Yesu tenlɛhɛ teŋ 14

1Pɔl ye n ga dye Yikɔ̃ wo Barnabaase ne, ma ka koo fla Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, ma Yãhã kapãn pãã nawee- ye. Yiifee- busãã tesẽ nawee- busãã mpãy ne pe sẽ pye Yiifee- ye, Pɔl ye kaplãŋ n tãy pe ye pe n sya Yesu ta pe Yatɛr. 2Yiifee- mpãy -sẽ ba sye, poo saa Pɔl ye kaplãŋ sya cĩĩnde ye. Poo mii n nawee- mpãy sũũ, mpãy pe sẽ pye Yiifee- ye, pe n sya nii wãpee ga pe Yesu kãndeyãrfa wĩĩ na. 3Pɔl ye n kuee Barnabaase ne ke Yikɔ̃ wo, ma faa ma-. Pe ba pe koho taha yaha Yĩŋfua na, ma naa pe kaplãŋ pãã laanyĩn ne. Yĩŋfua naa fãnga wãã pe kẽ, pe n waha naa laanwɔ wũhũ pye tesẽ yɛ̃kã wũhũ ne nawee- n waha naa n cã, kapãyĩĩ lii pe n pãã nde Yĩŋfua laantãr wĩĩ na, cĩĩnde ne. 4Pe kaplãŋ n pe klofa ta, pe sẽ nii yĩmbui nen na ye. Mpãy n kuee Yiifee- kur ye, mpãy n -sẽ taha pe Yesu tẽnlɛhɛ na. 5Pe Yiifee- tesẽ pe naweetee- mpãy ne pe sẽ pye Yiifee- ye, poo mii tesẽ pe yahaseefa ne, pe naa pe ya gbihi, poo ga Pɔl ye nuhu Barnabaase ne, pe pe waa boo ntẽmbar ne. 6Pe naam syãm n yi le cãŋ na, ma ta tɛr fã ga Liiser kuɛ ye Darbu ne, ma suhu koo kui syãŋ ngĩĩ kãnkãy kusyĩmbɛhɛ ne. Kãntraha gaa kui ba kẽ, pe naa ke yee Lakoni. 7Pe n nii le Yesu kapãyĩĩ tɔ̃r koo fla na. 8Loo klo nde wo pe naa n yee Liiser, tãkurfua waa pye, u naa n nii wãnii ya. U ba see u tãkur ne ke dyaŋ, u sẽ ba yir yɛr yãã, ma yãr yãã ye. 9U naa Pɔl kaplãŋ luhu. Pɔl n u waha yãŋ, ma le yãŋ cã u dya yĩntaha na ma yee, u dya laam wo u le sya wa laantee nen ne Yesu ga waha u jaa. 10Loo na, Pɔl n yĩmbui yir, ma u pye ma yee: "Yir, ma gbihi tãhã yɛr ma trɛ na!" U dya n kur ye tãhã yɛr u trɛ na, ma nii n yãr. 11Pe nabuar pe yãã Pɔl lii pye, pe n tẽ sya Lakonifa yor wo ma yee: "Te mpar te ya wã klaha nawee-, ma tege ba wo ye!" 12Pe n nii Barnabaase yee Yeepeta, ma yee Pɔl woo ma kaplãŋ pããfua, ma nii u yee Makur, pe klo mpar myar ne. 13Mpar rii pe n yee Yeepeta, te kangbãŋ pye le klo dyesaha fla na. Ke yũndefua n napa mpãy yãŋ yi ma faasyĩmbir raa gbihi maha pe na, ma ka pe ne, ke kapahayɛ̃ kuɛ ye. U naa n kɛ, u ga pe napa boo, u Pɔl ye tẽŋ Barnabaase ne. Pe nabuar bya maha naa pe wãtẽŋ wĩĩ kɛ. 14Pe Yesu tẽnlɛhɛ syãm pe le luhu, le sẽ tãy pe ye ye, pe n sya pe ya nayrɛ tyĩn jũũ, ma fã dye pe nabuar laam wo, ma nii n tẽ, ma yee: 15"Naambiyãm, nwa ye n nii loo nde pye? Naweetee- ya me wo ne ye dyaŋ. Wo pa le Yãhã kapãyĩĩ ne ye kẽ, ma yee ye nekla wãn nde tee ta ye mpar ma n tẽŋ, -ye re gbe ga miy yaha, tee ye yĩntar sroŋ cĩĩnde Yãhã ya ye, cĩĩnde Yãhã gii ke ma yrãŋ na yalebyɛ, koo gii ke yãhãyĩŋ ta, kãntraha ne, muhulangbãŋ ne tesẽ wãn tii byɛ ne te ma te laam wo. 16Nawee- terfa mpãy pe wee Yiifee- ye, faale wo Yãhã bii tyii pe na pe n naa pe laam kãnde yãr. 17Ke sẽ -sẽ tyii ke ya wĩĩ wãyar na ye na ke kayũhũ wãpyeŋ ne ye kẽ ye: Yalebyɛ ke ga ta sesaha n yir yãhãyĩŋ na ke too, yĩnwoho cãã n dye ye n dir yãã busãã. Koo kẽ ke ye yɛ̃ digi yi, ma maha ye laam ta nuhu fla." 18Pe Yesu tẽnlɛhɛ pe sya kaplãŋ ngĩĩ pãã, pe -sẽ maha fãy, ma cã waha yɛr tã pe nabuar na, pe sẽ pe tẽŋ ye. 19Yiifee- mpãy -sẽ yir Pisidi Yãtɔɔsyi wo tesẽ Yikɔ̃ ne, ma pa ke Liiser wo. Pe n pe nabuar sũũ, ma pe byɛ wlaŋ taha pe ya na, pe n nii Pɔl waa ntẽmbar ne, poo ga u waa boo. Pe n yee u ku, ma u fle ga miy yaha le klo kãnkãy na. 20Yaliile pe Yesu kãndeyãrfa poo ya pe ba wɔ tã u na, u n cã yir loo na, ma wlãhã dye pe ne le klo wo. Ke yĩŋsyii wo pe n yir Barnabaase ne pe syãm, ma ka klo nde wo pe n yee Darbu. 21Pe n le Yesu kapãyĩĩ pãã koo fla na nawee- busãã n le luhu, ma Yesu ta pe Yatɛr. Loo kur ye, pe n dur ga Liiser wo ma suhu Yikɔ̃ ne, tesẽ Yãtɔɔsyi ne Pisidi kãntraha na. 22Pe naa pe Yesu kãndeyãrfa laam yĩn, ma naa pe yar, pe pe ya plãhã Yesu wãta wĩĩ ne pe Yatɛr. Pe naa pe yar ma yee: "Wii ma yee u ga dye Yãhã Yai wo, ufua ga cãã kayĩhĩ yãã wa." 23Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa ma pye na, Pɔl tesẽ Barnabaase ne, pe ga mpãy yãŋ yi pe laam wo, pe pe ta pe yawãhãfa yahaseefa. Loo na, pe ga pe yɛ̃ tã digi na pe Yãhã nar, pe pe le soho Yĩŋfua koho wo, woo wii pe ta pe Yatɛr. 24Loo kur ye, pe n dye yi tɛr Pisidi kãntraha kui nkãy wo, ma ga yi Pããfile kãntraha na. 25Pe n le Yãhã kapãyĩĩ pãã koo fla na, klo laa wo pe n yee Pɛrsye, ma ka tũntũn klo laa wo pe n yee Yatale. 26Pe n ga salangbãŋ gbe koo fla na, ma dur ga Yãtɔɔsyi wo, Syire kãntraha na. Loo klo nde ne, pe Yesu kãndeyãrfa ba Yãhã nar pe kẽ, ke naa laantãr wĩĩ pye pe kẽ, pe n waha le Yãhã tẽn tẽ. Loo tẽn ne, pe ga tẽ kua, ma dur ba. 27Pe ga dye ke Yãtɔɔsyi wo, pe n pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yee wãã ta. Pe ba tẽn lii tẽ Yãhã kãmay na, tesẽ mpãy pe wee Yiifee- ye, Yãhã ke ba pye mii, ma poo mii bya ta pe n waha Yesu ta pe Yatɛr, pe n koo byɛ tɔ̃r yar pe Yesu kãndeyãrfa na. 28Loo kur ye, Pɔl tesẽ Barnabaase ne, pe n faa nii ma- loo klo nde wo, pe Yesu kãndeyãrfa ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\