Kɔrntifa saba syãŋ wuhu 11

1Ta kaplãŋ ma sya nii mii yĩŋ wee ke na ye, ye -sẽ yii plãhã, ye ye laam yĩn ye naa ke luhu ra ye. 2-Ye yãŋ, Yãhã ta ra yeysyar n gboho ye wĩĩ kuɛ ye, koo kẽ. Ye sẽ yãã, ye ma ra ye mii capua dyaŋ, tẽ yigi tããndya u Yãhã Yĩndefua Crise kẽ u sya cɔɔ, capua wii syi u sẽ naa cã yãã ye. Le yĩntaha kẽ, u Crise woo nen ya ntãŋ me pe yai pe dye ye tãy. 3Tee Yesu ta ye Yatɛr laantee nen ne, n ntãŋ cɛr, pe ma n ba ye wlaŋ yi kãã u kur ye mii Awa wãŋ syi dyaŋ ye, ke nwoho ke ba u wlaŋ ke kaplãntãhã ne. 4Ye sẽ yãã, waa ma pa, ma ba Yesu waa ter wĩĩ pãã ye ye, Yesu wii syi u wee wo wũũ ye, yaa le sya. Waa ma yee u ga kapãn laa ter le ye laam wo Yãhã Yrã wĩĩ na, kapãn lii le wee wãcɛŋ lii ne too le ye laam wo ye, yaa maha yɛr le na. Waa ma kapãyĩĩ laa ter wĩĩ pãã ye ye, lii le wee Yãhã kapãyĩĩ lii too yar ye na ye, yaa maha loo bya sya. 5Mpãy pe pe ya ta poo ma Yãhã tẽntẽyɔ̃m, ye n luhu pe ye, n sẽ le sya pe tɛr ra yaha laa ne ye. 6Le ga waha pye, kaplãŋ sĩĩsĩĩ wãpãã ra yia, n sẽ yee kacãn ye. Ye loo yãã wo na yalebyɛ, kãnkai- byɛ wo. 7Tẽ ba le Yesu kapãyĩĩ pãã ye ye, n le pãã ye ye ke dyaŋ, n sẽ ngaa sya ye ye le na ye. Tẽ le sya, ma nii tege tãã ye ke syi, ma nagboho ta ye na, a ye yee la, n tee pye loo ne? 8N yɛr le na, ma dããn sya Yesu kãndeyãrfa yawãr teebɛhɛ nkãy ye. Le nii mii, n poo koho wãn sya pe ye, ma ba tẽn tẽ ye kẽ Yesu kapãyĩĩ wãpãã ne. 9Tẽ pye ye fla na, war wĩĩ naa n pye ra na, n sẽ -sẽ teger ta yãã waa yĩŋ na ye. Yesu kãndeyãrwai mpãy pe ba yir Maseduan na, ma pa ra fla na, pe ba ra kẽ wãn byɛ ne, tii wĩĩ te pye ra na. N sẽ ba nii ta teger ye ye kai laa wo ye. N ga naa n nii koo syi ye ye. 10Crise cĩĩnde lii le ma ra laam wo, loo kãmay ne. Loo nde nii ra ye yĩnkuãyir wĩĩ Yakayi kãntraha kui byɛ wo, waa saha loo sya ra ye ye. 11N ma kaplãŋ ngĩĩ pãã, le sẽ nii mii ye ntãŋ sẽ dye ra tãy ye; Yãhã gɛ le cã ye ntãŋ dye ra tãy. 12N ga naa n pye koo syi, n saa naa teger ta ye yĩŋ na ye. Loo na, mpãy pe n kɛ pe naa pe ya tãn wo ne, a poo n tẽ wo dyaŋ, pe saa pããsaha yãã ye. 13Poo mii, kawar Yãhã tẽnlɛhɛ me pe ne, pe sẽ n sroŋ pe tẽn wo ye, ma pe ya ta nawee- yĩnde na, poo ma Yesu Crise tẽnlɛhɛ. 14Nde sẽ yai le nawee fe gbe ye; sãndãpee yĩŋfua Setane gɛ sẽ ne u ya ta la cãã- yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ dyaŋ u ne? 15U tẽntẽ- bya ma pe ya ta kasroŋ tẽntẽ-, loo wee kafuɛ̃ ye. Pe dye yɛr tẽn lii wo, pe ga ba pe tẽn wãpẽn draha yãã. 16N ga maha ye yar, waa ma syi u ra yãŋ mii ra yĩŋ wee ye. Ye ma -sẽ yee, ra yĩŋ wee ye, ye -sẽ tyii ra n faa nii sey ye ye car. 17N cã, nkãy tẽ n pãã yagaa, Yĩŋfua kaplãŋ sẽ kẽ koo ne ye; le sya nii ra ye fãnga wĩĩ, n nii sey, n ma -sẽ le pye, ta kaplãŋ ma mii wii kaplãŋ dyaŋ u yĩŋ wee ye. 18Mpãy ma pe pe ya sey driyɛ̃fa wãsey; ndoo bya ga nii sey nii ndoŋ. 19Yii mpãy tee ma kacãŋ-, mpãy pe yĩŋ wee ye, pe wĩĩ sẽ sye ye ye laa gɛ ne ye. 20Pe ma ye yigi yãmpa dyaŋ ye ne, le sẽ sye ye ye ye. Pe ye koho kla sya ye ye fufor na woo, pe kawar fua ye ye woo, pe ye yãŋ nafla draha wo woo, pe ye fey yĩntaha na woo, laa gɛ sẽ sye ye ye ye. 21Le nii mii ndoo sẽ naa fãnga yãã ma naa koo kapee- ngĩĩ pye ye na ye. Le wãpãã gɛ fyar yigi ra kẽ. Nawee tuu ga sɛr kai- nkãy pye, ta bya ga waha sɛr koo pye. N kapãn nde pãã mii ra yĩŋ wee ye. 22Pe ma yee poo ma Yebɛrɛfa, Yebɛrɛfa naa kẽ ra bya ne. Pe ma yee poo ma Yiisrɛfa, ta bya ma Yiisrɛfa naa. Pe ma yee Brama kur kuɛ pii me poo ne, Brama kur waa kẽ ra bya ne. 23Pe ma yee u Yãhã Yĩndefua Crise tẽntẽ- me poo ne, ndoo gɛ ga nii sey mii ra yĩŋ wee ye. N ga le yar n yee, ndoo ma Crise tẽntẽle, ma tɛr pe yaha: Tẽŋ kuɛ ye, n tɛr pe yaha. Gbãr kuɛ ye, n gbãr sya ma tɛr pe yaha le Yesu Crise tẽn wĩĩ na. Wãtã wãŋ syi nwompihi wo, pe ndoo tã nwompihi wo ma tɛr poo yaha le Yesu Crise tẽn wĩĩ na. Gbã kuɛ syi ye, n pye gbã tãy tũntũn ma tɛr poo yaha. 24Tɛhɛ bua Yiifee- ra gbã yãã sãngblãyĩhĩ gbegblee sesãnsyihi kuaresãnsyar ne. 25Tɛhɛ tãã Wormefa ra gbã yãã kãi ne, tɛhɛ nen pe ra waa yãã ntĩhĩ ne. Tɛhɛ tãã, salangbãŋ yoho pye klaha- loho wo wo ne, kaa gɛ na ra n sya per wihi pye loho laam wo. 26Ta yrãhã busãã wo, tɛhɛ buar lafey lafir ra pey yãã, yuhu- naboofa maha ra pey yãã. Ta terfa ra pey yãã. Mpãy pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, pe ra pey yãã. N wãpey yãã kungbãy wo, n wãpey yãã drawar wo tẽyãfũũ klo wo, n wãpey yãã muhulangbãŋ wo. N maha wãpey yãã kawar Yesu kãndeyãrfa nsoho wo. 27Tẽŋ nkãy ke waha, n koo tẽ yãã; kawlaŋ ta dye yãã; tɛhɛ busãã n sẽ wãy yãã sã wãy ye; fãã ra pey yãã loho fãã ne; tɛhɛ busãã, n ta yɛ̃ tã digi na; kalen wãn wãyɔ̃r sẽ pye ra ye ye, ta n naa n fãy wɛr koho wo. 28Ke byɛ saha tɔ̃r tãŋ ye. Plii byɛ, n n fãy laangar koho wo, ma yee pe Yesu kãndeyãrfa yawãr teebɛhɛ ngĩĩ byɛ ga pye mii ke gbihi ta, ke naa yĩŋ yãã. 29Wii ma pye fɛn wo, le ga naa ra bya fãy. Wii ma kapee plaha pye, le ga naa ra yaa fãnga ne. 30N ma yai n nii sey, n ga nii sey ta wãfãy wĩĩ na. 31Yãhã gii ke ma wo Yĩŋfua Yesu Tuhufua, ke myaha yai ke naa n sey yalebyɛ. Koo gɛ cã, n sẽ kawar fua ye. 32Cãã gii cãã na n pye klo nde wo pe n yee Damasu, fãngafua Yaretase kãntraha kai- yahaseefua ba u seraasyi ta pe ra yigi. Le klo byɛ le ba fãã gbey le klaha tã ncahajruhu ne, pe seraasyi ba yɛr tã te kapahayɛ̃r byɛ na. 33Le klo wo, nwoŋ gaa ba fãã mar ke ncaha na, fenaatɛr ne pe yi wãã ke ncaha ne. Pe n ta yi koo fenaatɛr ne, ma ra yoŋ tege wãã nkur ye takuɛ̃ ne pe namii pua le na, ta n wloho yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\