Yesu tenlɛhɛ teŋ 20

1Ke gbleŋ wĩĩ le ba kua wa gbɛgbɛ, Pɔl n pe Yesu kãndeyãrfa byɛ wãã, ma fãnga le pe laam wo kaplãyũhũ ne, ma pe syar, ma tɛr Maseduan na. 2U Yãhã kapãyĩĩ pãã naa n gaha pe Yesu kãndeyãrfa ye ma sya ga ke fla kãntraha yi yaha. Loo kur ye, u n ka Jrɛsyi kãntraha wo, 3maa kuee yrey tãã. Tuu yrey tãã pye wa, u ba yee woo ga salangbãŋ gbe u ka Syire na, ma -sẽ luhu Yiifee- ma, pe pãã ta poo ga kapee laa pye u na. Loo ne le ta, u n Maseduan kãnde dur gbe ma ga ka Syire na. 4Yesu kãndeyãrfa mpãy naa Pɔl wãr u yrãhã na, pe laam wo Sopatɛri pye, Bereefa naa Perusu dya kẽ u ne; ma suhu Tesalonifa Arisarkɛ ye ne Sekunduhu ne; ma suhu Darbufa Kayusu ne, ma suhu Yasyifa Tesyihi ye ne Toofĩĩ ne; ma suhu Timuti bya ne. 5Pe ba dye Filipe wo, pe n tɛr wo yaha ye Toosa na, ndoo Luke tesẽ Pɔl ne. Pe n wo sẽŋ yaha ke Toosa na. 6Yiifee- syayaha gbar rii ncasur bur sẽ n di ye, too kur ye wo n salangbãŋ gbe ke Filipe wo ma taha pe na. Wo n fã plii bua ma ga pe yãã ke Toosa wo, ma plii kuasĩĩ pye ke fla na. 7Ke Yiifee- cãwãã per cir yainkɔŋ wo, wo ba wii wãã ma ga Yesu wãku cãã dir syi di, wo wii laam too wo Syayahafua wãku wĩĩ na. Pɔl ne yai u tɛr koo yĩŋsyii wo. U n pãã pe Yesu kãndeyãrfa ne ma sya ga yĩndyaha dye. 8Ke kaha gbegbaha yĩŋ na, too ba wii wãã nwoŋ gii laam wo, naalɔr pye te ba nihi. 9Naanfuɛ̃ waa pye, pe naa u yee Yeetuse. U ba tege nii fenaatɛr na. Pɔl tuu ba pãã ma-, u n sã wãy faha. Le pye gbegbaha yĩŋ tãã wuhu na, pe wãy n u ta u n tege too kãntraha na. Pe n tege ma u kuã yir, ma yãã u ku. 10Pɔl n tege kãntraha na, ma kuɛ tege, ma u gbe yigi u kluɛ wo ma yee: "Ye ma n fya ye, u ma yrãŋ na!" 11Loo kur ye, u n dugu ga ncaha ye maa bur la cɛr pe n di. U n maha pãã ma-, yai n sya ba dar, u n cã tɛr. 12Pe n tɛr u naanfuɛ̃ ne yrãŋ u kaha wo, nawee- byɛ laam n yĩn. 13Per gii too yir Toosa wo, wo cãã salangbãŋ gbe Pɔl yaha ma ka Asosa na. Koo fla too ne ga Pɔl gbe. U ba yee woo ga naa n yãr trɛ ne. 14Tuu ga wo yãã Asosa na, wo n u gbe ke salangbãŋ wo ma ka Metilɛni na. 15Wo n yir koo fla na; ke yĩŋsyii, wo n nɔ Syoho tãy. Koo yĩŋsyii, wo n nɔ Samusi na; koo yĩŋsyii, wo n tege Melɛti na. 16Pɔl ba yee woo ga tɛr Yefɛsyi tãy u saa yɛr ye, mii loo sẽ ne ye, u ga ma- tɛr Yasyi kãntraha na. U naa n gber woo ga cãã dye Yurusalɛm wo pããnkɔti gbar per. 17Loo n ta, Pɔl n kuee Melɛti na, ma tẽnlɛhɛ nɔ wãã Yefɛsyi Yesu kãndeyãrfa yahaseefa ye pe pa. 18Pe n pa u fla na, u n pe pye ma yee: "Per gii tẽ ka Yasyi kãntraha na, tẽ naa ra troho tãhã mii ye fla na ma sya ba waa yagaa na, ye le cã. 19N naa nii tege tãã ye, ma naa Yĩŋfua tẽn tẽ. Pe Yiifee- pe naa ra kɛ, ma pãã naa n ta, koo wãfãy nge byɛ pye ra na, ma suhu te laangar ne, yĩntãm n sya naa n yi ra ye. 20Nkãy ke ga waha laa yɔ̃ ye kẽ, n sẽ ke wũhũ ye na ye: N ke byɛ pãã ye ye, ma maha ye klaha ke ne nanihi fla wo tesẽ ye klɛ ne. 21Pe Yiifee- ma suhu mpãy byɛ ne pe wee Yiifee- ye, n pe byɛ yar, pe pe kapee- wãpyeŋ miy yaha pe Yãhã kãnde gbe, pe u Yĩŋfua Yesu ta pe Yatɛr. 22N nwo, n n tɛr Yurusalɛm wo yagaa; Yãhã Yrã le yee n loo pye, n sẽ -sẽ cã lii le n pai ra dye ke fla na ye. 23Kui byɛ wo, Yãhã Yrã ra yar ma yee, nwompihi ra sẽŋ ke fla na ma suhu wãfãy ne. Loo ya tẽ cã. 24N -sẽ cã ma yee, ta yrã wee ngaa ra ye ye. Lii tẽ n kɛ, n waha ra fyaha byɛ fã tãŋ. Ye sẽ yãã, wo Yĩŋfua Yesu u tẽn lii le soho ra koho wo, n waha le tẽ tãŋ. Loo tẽn ne, Yãhã ke laantãr wĩĩ lii pye wo kẽ, n loo kapãyĩĩ pãã nawee- ye. 25N ga yi ye byɛ na ma Yãhã Yai wĩĩ pãã ye ye. N -sẽ cã yagaa ma yee, yii nawee nen waa gɛ saa maha ra yãã yãã nantãŋ ye. 26Loo ne, n ga le pãã ye ye nanga: Yii nawee nen waa ma plaha, ndoo sẽ kẽ n u ta u n plaha ye. 27Ye sẽ yãã, n Yãhã wũhũ byɛ tɔ̃r ye ye, n sẽ laa wũhũ ye na ye. 28-Ye naa n sẽŋ yii na tesẽ nawee- mpãy byɛ ne Yãhã Yrã pe le soho ye koho wo, -ye pe gbihi naa n yigi mii mbanaha dyaŋ u mbaa ne. Poo mii, Yãhã pe par sya ke Dya ntãŋ wãwoo kãmay na. 29N cã ma yee, n ma ba tɛr wa, nawee- mpãy ga ba dye ye laam wo. Pe ga ba pee tã ye na mii waygapyãr dyaŋ mbaa na. 30Yii gɛ laam wo mpãy ma, pe ga ba yir kawar wãfua ne poo ga pe Yesu kãndeyãrfa wlaŋ taha pe ya na. 31Ye ma n sã wãy faha ye, -ye naa ye laam too ke dyɛ- tãã nkãy na tẽ pye ye ne ma naa yii nanem byɛ yar ke kai- ne ke yai ke yĩmper, ma sya naa yĩntãm gɛ yi. 32Yagaa, n ye le soho Yĩŋfua Yãhã koho wo. Ke kapãn lii le Yãhã laantãr yar nawee- na, le ga ye laam yĩn. Koo ya ke ga waha fãnga wãã ye kẽ ye n yii plãhã Yesu kãnde wo, ke maha ke kayĩĩ wãã ye kẽ, ke kayĩĩ lii ke n wãã mpãy byɛ kẽ pe ma ke wãm. 33N sẽ naa waa wale yãŋ yĩnde ne ye, tesẽ waa sãn ne ye, tesẽ waa kale wãn ne ye. 34Yii gɛ cã ma yee, n naa tẽn tẽ ra kluɛ ne, ma naa wo yɛ̃ digi kɛ, ndoo tesẽ ra yrãhãyãrwai ne. 35N kai- byɛ pye ma yee, ye ra pyer yãŋ ye cã, wo yai wo naa tẽn tẽ, koo syi wo ga waha naa kayĩĩ pye fɛnfa kẽ, too maha naa wo laam too Yĩŋfua Yesu yɛ̃ kaplãŋ ngĩĩ na tuu yee: 'Pe ma ma kẽ, le yɔ̃; mboo ma -sẽ waha yia ma waa kẽ, wãyĩĩ ma le na ma ta tɛr.' " 36Pɔl tuu kaplãŋ ngĩĩ pãã wa, u n kãnklũy gbãã pe ne, pe n Yãhã nar pe ya kẽ. 37Pe byɛ naa n wũn ma Pɔl wɔ naa n yigi pe kluɛ ne, poo ga u wãtɛr syaha wãã u kẽ. 38Pɔl tuu ba yee woo sẽ n pai maha pe yãã yãã nantãŋ ye, loo le ba pe laam wlãhã, le sẽ ba tãy pe ye ye. Loo kur ye, pe n u wãr ga ke salangbãŋ fla na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\