Pyar saba syãŋ wuhu 2

1Faale cãã na, kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa pye yãã Yiifee- laam wo. Koo syi dyaŋ, kawar kaklahafa ga ba pye ye laam wo. Pe ga ba pay yir kawar kaklaha nkãy ter ne ye laam wo, ye saa cã gɛ cã ye. Koo kawar kaklaha ngĩĩ ga ba nawee- yĩntar figi pe kẽ. U Yĩŋfua wii gɛ tuu ba pe kawar kaklahafa mii sya yaha, pe ga ba dur pe u wĩĩ sye. Loo kapee nde wĩĩ na, pe wĩĩ ga klaha- kirkir. 2Nawee- busãã ga ba naa n taha pe na pe naa n yãr pe laampee kãnde wo pe ne, pe maha naa tyatyãhã pye mii pe dyaŋ. Poo mii ga ba ta nawee- n naa n yee, a Yesu cĩĩnde sẽ n tãy ye, u kãnde sẽ maha yɔ̃ ye. 3Pe ga ba naa kawar wũhũ pãã ye ye, pe ye war wlaŋ naa n sya ye ye. War wĩĩ ya le n tãy pe ye. Yãhã gii ke nawee- sãhã, ke pe sẽŋ yaha, ma n pai pe pẽn; ke sẽ sã wãy ye. 4Ye sẽ yãã, faale cãã na, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ mpãy gɛ pe bii kapee pye, Yãhã sẽ tyii pe na ye. Ke pe yigi ma pe ta yaha wam teele laam wo, pe n nii kasãhã per sẽŋ ke fla na. 5Ye -sẽ maha yãã, faale wo, Nuwɛ cãã na Yãhã sẽ bii tyii koo cãã driyɛ̃fa na ye. Ke bii langbãŋ yi tã koo cãã driyɛ̃ naweepee- kur byɛ na ma pe boo. Nuwɛ woo ya, u naa kãnsroŋ yar nawee- na. Yãhã n ta woo yĩŋ n waha wloho yi le wo, woo tesẽ nawee- kuasĩĩ mpãy ne. 6Ye sẽ maha yãã, faale Sodɔ̃fa tesẽ faale Gumorfa ne, Yãhã kasãhã too pe na, ke n pe pẽn, ma pe wĩĩ kua naa ne. Yãhã ke koo ngĩĩ pye, ke le yar, ke ga ba naweepee- byɛ pye ke syi. 7Yãhã n Lote woo ta, u n wloho yi le wo. Lote naa kasroŋ pye. Ke fla naweepee-, pe naa pe troho tãhã mii, le naa Lote yaa. 8Lote bii naa n sroŋ. Tuu -sẽ pye naweepee- mii laam wo, ma naa kaplãmpee- luhu pe yɛ̃ na, ma maha naa pe kapee- yãã pe naa n pye, loo nde sẽ naa n tãy Lote ye ye, le naa u laam wlãhã ma sya naa u fãy. 9Ye ma koo ngĩĩ byɛ yãŋ, yaa cã mpãy pe n taha Yãhã na, Yãhã cã ke ga waha lii pye pe n waha wlohoyisaha yãã wãfãy wo. Mpãy pe kapee- pye, Yãhã maha cã ke ga lii pye, ke ba pe pẽn ke kasãhã per wo. 10Mpãy pe pe ya laam wũhũ ya pye, ke wee gbɛgbɛ ye, mpãy ne pe n yee waa ter wee poo yĩŋfua ye, Yãhã ga ba poosyifa mii pẽn. Kawar kaklahafa mpãy wĩĩ tẽ pãã ye ye, pe byɛ ma koo syi; pe sẽ n fya ngaa na ye. Yataŋ gboho pe na. Pe sẽ maha n luhu waa ye ye. Pe sẽ n fya gɛ fya yãhãyĩŋ naweeyɔ̃m wãtyɛhɛ na ye. 11Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ gɛ pe sya ma fãnga ne, ma maha waha n yia kai- busãã na, ma ta tɛr pe kawar kaklahafa mii na, poo mii gɛ sẽ n sya yãhãyĩŋ naweeyɔ̃m tyɛhɛ Yĩŋfua tãy ye. 12Poo kawar kaklahafa mii, pe sẽ laam ga ma cã nkãy pe n pye kapee kẽ ye. Pe ma wlaha wãn ne wãcɛŋ, kacãn wee pe ye ye. Te wĩĩ ma lii ne, nawee- pe te par- yigi naa n boo. Poo kawar kaklahafa mii tyɛhɛ nkãy pe n tyɛhɛ, pe sẽ ke yĩntaha cã ye. Pe wĩĩ ga ba klaha- mii too wlaha wãn nde wãŋ ter syi dyaŋ. 13Kapee- nkãy byɛ pe n pye, ke ga ba dur cĩn tã pe na. Tefɛn ya re n tãy pe ye. Pe re pye yaiwaha na nawee- yĩnde na. Ya"a nanihi dir soho, poo mii ma pye ye nsoho wo, fyar ga ye yigi pe wĩĩ ne. Le ne nii mii faafĩĩ dyaŋ teewɔle ne le na. 14Pe ma cɔɔ yãã yĩnde ne, pe ga naa u yãŋ, pe naa u wãkɛ wĩĩ loo ga. Pe sẽ kapee- pye n yai ye. Mpãy pe sẽ waha kãnde nen yãr ye, pe pe wlaŋ n le kapee- wãpyeŋ wo. Pe ga waha pye mii pe wale yãã, loo ya le ma pe laam wo. Yãhã kasãhã too wa pe na! 15Kãnde lii le sroŋ, pe loo miy yaha ma -sẽ plaha. Bosor dya Balaam tuu bii kãmpee lii yãr faale cãã na, loo kãmpee ne pe gbe. Wale wãyãã wĩĩ bii gboho Bosor dya Balaam laam wo, u n sya kapee pye le wale kur ye. 16Tuu sẽ luhu Yãhã ye ye, Yãhã -sẽ le kuãn u ne. Ye cã kãnkoŋ sẽ n pãã ye rɛhɛ? U Balaam tuu naa n gaha u kãnkonsyoho ne u nafãã tẽntẽsaha wo, Yãhã n ta u kãnkonsyoho n nawee yĩmbui gbe ma kuãn u kaicãfua Balaam na, ma u ta u n u nafãã tẽn nde wĩĩ miy yaha. 17Poo kawar kaklahafa mii ma mii plii rii syi dyaŋ te waha, loho wee te wo ye. Pe maha ma mii sesaha dyaŋ ke wɔ, teflaha n ke gbe tɛr, ke sẽ yãã pa ye. Wam teele lii le ma kacãn wee pe wam ter na ye, Yãhã ga ba pe ta koo fla na. 18Yataŋ kaplãŋ ya ke n yi pe yɛ̃ wo, kaplãŋ nkãy yĩŋ wee ke na ye. Pe kawar kaklahafa mii pe yãr n tãy pe ye. Pe pe kaplãntãhã ta ma nawee- wlaŋ n le pe kapee- wãpye kãnde wo, nawee- mpãy pe fe dye Yesu kãnde wo. 19Pe pe wlaŋ, a loo ga ta pe n wloho yi yãmpar ter byɛ wo. Poo gɛ -sẽ mii, pe saha fɛr sya kapee- wãpyeŋ koho wo ye, kapee- nkãy ke pe le gbã wo. Ye cã ma yee, kai lii wĩĩ ma gboho tɛr mboo wii laam wo, maa nii loo kai yãmpuai. 20Ye sẽ yãã, Yesu Crise wii u ma wo Syayahafua, ma maha ma wo Yĩŋfua, nawee- mpãy ma u wĩĩ cã, u wĩĩ ga pe ta, pe n driyɛ̃ wũhũ ngĩĩ yãã pe ke miy yaha. Pe ma ke kapee- wãpyeŋ miy yaha, ma -sẽ maha ba pe ya dur ta, koo kapee- ngĩĩ n maha yia pe na, pe wĩĩ ga pee le tɛr faale yaha, faale gii pe sẽ ba u Syayahafua Yesu Crise cã wa ye. 21Pe ma ne yee, pe sẽ le kãnsroŋ yãã cã gɛ yãã cã ye, loo ne ga puar pe na, le ta tɛr ke yagaa na, pe le kãnsroŋ cã, ma le sye, poo saa luhu Yãhã yɛ̃ kaplãŋ ye ye, kaplãŋ nkãy ke cãã yar pe na. 22Pe wĩĩ ga ba nii kra plãhã nge ne ke n yee: "Pũũ tuu ba ngii tu yi yaha, u dur ba ke gbe di." Ma suhu ke nampyeŋ nge ne ke n yee: "Tyɛ wii tuu yi layũhũ laam wo ma nii gbɛgbɛ, u nwo tuu dur ga nii u ya kloŋ far wo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\