Yesu tenlɛhɛ teŋ 17

1Pɔl ye n ta tɛr Silaasyi ne kui nkãy wo pe naa n yee Amplɔsyi tesẽ Apoloni ne, ma ga dye klo nde wo pe naa n yee Tesaloni. Yiifee- yawãhã nwoŋ gaa pye ke fla na. 2Pɔl pye, u ma ga dye klo lii loo wo, u ma ne ka koo fla Yiifee- yawãhã nwoŋ wo. Pe ga dye Tesaloni wo, pe n ka ke fla na. Kanii per kanii per, u ne ka ke fla Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, u ga naa Yãhã kaplãŋ pãã pe ye. U loo pye cãwãy tãã syi, maa naa Yãhã kaplãŋ pãã nawee- mpãy ye, pe pye ke fla na. 3Ke kaplãŋ ke yrũhũ ta mii ke Yãhã sabangbãŋ wo, u naa pe klaha koo ne. U maha naa pe yar ma yee, u Yãhã Yĩndefua Crise wĩĩ ma, le cãã yrũhũ yaha ma yee, u yai u fãy gboho, u ba ku, tuu ba yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na gbaafa ye. U maha naa pe yar ma yee: "Yesu nwo wii wĩĩ tẽ n pãã ye ye, woo kẽ u Crise ne." 4Yiifee- car mpãy ya n le sya, ma taha Pɔl ye na, Silaasyi ne. Mpãy pe sẽ -sẽ pye Yiifee- ye, ma naa Yãhã kãnde kɛ, poo busãã n le Yesu kapãyĩĩ sya, ma taha Pɔl ye na, Silaasyi ne. Poo, ma suhu ca busãã mpãy ne nawee- naa nagboho ta pe na. 5Yiifee- mpãy pe sye, pe loo yãã, pe n nii mii, laanyar ga pe boo. Pe n natay taa yãŋ yi pe nabuar laam wo, ma pe ta pe n pe ya wãã, ma sya gbleŋ yir le klo wo. Loo na, pe n yir, ma ka Yasɔ̃ kaha wo, poo n gaha Pɔl ye yigi Silaasyi ne, pe ga pe sãhã nanihi fla wo. 6Pe ga dye, pe sẽ pe yãã ye, pe n u Yasɔ̃ woo yigi, ma suhu Yesu kãndeyãrfa mpãy ne, ma ka pe ne le klo yahaseefa fla na, ma ga nii n tẽ ma yee: "Naam mii driyɛ̃ kur byɛ wlãhã tãŋ. Nanga, pe mii pe ba yi nwo! 7Yasɔ̃ syãsaha wãã pe kẽ u kaha wo. Kãntrɛ fãngafa byɛ yĩŋfua kãnde na, lii le sẽ yai le pye ye, loo ne nawee- mii pe n pye. Ye sẽ yãã, pe yee yĩŋfua waa maha ma, pe n yee Yesu." 8Pe kaplãŋ ngĩĩ n pe nawee- laam war ma suhu le klo yahaseefa ne, le n sya nii gbleŋ. 9U Yasɔ̃ tesẽ mpãy ne pe ba yigi ba, pe n gblihi laa ma yɛ̃ tɛr klo yahaseefa ye ma yee, poo ga Pɔl ye ta Silaasyi ne pe n tɛr; pe n cã pe miy yaha. 10Yĩmper ke ba wɔ, pe Yesu kãndeyãrfa n Pɔl ye ta pe n yrãhã yi, ma ga ka klo laa wo pe naa n yee Beree. Pe ga dye, pe n ka ke Yiifee- yawãhã nwoŋ wo. 11Koo fla Yiifee- laam ba yɔ̃ ma tɛr Tesaloni klo Yiifee- yaha. Pe n le Yãhã kapãyĩĩ sya laanfir ne. Plii byɛ pe naa Yãhã kaplãŋ saba yãŋ kayi ne, pe cã Pɔl kaplãŋ ma wãã le ke saba kaplãŋ ne. 12Poo busãã n le kapãyĩĩ sya. Mpãy ter pe sẽ pye Yiifee- ye, poo tesẽ ca mpãy ne nawee- naa nagboho ta pe na, poo busãã n le kapãyĩĩ sya. 13Yiifee- mpãy pe pye Tesaloni wo, pe ba luhu ma yee, Pɔl ma u le Yãhã kapãyĩĩ pãã Beree bya wo, pe n ka ke fla na, maa nii pe klofa sũũ, ma pe gblaha Pɔl ye ne. 14Loo n ta, pe Yesu kãndeyãrfa n ta tɛr Pɔl ta u n tɛr muhulangbãŋ kuɛ ye, u ga salangbãŋ gbe u tɛr. Silaasyi ye poo n kuee ke Beree wo Timuti ne. 15Beree Yesu kãndeyãrfa mpãy pe Pɔl wãr ga, pe n ka u ne ma sya ga dye Atɛn wo. Pe wãdur na, Pɔl n pe lɛhɛ, pe ma ga dye pe klo wo, pe ga Silaasyi ye yar Timuti ne pe pa u fla na, pe ma n nii kuee ye. Loo kur ye, pe Beree Yesu kãndeyãrfa n dur tɛr. 16Pɔl naa Silaasyi ye sẽŋ Timuti ne ke Atɛn wo. U n wãn busãã yãã le klo laam wo nawee- pe fãã ta wãtẽŋ wãn. Loo nde n nuhu byɛ kua kãã u laam wo. 17Ke Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, u naa kaplãŋ pãã pe Yiifee- ne ma suhu mpãy ne pe sẽ pye Yiifee- ye ma naa Yãhã kɛ. Plii byɛ, nawee- mpãy tuu wãã naa n sya nanihi teebɛhɛ wo, u maha naa kaplãŋ pãã pe ne. 18Mpãy kaklaha ke n yee nawee sẽ yai wãfãy ne ye, ma suhu mpãy kaklaha ne ke n yee nawee yai u naa u ya waha yĩŋ wĩĩ na, poo yĩŋfa mpãy n pa maa nii kaplãŋ tyĩn u ne. Mpãy naa n yee, a lii u kaplãmbuarfua u n pãã? Mpãy maha naa n yee, a yãhãfãm mpãy wĩĩ ne tuu n tɔ̃r. Poo ba luhu Pɔl ye tuu naa Yesu wĩĩ pãã pe ye tesẽ u wãyir wĩĩ ne gbã wo, tuu yir ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye, koo kẽ. 19Le klo yawãhãfa mpãy pe naa pe ya wãã yãmpũnde lii yĩŋ na pe n yee Yɛropaase, pe n Pɔl yigi ga ke fla na, maa u pye ma yee: "Ma saa wo yar la, kaklaha nkãy ter syi wĩĩ taa n pãã wo ye? 20Ma sẽ yãã, kai- nkãy taa n tɔ̃r wo ye, wo sẽ ke cã ye, wo n traha wo ke yĩntaha war." 21Pe Atɛnfa ma suhu nampay mpãy ne pe ba nii wlãhã pe ne, pe tẽn pye wãcɛŋ: Loo ne pe nii naa kafũhũ tɔ̃r pe naa n luhu pe ya ye. 22Pɔl n yir yɛr pe klo yawãhãfa telai wo ma yee: "Atɛnfa, tẽ ye yãã mii, Yãhã wĩĩ gboho ye laam wo kacãn wee ye. 23Ye sẽ yãã, n naa n tay ye klo wo ma naa ye katẽŋ wãn yãŋ, ma ga ye yãhã tẽŋsaha fla gaa yãã pe yrũhũ ta ke yĩŋ na ma yee: 'Yãhã gaa wãŋ kẽ, wo sẽ ke cã ye.' -Ye yãŋ! Yãhã gii ree n tẽŋ ye sẽ ke cã ye; koo wĩĩ ne tẽ n pai pãã ye ye. 24Yãhã gii ke driyɛ̃ tãhã ke laam wãn byɛ ne, ke ma yãhãyĩŋ Yĩŋfua ma suhu kãntraha bya ne. Yãhã kangbãy tii nawee- te fãã, ke sẽ n syã te wo ye. 25Nawee- saa waha laale gɛ pye Yãhã kẽ, pe kaa taha ke na ye. Koo kẽ ke yrã wãã nawee- byɛ kẽ, wũũ ne, ma suhu wãn byɛ ne. 26Ke cãã nawee nen ya tãhã u n syar, nawee- ter byɛ n yi, ke n pe ta ta ga kãntraha teebɛhɛ byɛ na. Ke wãn byɛ dyeyale ta dyɛ laam wo, ma nawee- kãntrɛ yɛrsar ta pe byɛ kẽ. 27Yãhã loo pye ma yee, nawee- pe koo fla kɛ. Pe pe ya waha pe naa ke kɛ, laa na pe ga ba ke yãã cã. Le cĩĩnde -sẽ na, Yãhã sẽ dey wo byɛ na ye. 28Ye sẽ yãã, koo kẽ ke wo ta wo n nii yrãŋ na, wo n waha kai- pye, wo n nii kla. Ye kaicãfa mpãy sẽ loo nen ya pãã la ma yee: 'Wo byɛ maha ma ke pii.' 29Too -sẽ ma ke pii, wo sẽ yai wo naa le ga wo yee, Yãhã ga waha nii kla gaa syi dyaŋ, nawee- pe laam ga ma pe kluɛ ta ma ke gbihi sãn ne, wargbɛ syi ne, ntẽmblaha syi ne ye. 30Faale cãã na, nawee- pe sẽ ba laa cã ye, Yãhã sẽ loo yãŋ nantãŋ ye, yagaa ke n kɛ nawee- ter byɛ pe le sya pe cã pe kapee- sẽ yɔ̃ ye, pe ke wãpyeŋ miy yaha. 31Ye sẽ yãã, ke per gaa yãŋ yaha, ma maha nawee nen waa yãŋ yi u ba driyɛ̃fa sãhã koo per na. Ke loo nde yar nawee- byɛ na, ma woo nawee nen nwo ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye!" 32Pe luhu Pɔl tuu wãyir wĩĩ pãã gbã wo, wãdurba wĩĩ ne gbaafa ye, mpãy n nii u lɛr, mpãy n u pye ma yee: "Waa ba naa loo nde luhu ma ye per gaa." 33Loo n ta, Pɔl n kãnde nar pe ye ma tɛr. 34Nanem mpãy -sẽ u kaplãŋ sya cĩĩnde, ma dye Yesu kãnde wo. Pe laam wo, dya waa pye pe naa n yee Denisu. U pye le klo kaplãŋ cɛrfa waa. Cɔɔ waa pye pe naa n yee Damarisi. Nawee- mpãy maha pye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\