Yesu tenlɛhɛ teŋ 12

1Koo cãã nsoho wo, fãnga pye Yɛrɔte Agiriba woo ye. U n nii Yesu kãndeyãrfa nuhu yĩntayãhã ne. 2U n sya ta pe n Syake yĩŋ gbã cɛr yũntrũhũ ne; Nsãn lɛfua ba kẽ woo ne. 3Tuu yãã le tãy Yiifee- ye, u n maha ta pe n Pyar yigi. Too plii pye Yiifee- syayaha gbar plii, ncasur bur sẽ n di too plii na ye. 4Yɛrɔte n ta, pe n Pyar le nwompihi wo, ma seraasyi nawee- resyar yãŋ yi, poo syi flɛ resyar, pe n nii u Pyar yãŋ ma pe ya kẽ. Yɛrɔte naa n traha te syayaha gbar plii ma tɛr, u ta pe n Pyar sãhã nanihi wo, pe u boo. 5Pyar pye ke nwompihi laam wo pe seraasyi ne, mpãy pe naa u yãŋ. Pe Yesu kãndeyãrfa sẽ naa n faha Yãhã wãnar wĩĩ ne u Pyar kẽ ye. 6Ke pye yĩmper, Pyar pye u ba sã wãy seraasyi syãm mpãy nsoho wo, ntẽn wãn taa ne pe ta, ma u pua gbra pe ya na. Mpãy maha pye ke nwompihi nwonyɛ̃ na, ma naa ke sẽŋ. Pyar sãhãper -sẽ pye koo yĩŋsyii wo. 7Koo yĩmper wo, Yĩŋfua yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n ba fe yi ke nwompihi wo, cãã- gaa n yɛhɛ palpal ke laam wo. U n Pyar gbã yir, ma u pye ma yee: "Yir farfar!" Tuu ba loo pãã wa, te ntẽn wãn n -sẽ fɛr Pyar koho na ma laha too. 8U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n maha u pye ma yee: "Ma sapaha pua, -taa ma ntãy gbe le." Pyar n u sapaha pua, ma u ntãy gbe le. U yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n maha u pye ma yee: "Ma nayrengbãŋ gbe le, -taa naa n taha ra na." 9Pyar n yi ke nwompihi nwompua laam wo, ma nii n taha u na. Lii u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ tuu naa n pye nde, Pyar sẽ ba le sya wa ma yee cĩĩnde ne ye. U naa le ga ma yee, wãytãã wĩĩ laa syi ne. 10Seraasyi mpãy pye pe naa tɛrsaha sẽŋ. Pe n ga tɛr pe tãy, ma maha ga seraasyi mpãy yãã yaha ye, ma maha tɛr pe tãy ma cã ga nɔ ke kapahayɛ̃ na. Ke kããnklihi pye ntẽn wãŋ. Nawee ma yi koo ne, u yi kua ke nwompihi wo. Pe n koo kããnklihi yãã ke yãr ke ya ya. Pe n yi kua ke nwompihi laam wo, ma kãnde laa sya, ma faa yãr, u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ n plaha u na. 11Pyar yĩntaha n ba too, u n u ya pye ma yee: "Yagaa woo, n le cã laha ma yee, Yĩŋfua kẽ tuu u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ nɔ wãã, u n ba ra sya yaha Yɛrɔte koho wo, tesẽ wãnuhu gii ne pe Yiifee- pe n kɛ maa ra nuhu." 12U n laam ga, ma Maari kaha kãnde sya ma ka. Nsãn nahafua ba kẽ u ne, Nsãn wii pe naa n yee Marɛkɛ. Nawee- busãã pye pe ba pe ya wãã ke kaha wo, ma naa Yãhã nar. 13Tuu ga nɔ ke kaha na, u n ke kapahayɛ̃ gbã, tẽntẽsya laale n pa loo n pai gbihi luhu, le myaha ba kẽ ɔrde. 14Le tẽntẽsyale n le yĩmbui luhu, ma cã Pyar kẽ. Le n nuhu yigi tɛr ɔrde kẽ, u sẽ yɛr gɛ yɛr ma ke kapahayɛ̃ yãr Pyar kẽ ye, ma fã tɛr, maa cãã le pãã pe nawee- ye ma yee, Pyar ma kapahayɛ̃ na. 15Pe n u pye ma yee, u yĩŋ wee ye. U n sye ma yee cĩĩnde ne. 16Pe n maha yee, a Pyar yirfua kẽ. Pyar -sẽ pye u naa ke kapahayɛ̃ gbã. Pe n ga ke yãr ma yãã woo kẽ, le n pe byɛ fe gbe. 17Pyar n koho kuã yir, ma yee pe yaha le. Yĩŋfua tuu u yi yaha ke nwompihi wo mii, u n le tɔ̃r pe ye. U n maha pe pye ma yee: "-Ye ga le pãã Yesu cĩĩfua Syake ye tesẽ Yesu kãndeyãrfa mpãy ne pe ma u Syake ne." Tuu koo pãã wa, u n yi ma tɛr kuɛ ngaa ye. 18Yĩŋ n syii, seraasyi n nii fã gbey n klaha Pyar wĩĩ ne, ncã u pye mii laa? 19Yɛrɔte n ta pe n u tay, pe sẽ u yãã ye. U n ta pe n pe seraasyi yey, seraasyi mpãy pe naa Pyar yãŋ, pe sẽ waha laa cã pãã ye. U n ta pe n poo seraasyi yigi ga boo. Loo kur ye, Yɛrɔte n yir Yudɛ wo, ma tege ga Syesarɛ wo, maa kuee ke fla na, ma faa ma-. 20Yɛrɔte laam ba war Tyirfa ne tesẽ Syidɔ̃fa ne. Koo kui syãŋ ngĩĩ n pãã ta, ma pa poo n pai Yɛrɔte nar, pe n wãã le. Pe tee naa dir wãn busãã gbe Yɛrɔte woo kãntraha na, ma naa n gaha te ne pe kui wo. Pe n cãã ka, maa Blatise woo nar, u n yɛr le na. Woo pye u ga waha kai yar Yɛrɔte na u n le sya. Woo kẽ u pye Yɛrɔte kaha tẽntẽ- byɛ yĩŋ na. 21Pe ba per gii ta, pe n gaha pãã pe wãã le, koo per n ba nɔ. Yɛrɔte n u nangbãn nayrɛ le koo per, maa tege nii u nangbãŋ niisaha wo. U n kaplãntãhã pãã nanihi wo nawee- kẽ, nuhu n sya pe yigi. 22Pe nawee- n nii n tẽ ma yee: "Yãhã kẽ ke nii n pãã, nawee gɛ sẽ kẽ ye." 23Le yalebya wo, Yĩŋfua yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n koho tɛ u Yɛrɔte na. U tee ba Yãhã myaha sya, ma ke ta u wãŋ. Fyãr n dye u wo u n ku. 24Loo kur ye, le Yĩŋfua kapãyĩĩ -sẽ naa n gaha deydey, tesẽ mpãy pe naa n dye Yesu kãnde wo, pe naa n syar. 25Barnabaase tesẽ Sɔl ne, pe ba poo war yĩntaha yi wa, pe n yir ke Yurusalɛm wo ma dur tɛr ke Yãtɔɔsyi wo. Pe ba Nsãn yigi taha pe ya na, Nsãn wii pe naa n yee Marɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\