka ye fla na, n cã ta tɛr ga Maseduan kãntraha na, n ma ga dur, n maha ba yi ye fla na, ye n koho le ra ye ra yrãhã wãyi na Yudɛ kãntraha kuɛ ye. 17Tẽ ba loo nde le yaha ra laam wo, laa na yii mpãy le ga ma yee, tẽ sẽ ba le ta kai ye? Ye yee la, n laam ga naweetee wãŋ syi dyaŋ, n naa yɛ̃ klaha, n waha naa n yee "ãwã", tẽ maha naa n yee "aye" le yalebya wo? 18Yãhã gii ke sroŋ, n ga waha le pãã ke yĩnde na n yee: Kapãn lii too ba ye yar, wo sẽ yee "ãwã" ma maha wã klaha ma wo yɛ̃ klaha le yalebya wo ye. 19Ye sẽ yãã, ndoo, Silaasyi ne, Timuti ne, Yãhã Dya Yesu Crise wii, wo u wĩĩ pãã ye ye, u sẽ pa u n pai nii u naa n yee "ãwã " tuu dur naa yɛ̃ klaha le yalebya wo ye. Yesu wĩĩ le yar, Yãhã sẽ dur n yi le kapãn kur ye ye. 20Ye cã u wãpaŋ wo ta wo n cã, Yãhã ke bii yɛ̃ tɛr kayũhũ nkãy wãwãã ne wo kẽ, waa ke byɛ yãã. Yesu wĩĩ wo ta wo n cã, Yãhã sẽ yɛ̃klahaŋ cã ye. Loo ne, too ne yee le nii ke syi Yesu Crise myaha na, Yãhã miingbãŋ kẽ too n gboho loo nde ne. 21Wii tesẽ ye ne, wo seefar le Yesu Crise ne, Yãhã gɛ kẽ ke wo ta wo n waha wii plãhã wo Yesu wãtaŋ ne wo Yatɛr. Koo kẽ ke wo yãŋ yi. 22Ke ke myaha puhu gbãã wo na, ma Yãhã Yrã le wo laam wo, loo n ta wo n cã waa ba ke kayũhũ yãã, kayũhũ nkãy ke ke ta yaha wo kẽ. 23Ya"a yãã n sẽ dur ga ye fla na ke Kɔrnti wo ye, n sẽ naa n traha n wãfãy ta ye na ta kaplãŋ ne ye, koo kẽ. Yãhã yĩnde ma ra na, le ma pye kawar, ke ra ta ra n ku. 24Wo cã ye Yesu sroŋ ta ye Yatɛr; le sẽ nii mii wo n kɛ wo ye le le wo fãnga na ye. Ye nii nuhu ne, loo ne too n kɛ ye ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\