Yesu tenlɛhɛ teŋ 28

1Yãhã ke wo sya yaha ke muhulangbãŋ wo ke syi, loo kur ye, wo n cã kãntraha nge, muhulangbãŋ ke gbey le, pe ke yee Malti. 2Ke flafa n wo yigi yɔ̃. Sesaha naa n too, wɛr n pye. Pe n naa tar wo kẽ, wo byɛ n ga nii klaha ke tãy. 3Pɔl n nankɔ̃yãhã raa gbe le ke naa laam wo, ke karwran n nwɔpihi gaa ta ke n yi te nankɔ̃yãhã wo, ma sɛŋ kuee Pɔl koho na nkãhã ne. 4Ke flafa pe ke nwoho yãã ke sɛŋ kuee Pɔl koho na, pe n nii pe ya pye ma yee: "Naboofua kẽ dya nwo ne. Ye sẽ yãã, tuu sya waha yi ke muhulangbãŋ wo, te nasãhã yee u sẽ yai u kuee yrãŋ ye." 5Pɔl n u koho sege, ke nwoho n too dye ke naa wo, ngaa gɛ sẽ u yãã ye. 6Pe nawee- n yee u ga tẽ, laa na u ku le yalebya wo. Le n ma-, pe n yãã ngaa gɛ sẽ u pye ye, pe n wã klaha ma nii n yee, a yãhã gaa kẽ u ne. 7Ke fla kãntraha nangbãŋ kaha sẽ ba dey ke fla ne ye. U myaha ba kẽ Pebuisu. U n wo yigi yɔ̃, ma syãsaha wãã wo kẽ plii tãã. 8Too pye u Pebuisu kaha wo, u tuhufua pye u ba sãy nii. U kadye ba war u ye, tɔgɔtɔgɔni pye u na. Pɔl n ka maa u yãŋ, ma koho taha u na, ma Yãhã nar u n jaa. 9Loo kur ye, koo fla kãntraha yanfa byɛ n pa, Pɔl n pe jaa. 10Pe n nagboho ter byɛ ta wo na. Wo tɛryale n ba nɔ, wãn tii byɛ te wĩĩ ga ba pye wo na kãnde wo, pe n te wãã wo kẽ. 11Salangbãŋ gaa pye ke fla na, pe naa ke yee Dyakuri, ke myaha yĩntaha kẽ wuhuwãã. Ke salangbãŋ fãfa ba wuhuwãã fãã ta ke salangbãŋ yahasee ye, ma yee poo mpar. Koo salangbãŋ nge ba yir Lesyããndi wo, ma ba te wɛr cãã byɛ pye ke Malti kãntraha fla na, ma ba yir koo ga tɛr Yitale kuɛ ye. Wo ba yrey tãã pye wa ke fla na, wo n dye koo salangbãŋ wo, ma tɛr. 12Wo n ga dye klo laa wo pe n yee Syirakuse, ma kuee ke fla na plii tãã. 13Wo n yir, ma langbeŋ sya, ma sya ga dye klo laa wo pe n yee Yɛrsyiɔ. Koo yĩŋsyii wo, teflaha naa n yir yainsaha dar kuɛ kãndigi kuɛ ye, ma wo fua naa n wãã, wo n plii sĩĩ ya pye ke langbãŋ yĩŋ na, ma dye klo laa wo pe n yee Pusɔle. 14Too yi ke salangbãŋ wo, wo n Yesu kãndeyãrfa mpãy yãã ke fla na, pe n wo ta wo n kuee poo ne plii kuasĩĩ. Loo kur ye, wo n yir trɛ ne ma n gaha ke Wɔrme wo. 15Yesu kãndeyãrfa mpãy pe pye Wɔrme wo, pe n wo wĩĩ luhu. Mpãy n sya wo wãã ba klo laa cãã wo, pe le yee Apyusu. Loo kur ye, mpãy maha ba wo wãã ba klo laa wo, pe loo yee syãsar tãã klo. Pɔl tuu kãhã pe yãã, u n syaha wãã Yãhã kẽ, ma u laam sãhã yaha. 16Too ga dye Wɔrme wo, pe n le sya ma kãnde wãã Pɔl kẽ, u n ga nwoŋ gaa gbe, kaha gaa wo, seraasyi naa waa ne, woo n nii u yãŋ. 17Plii tãã kur ye, Pɔl n Wɔrme Yiifee- yahaseefa yee ba yawãhã na u kaha wo. Pe n ba pe ya wãã, u n pe pye ma yee: "Ta nampyeŋ-, tẽ sẽ laa pye klaha- wo terfa na, ma suhu wo wãlɛ wũhũ ne ye, pe ra yigi Yurusalɛm wo, ma ra wãã Wɔrmefa kẽ. 18Poo n ta yey, ma ra yɛ̃ kapãn luhu. Pe n yãã, n sẽ laa wãpee gɛ pye, pe n ga ra boo ye. Pe n yee poo ga ra miy yaha. 19Pe Yiifee- poo n sye, ra n gblihi laa ma yee, n yai n ba sãhã kãntrɛ fãngafa byɛ yĩŋfua Wɔrme naa fla na. Laa wãpee sẽ -sẽ ne tẽ ga pãã taha ra terfa na ye. 20Loo ne ta n yee, n yai n ye yãã, n pãã ye ne. Tee yãã, Yiifee- byɛ pe koho taha yaha wii wãpaŋ na, woo wĩĩ gɛ ne pe ra pua yigi ntẽn wãn nde ne." 21Pe n u pye ma yee: "Saba sẽ yir Yudɛ kãntraha na, ma pa wo ye ma wĩĩ na ye. Wo nampyeŋ waa sẽ maha yir ke fla na, ma ba ma wĩĩ pãã wo ye, wãpee syi ye. 22Wo n traha wo ma yɛ̃ kapãn luhu, wo cã lii le ma ma laam wo. Wo cã taa ma kaklaha lii kãnde wo, teebɛhɛ byɛ wo, nawee- le sye." 23Pe n per gaa yar Pɔl na, koo per n ba dye pe n pa nihi Pɔl fla na u syãsaha wo. Pɔl n gbe ke sukũhũntãy na, ma sya ga waa ke yainkɔŋ wo, ma nii ke Yãhã Yai wĩĩ pãã pe ye. Nkãy ke yrũhũ yaha le Yãhã kãnde kataŋ wo, tesẽ nkãy ne pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa pe yrũhũ yaha, koo kaplãŋ tee syãŋ ngĩĩ u pafua wĩĩ pãã, wii u yai u pa. U naa koo flɛ yar pe na ma naa n yee, a Yesu kẽ u pafua ne. U naa koo ngĩĩ pye ma naa n kɛ, pe Yesu wĩĩ sya cĩĩnde. 24Mpãy n u kaplãŋ sya cĩĩnde, mpãy n sye. 25Pe Yiifee- yahaseefa n ba yir poo ga tɛr. Pe sẽ -sẽ ba wãã le yĩmbui nen na ye. Loo na, Pɔl n kapãn nde ya pãã pe ye, ma yee: "Yãhã Yrã le naa lii pãã ye wãlɛ ye faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yisa yɛ̃ na, le tãhã kẽ. 26Le ba pãã ma yee: 'Yãhã yɛ̃ kapãn nde: Ka, maa nawee- mii yar ma yee: Ye ga ba luhu naa n yɔ̃, ye sẽ -sẽ ga ba naa laa war ye; ye ga ba yãŋ naa n yɔ̃, ye sẽ -sẽ ga ba naa ngaa yãã ye. 27Ye laam tee waha tɛr; ye ndityuhu gbãã tã, ma yĩmpɛ tyĩn tã, ma yee ye yĩmpɛ ma n ngaa yãã ye, ye ndityuhu ma n laa luhu ye, ye ma n laa war ye laam ne ye. Mii loo sẽ ne ye, ye ga faha ba ta kãnde yigi, ta n ye jaa ye kapee- wãpyeŋ na.' " 28Pɔl n pe yar taha ma yee: "Loo na, tee -sẽ le cã ye yee, Yãhã kapãyĩĩ lii le nawee- wãsyayaha wĩĩ pãã, mpãy pe wee Yiifee- ye, Yãhã le nɔ wãã poo ye. Poo ga le sya nuhu ne." (( 29Pɔl tuu kaplãŋ ngĩĩ pãã pe ye, pe Yiifee- n nii n tɛr, ma ke kaplãŋ gbihi tyĩn n gaha pe ya ne.)) 30Pɔl tuu ba nwoŋ gii gbe, u n kuee ke laam wo dyɛ- syãŋ. Pe ba le sya, nawee- n waha naa n pai u fla na. 31U n naa Yãhã Yai wĩĩ pãã pe byɛ ye, ma maha naa Yĩŋfua Yesu Crise wũhũ klaha pe ye. U naa koo ngĩĩ pye laanyĩn ne, waa sẽ naa n sye u na ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\