Kɔrntifa saba syãŋ wuhu 12

1N yai n nii sey, le ma sya pye le sẽ yɔ̃ ye. N -sẽ ga laa pãã ye ye Yesu kãndeyãrfua waa wĩĩ na, ndoo gɛ u cã. Yĩŋfua u ta, u n kai- nkãy yãã wãytãã wo, kai- nkãy ke wũhũ. 2Ke dyɛ- sẽnsye resyar kẽ yagaa, u ba kuã yir ga ta yãhãyĩŋ na Yãhã tãy. N cã woo gɛ u kuã yir ga ta cĩĩnde laa, n cã u u ya yãã wãytãã wo ke fla na laa, Yãhã ya le cĩĩnde cã. 3ãwã, n le cã laha ma yee, u ba kuã yir ga ta Yãhã niisayũhũ fla wo. N cã woo gɛ u pye ke fla na cĩĩnde laa, n cã u u ya yãã wãytãã wo ke fla na laa, Yãhã ya le cĩĩnde cã. 4Koo fla na, u kai- nkãy luhu, kai- nkãy u saha ke pãã ye. Ke syi sẽ yai ke yi naweetee yɛ̃ wo ye, koo kẽ. 5Woosyifua wĩĩ na, wii Yãhã ke ke ya yar u na, n ga waha nii sey. Mii loo sẽ ne ye, n saha nii sey laa ne mii ta wãgblihilaa wĩĩ loo ya sẽ ne ye. 6N ma ne yee n ga nii sey koo ngĩĩ byɛ wĩĩ na, tẽ ba yãã wãytãã wo, ta kaplãŋ ga ne pye cĩĩnde, le saa ne nii mii ra yĩŋ wee ye. N sẽ -sẽ ga nii sey ye. Ye sẽ yãã, nawee- pe ra yãã, ma ra kaplãŋ luhu ma -sẽ ra ta draha gii wo, n sẽ n traha pe ra ta tɛr koo fla yaha ye, koo kẽ. 7Koo kai- ngĩĩ ke ba yar wa ra na wãytãã wo ke syi, n ne ga waha naa nii sey ke ne. Yãhã -sẽ laa ta ra na, lii le ra ta n saha yataŋ ta nii na koo kai- ngĩĩ wĩĩ na ye. Le ma mii ngaa sãn dyaŋ le ra kã ta kadye wo. Le n nii n pye mii Setane sãndũpee waa dyaŋ u ra gbã. 8N Yĩŋfua nar yãã tɛhɛ tãã u koo wãfãy nge dey kãã ra na. 9U n ta pye ma yee: "Ta laantãr roo ya re yai ma ne. Ma sẽ yãã, ta fãngangbãŋ tẽn tẽ gbaa na ma wãgblihilaa flãhã tãy." Le nii ke syi, n ga naa nii sey ta wãgblihilaa wĩĩ na tesẽ ta wãfãy wĩĩ ne. Ye sẽ yãã, u Yãhã Yĩndefua Crise fãngangbãŋ tẽn tẽ ra wãgblihilaa flãhã tãy. 10Loo ne Crise wĩĩ ma ta ra n gblihi laa, tesẽ pe ma nii ra tyɛhɛ u wĩĩ na, n ma nii fɛn yãã u wĩĩ na, pe ma nii ra nuhu u wĩĩ na, pe ma nii ra laam wlãhã u wĩĩ na, n koo ngĩĩ byɛ sya nuhu ne. N cã n ma gblihi laa loo yale ne, n ne pye fãnga ne Yesu kãmay na. 11Yii me tee ra ta, ra n nii n pãã mii ra yĩŋ wee ye. Yii -sẽ me tee yai ye naa ra sey. N ma sya yee n wee ngaa ye, ye cã n sẽ kloŋ laa ne pe Yesu tẽnlɛhɛ mii na ye, poo mpãy pe pe ya ta kacãn wee poo na ye. 12Kai- nkãy ke le yar n ma Yesu tẽnlɛhɛ, koo kai- ngĩĩ byɛ pye yar ye na gbaa na. N naa laanyĩn yãã kãnkai- byɛ wo, n Yãhã laanwɔ wũhũ pye yar ye na, yɛ̃kã wũhũ ne, ma suhu kayar wũhũ ne. 13N ye Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa tee yigi la laa ne, ma tyii pe Yesu kãndeyãrfa yawãrfa nde byɛ na? Lii ya le ma, n sẽ ye koho kla gaa nar sya yãã ye ye ye. Ye ga waha yee le sẽ tãy ye ye ye. Ye tyii ra n ye nar, ye kace yaha ra na loo na. 14Le nde, ta tɛhɛ tãã wuhu kẽ yagaa, tẽ ga ka ye fla na. N sẽ -sẽ n gaha nii ta teger ye ye ye. Ye sẽ yãã, ye koho wãn sẽ ne tẽ n kɛ ye, yii gɛ me tẽ n kɛ. Ye le cã ma yee, kicar sẽ me pe yai pe wale kɛ naa n ta pe seefa kẽ ye. Pe seefa poo me, pe yai pe naa loo nde pye pe kẽ. 15Loo ne, le ga tãy ndoo ye, n ta koho wãn byɛ yi ye wĩĩ na, tesẽ n nii ta yãmpuai ye wĩĩ na, ye n waha naa n gaha yaha ye le Yesu kãnde wo. Kaa ma n taha ye ntãŋ wãdyeŋ na ra tãy, loo la le ga ta, ra wĩĩ saa naa n tãy ye ye nantãŋ ye? 16Ye le sya ma yee, n sẽ ba nii ta teger ye ye ye; waa -sẽ ga waha yee, a ndoo kacãn taa ter yãã, ma ye wlaŋ kawar raa ne. 17Tẽ mpãy lɛhɛ wãã ye ye, ye yãã la n pe ta, pe n ngaa sya ye ye ra kẽ? 18N Tyite ta u n ka ye fla na, woo tesẽ u Yesu kãndeyãrwai nwo ne. Tyite ba ngaa sya la ye ye ma ta woo wãŋ? Woo tesẽ ndoo ne, wo kãnkai- wee la wãcɛŋ, wo troho wãtãhã ne? 19Laa na, ye ma, ye le ga wo sẽ sroŋ ye ye ye, koo kẽ wo n nii kaplãmbuar ngĩĩ byɛ pãã ma ga tãhã sya. Aye, le wee ke syi ye. U Yãhã Yĩndefua Crise laam kaplãŋ kẽ, too n pãã ye ye Yãhã yĩnde na. Ye ntãŋ dye gboho wo tãy koo kẽ, wo kai- ngĩĩ byɛ pãã ye ye ma yee, ke ye ta kaa n taha ye Yesu wãtaŋ na ye Yatɛr. 20N ma ba ka ye fla na, n n traha n ga ye yãã mii syi tesẽ ye n traha ye ba ra yãã mii syi, n ntãŋ cɛr, le ma n ba nii koo ye. N ntãŋ cɛr, n ma n ga ye yãã wãhã na, laanyar ne, ncafũhũ ne, sãnkɛr ne, yii wãtyɛhɛ ne, yii wãgblaha ne, yataŋ ne, wãwlãhãpye ne ye. 21N ma ba ka ye yãŋsaha wo, n ntãŋ cɛr, Yãhã ma n ga ta ye wĩĩ n fyar yigi ra kẽ ye. N maha ntãŋ cɛr, laa na, n n gaha ye yãã, ye laam wo, mpãy pe naa kapee- pye, pe sẽ le sya ke wãpyeŋ sẽ yɔ̃ ma ke miy yaha ye; loo nde ga ba ra ta miiwũn na. Koo kapee- kẽ, tyatyãhã wãpyeŋ ne, cayɔr ne, tesẽ fyaryigi wũhũ nkãy ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\