Kɔrntifa saba syãŋ wuhu 7

1Ta naambiyãm, Yãhã yɛ̃ tɛr kayũhũ ngĩĩ wãpyeŋ ne wo kẽ. Loo na, wo yai wo wo kadye yee yi naa n kãã, wo laam ne kai- nkãy wo ke wee gbɛgbɛ ye, -too naa n fya Yãhã na, loo na waa laha kai- byɛ wo, wo nii cĩĩnde Yãhã nawee-. 2Ye tyii wo wĩĩ n laanfir yigi ye kẽ! Wo sẽ kapee pye waa na ye, wo sẽ waa koho kla pye klaha- u kẽ ye, wo sẽ fufor pye waa na ye. 3Le sẽ nii mii ye wĩĩ laa sẽ yɔ̃, koo ra n pãã ke syi ye. Yii gɛ le cã, n ba le pãã wa ye ye ma yee, ye wĩĩ gboho wo laam wo, le tãy wo ma yrãŋ woo, wo ku woo, ngaa saha wo cããŋ wii na ye ne ye. 4N sẽ cɛr ye na ye, ye wĩĩ ma ra ye yĩnkuãyir wĩĩ. Wo wãfãy byɛ wo, ye wĩĩ ra flaŋ ma maha nuhu le ra laam wo. 5Ye sẽ yãã, too ga dye Maseduan kãntraha wo, wo sẽ wũũsaha yãã ye, wo wãfãy ter byɛ yãã: Nawee- wãfãy ta wo na, wo maha naa ntãŋ cɛr. 6Yãhã gii ke -sẽ wãfãyfa flaŋ, ke wo flaŋ Tyite wãpaŋ ne, 7tesẽ u yɛ̃ kaplãŋ ne: Tee u laam yĩn kaplãŋ nkãy ne, ma fãnga le u laam wo, u ke pãã ra ye. Ta wãyãã laam ke ye yigi mii, ye laam pe wlãhã ye ye ra wĩĩ na, tesẽ ye n kɛ ye dye ra kuɛ ye mii, u koo tɔ̃r ra ye. U kaplãŋ byɛ nuhu le gboho ra laam wo. 8Saba wii tẽ ba yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, ke kaplãŋ ma sya pye, ke ba ye laam wlãhã, yagaa u saba wãyrũhũ wĩĩ tãy ra ye. Ke kaplãŋ ke ba ye laam wlãhã yaliile wo, le ba ra fãy loo yale wo. 9Nanga nge na, le nii ra ye nuhu wĩĩ, n sẽ yee ye laam wãwlãhã wĩĩ ye. Tee waha cã, ma koho klaha, ma le kãnyĩĩ gbe ye laam wãwlãhã flãhã tãy, loo ne le tãy ra ye. Ya"a yãã ye laam pe wlãhã ye ye, Yãhã wĩĩ ne. Koo fla na, wo sẽ laa tee pye ye na cĩĩnde ye. 10Ye sẽ yãã, laam wãwlãhã Yãhã kãnde na, le n pai kãnyĩĩ wãgbeŋ ne, kãnyĩĩ lii le n gaha nawee ne u wãsyayaha kuɛ ye. Loo yɔ̃. Driyɛ̃fa laam wãwlãhã ter, loo nde n pai gbã ne. 11Yãhã ke ye laam wãwlãhã ta, ma tẽn lii tẽ ye laam wo, ye sẽ le tẽn fla yãã la? Kai lii le pye ye fla na, ye sẽ na, ye le ta kangbãy? Ye sẽ na, ye n kɛ ye le yar, nawee- n cã ye wĩĩ wee laa ne loo kai nde wo ye? Le sẽ na, le fyar yigi ye kẽ? Ye sẽ na, ye n fya Yãhã na? Ye sẽ na, ye n kɛ ye ra yãã farfar? Ye sẽ na, tee fãnga yãã? Ye sẽ na, ye n kɛ ye loo kai nde pyefua pẽn? Yagaa, ye le yar laha ke syi ma yee, ye wĩĩ wee laa ne kai nde wo ye. 12Ya"a yãã, tẽ ba u saba yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, n sẽ ba u yrũhũ u kapeepyefua wĩĩ na ye. Le kapee le pye wii na, n sẽ maha ba u yrũhũ woo wĩĩ na ye. N naa n kɛ, ye byɛ ye le cã Yãhã yĩnde na ye yee, wo wĩĩ gboho ye laam wo. 13Loo ne, le wo flaŋ. Ye byɛ tee Tyite laam yĩn u kẽ, u n nii nuhu ne, loo nde maha nuhu le gboho wo laam wo, ma sya ta tɛr. 14N ba faa nii sey ye wĩĩ na Tyite yĩnde na. Ye -sẽ ga ta, le n nii mii tẽ ba naa nii sey u yĩnde na mii. Too cĩĩnde ya pãã ye ye yalebyɛ, loo ne too ba ye wĩĩ sey Tyite ye mii, u ga le yãã koo syi. 15Yalebyɛ u u laam too ye wĩĩ na; tee naa n luhu u kaplãŋ ye, tee ba u gbihi yigi ma naa nagboho tii syi ta u na busãã, koo ngĩĩ kaa taha ye ntãŋ wãdyeŋ na u tãy. 16Tẽ cã n ga waha koho taha yaha ye na kai- byɛ wo, loo nde ra laam yĩĩ nuhu ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\