Tesalonifa saba syãŋ wuhu 1

1Ndoo Pɔl tesẽ Silaasyi ne, Timuti ne, wii me too saba nwo yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, yii Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa mpãy tee ma Tesaloni wo, ma seefar le wo Tuhufua Yãhã ne tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne. Wo syaha ma ye ye. 2Wo Tuhufua Yãhã tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne, ke ke kayĩĩ wãã ye kẽ tesẽ ke yrĩŋ ne. 3Wo nna, yii mpãy ye n yãr Yesu kãnde wo, kaa n taha ye Yesu wãta wĩĩ na ye Yatɛr, kaa maha n taha ye byɛ ntãŋ wãdye wĩĩ na yii tãy. Wo yai wo naa syaha wãã Yãhã kẽ yalebyɛ loo nde wĩĩ na. Le sroŋ wo naa loo pye. 4Loo ne, wo ne naa ye wĩĩ pãã Yesu kãndeyãrfa yawãr teebɛhɛ wo, wo naa ye sey wo yee, nawee- pe sya ye nuhu le Yesu kapãyĩĩ wĩĩ na, wãfãy ke maha ma ye na, loo naa byɛ ne, ye ye laam yĩn, ma n yãr le Yesu kãnde wo laantee nen ne. 5Wii ma loo yãŋ u ga cã u yee, Yãhã ga ba nawee- sãhã ke kasãhã tii ne te sroŋ. Tee mii, ye wãfãy sya le kapãyĩĩ wĩĩ na, Yãhã ga ba yee ye wĩĩ na ke yee, ye yai Yãhã Yai ne. 6Ye sẽ yãã, lii le sroŋ, loo ne Yãhã ga ba pye: Mpãy pe ye nuhu yagaa Yesu wĩĩ na, Yãhã ga ba pe byɛ pẽn. 7Yii mpãy tee ma wãfãy wo Yesu wĩĩ na yagaa, Yãhã ga ba wũũ wãã ye kẽ, wo bya ne. Yãhã ga ba loo pye yaliile wo Yĩŋfua Yesu ga ba yir yãhãyĩŋ na, u naa n pai u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ye ne, u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ mpãy pe ma fãnga ne. 8U ga ba naa n pai mii naa dyaŋ ke u gbey le, kacãn wee ke wãyɛhɛ na ye. U ga ba pa nawee- wãpẽn wĩĩ na. Mpãy pe sẽ n kɛ pe Yãhã cã ye tesẽ mpãy ne pe sẽ wo Yĩŋfua Yesu kapãyĩĩ sya ye, u ga ba poo pẽn. 9Pe wãpẽn ga ba pye lii ne Yãhã ga ba pe wĩĩ pye klaha- tãŋ, pe saa maha yɔ̃ yãã ye. Yãhã ga ba yɛr tã pe na, pe saa waha crã Yĩŋfua na ye, pe saa waha u fãnga nayɔ̃r yãã ye. 10Koo ngĩĩ ga ba pye per gii Yĩŋfua ga ba dur ba; u ga ba pa pe n ba naa u sey u fãnga wĩĩ na, u fãnga gii ke n yãã mpãy na pe ma u wãm. U ga ba pa pe n ba naa u miingbãŋ yee mpãy byɛ wĩĩ na, pe u ta pe Yatɛr, tesẽ yii bya ne, tee wo yɛ̃ kaplãŋ sya ma Yesu ta ye Yatɛr. 11Loo ne le wo ta wo Yãhã nar ye wĩĩ na yalebyɛ. Yãhã ke ye yee, ye naa ye troho tãhã mii syi, wo ke nar, ke fãnga le ye laam wo, ye n waha naa ye troho tãhã koo syi. Wo maha ke nar, ke ke fãnga ter wãã ye kẽ, ye n waha naa ke laantãr wĩĩ pye. Tee Yesu ta ye Yatɛr, kai- nkãy tee yai ye naa n pye, n Yãhã nar, ye waha naa ke pye Yesu fãnga kãmay na. 12Ye ma loo pye, pe ga ba Yĩŋfua Yesu myaha sey ye wĩĩ na. Pe ga maha ba naa ye bya sey u wĩĩ na. Yãhã tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne pe kayĩĩ lii pye ye kẽ, loo ne tẽ ye yar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\