Tesalonifa saba syãŋ wuhu 2

1Wo nna, wo Yĩŋfua Yesu Crise wãdurba wĩĩ na tesẽ wii wãwãã wĩĩ ne u tãy, waa ye yar waha nde ne: 2Ye ma syi waa n waha ye kar yaha u yee, Yĩŋfua wãdur per nɔ wa, u ye ta ye laam n wlãhã nii ye ye, ye n maha kuee naa ntãŋ cɛr yalebyɛ ye. Waa ma sya loo nde pãã ye ye ma yee, Yãhã kapãn ne le dye u laam wo, ye ma n luhu u ye ye! Waa ma sya maha loo nde pãã ye ye yaliile wo, tuu ma u nawee- klaha Yãhã kaplãŋ ne, ye ma n luhu u ye ye! Waa ma sya maha yee, wii gɛ kẽ too loo nde yrũhũ le saba waa wo, ye ma n luhu u ye ye! 3Ye ma syi waa ter n ye kar yaha kapãn laa syi ter gɛ ne ye! Ye sẽ yãã, nawee- busãã ga Yãhã wĩĩ sye. Tesẽ, wii u ma napee ma yee, woo kalaa wee Yãhã na ye, woo ga yi wa, woo wii u wĩĩ ga ba pye klaha- tãŋ. Koo katɛ- syãŋ ngĩĩ ga cãã pye wa, Yĩŋfua n cã pa. 4Wii u ma napee, u ma ba yi, u ga ba sye, nawee- ma n naa diŋ yi ngaa ter kẽ ye, pe ma n maha naa Yãhã sey ye. U ga ba u ya ta Yãhã gɛ draha wo, u sya ga dye Yãhã kangbãŋ laam wo, u tege nii nangbãŋ dyaŋ, tuu yee woo gɛ kẽ tuu ma Yãhã. 5Yaliile tẽ pye ye ne, n sẽ naa kai- ngĩĩ pãã la ye ye? 6Laa -sẽ ma le ta kai- ngĩĩ saha pye yagaa ye, ye le cã. Yãhã ke yaliile ta, u napee ga ba yi loo yale wo. 7Sãndãpee yĩŋfua tuu ta yagaa nawee- n nii Yãhã kãnde wãyãr sye, ye sẽ le yãã la? Wii tuu -sẽ ta u napee saha yi yagaa ye, u ga kuee loo na Yãhã n ba u gbe kãã. 8Yãhã ma ba woo gbe kãã, ke ga ta u napee n yi, wii tuu Yãhã kãnde sye kueekuee. Yĩŋfua Yesu ga ba u boo u yɛ̃ tefay ne. U ga ba u wĩĩ pye klaha- tãŋ u wãpaŋ nagboho nayɔ̃r ne. 9U napee ma ba yi, sãndãpee yĩŋfua ga ba fãnga wãã u kẽ, u n naa yɛ̃kã wũhũ ter byɛ pye tesẽ kangbãhã ter byɛ ne, u naa nawee- wlaŋ pe n sya yee, u ke pye Yãhã kãmay na. 10U ga ba kawar ter byɛ ta u naa nawee- plaha le ne. Poo nawee- mii, le cĩĩnde kapãn sẽ naa n tãy pe ye ye, cĩĩnde kapãn lii le ne ga waha pe sya yaha. Pe le sye, koo kẽ u napee ga waha naa pe plaha. 11Pe le cĩĩnde kapãn sye, loo ne Yãhã ga ba fãnga gaa ter ta ke n yia pe na, ke pe ta pe n kuee yai tãŋ u napee kawar wo, kawar rii pe ba te sya ma yee cĩĩnde ne. 12Loo na, mpãy pe le cĩĩnde kapãn loo sye, tesẽ lii le sẽ sroŋ ye, pe ma maha loo yigi kluɛ sĩĩ nuhu ne, Yãhã ga ba pe pẽn. 13Ma -sẽ yee yii poo na, wo nna, ye wĩĩ n tãy wo Yĩŋfua ye. Wo syaha wãã Yãhã kẽ yalebyɛ ye wĩĩ na; wo yai wo naa loo pye. Ye sẽ yãã, ke kai- byɛ fegbecãã na, Yãhã bii ye yãŋ yi wa, koo ga ye sya yaha. Yãhã Yrã ye laam ta pe n nii gbɛgbɛ, ye maha le cĩĩnde kapãn yigi kluɛ sĩĩ, Yãhã koo katɛ- syãŋ ngĩĩ ta, ma ga ba ye sya yaha. 14Yãhã ye yee ye wãsyayaha wĩĩ na le kapãyĩĩ kãmay na, Yesu kapãyĩĩ lii too pãã ye ye. Loo na, ye ga ba ye Yĩŋfua Yesu nayɔ̃r ter yãã. 15Wo nna, -ye yii plãhã, ye kuee Yesu kãnde wo! Too ye klaha kai- nkãy ne too yrũhũ nɔ wãã ye kẽ saba laam wo, tesẽ kai- nkãy ne too naa ye klaha yaliile wo too pye ye fla na, ye ma n tyii koo wĩĩ nen laa gɛ n faha ye na ye! 16Wo wĩĩ n tãy wo Tuhufua Yãhã ye tesẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise ne. Ke ke laantãr wĩĩ pye wo kẽ ma wo laam yĩn. Ke maha wo ta wo n koho taha yaha cĩĩnde yrã na, lii wãkuayãã wee le na ye. 17Wo ke nar, koo tesẽ wo Yĩŋfua Yesu ne, ke nuhu le ye laam wo, ke ye ta ye n naa kayũhũ pye, kaplãyũhũ ke maha naa n yi ye yɛ̃ wo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\