Yesu tenlɛhɛ teŋ 3

1Per gaa yaiyĩn tratra, Pyar ye naa n gaha pe syãm Nsãn ne yaiyĩn Yãhã narsaha wo Yãhã kangbãŋ wo. 2Ke Yãhã kangbãŋ kapahayɛ̃ neŋ gaa pye, pe naa n yee kapahayɛ̃yũhũ. Tãnkahafua waa pye, tuu naa n nii koo kapahayɛ̃ na. U ba see ke dyaŋ. Plii wuhu na, pe u gbe ga naa n ta ke fla na, u n naa war nar nawee- ye, nawee- mpãy pe naa n dye koo kapahayɛ̃ ne ke Yãhã kangbãŋ wo. 3Pyar ye n ba nɔ pe syãm Nsãn ne ke kapahayɛ̃ na, ma yee poo ga dye, u tãnkahafua n pe yãã ma pe nar. 4Pyar ye n nii u waha n yãŋ pe syãm Nsãn ne. Pyar n ba u pye: Naa wo yãŋ! 5U dya n nii pe kihi n yãŋ, u laam wo, a pe ma pe ga woo kẽ war ne. 6Pyar n u pye: War pua nen gɛ wee ra ye. Ngii ke ma ra ye tẽ ga ma kẽ, ke nge: Nasarɛtefa Yesu myaha na, yir naa n yãr! 7Loo na, Pyar n u yigi koho na, ma u ta u n yir. U dya tãnkaha n ta tɛr sãhã u ye, te yĩnyũhũ byɛ ne. 8U n fẽŋ yir, ma tãhã yɛr u trɛ na, laa wee ye, ma nii n yãr. U n dye Pyar ye ne pe syãm Nsãn ne ke Yãhã kangbãŋ wo, ma yãr n tay, ma kur n ye, ma nii Yãhã sey. 9Ke Yãhã kangbãŋ nabua n u yãã tuu n yãr ma nii Yãhã sey. 10Pe n u yãŋ cã, ma cã woo kẽ u tãnkahafua wii ne tuu nii naa n nar ke Yãhã kangbãŋ kapahayɛ̃yũhũ fla na. Pe u yãã ke dyaŋ, le n pe fe gbe, ma maha kacãn kua pe na. 11U dya tuu kãhã yir, ma Pyar ye taha naa n naha pe syãm Nsãn ne, wãcɛr wee pe na ye, le n kacãn faha nawee- mpãy byɛ kẽ pe pye ke Yãhã kangbãŋ laam wo. Pe n fã taha ba pe na Yãhã kangbãŋ laankɔngbãŋ gaa flãhã tãy, pe naa n yee Salmuu laankɔŋ. 12Pyar tuu yãã ke dyaŋ, u n pe nawee- pye ma yee: "Yiisrɛfa, nwa ta u dya wãkãhãyir wĩĩ n yɛ̃ kã ye na? Nwa ta ye n nii wo yãŋ mii wii koho fãnga wĩĩ laa dyaŋ le waha yia, ma u dya kãhã yir? Laa, ye le ga la ma yee, wo wãlaha wĩĩ loo kẽ Yãhã kãnde wo, le waha u kãhã yir? 13Faalefa Brama ye Yãhã, Yisyake ne, Dyakuba ne, wo wãlɛ byɛ ne, koo kẽ ke ke tẽntẽle Yesu myaha kuã yir. Woo Yesu kẽ, tee yigi ga le nangbãy koho wo, ma sya ka u ne fãngafua Pilati fla na. Pilati yee, woo ga u miy yaha, ye n sye. 14Woo wii tuu ba sroŋ, u kai- maha laha, ye u wãmiyaha wĩĩ sye, ma dur ma u Pilati ta, u n naboofua waa yi miy yaha. 15Yesu wii tuu pa cĩĩnde yrã ne, yii kẽ tee u boo koo syi. Yãhã u ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Wo byɛ loo yãã yĩnde ne. 16Yesu wãta Yatɛr, koo kẽ ke ta, Yesu fãnga n ta u tãnkahafua n fãnga yãã ma yir. Ye byɛ u cã laha, u nwo, tee n yãŋ nwo. Yesu wãta Yatɛr, loo le u ta u n jaa ma nii korkor. Ye byɛ loo yãã, ma cã cĩĩnde ne. 17N -sẽ cã wo nna, yii ye yĩŋfa ne, tee nde pye Yesu na, ye sẽ le war ye. 18Lii Yãhã ke bii tɔ̃r yaha pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa yɛ̃ ne ma yee, koo Yĩndefua ga ba kayĩhĩ yãã, loo ne le pye nde. 19-Tee -sẽ le sya ye cã ye kapee- sẽ yɔ̃ ye, tee ke wãpyeŋ miy yaha, tee ye yĩntar sroŋ Yãhã kuɛ ye, ke n ye kapee- yee laha kãã ye na gbɛgbɛ. 20Yãhã -sẽ ga tefay tege ye na. Ke ga maha ke Yĩndefua nɔ wãã ye kẽ, wii ke bii yãŋ yi ye myaha na, woo kẽ Yesu Crise ne. 21Yagaa woo, Yesu ma yãhãyĩŋ na. U yai u kuee ke fla na le yale n sya ba nɔ, yaliile Yãhã ga ba ke kai- byɛ yĩntaha wã klaha. Faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa mpãy bii loo nde cãã pãã yaha. 22Wo faale wãdyaha Musa gɛ bii yee: 'Ye Yĩŋfua Yãhã ga ba ta syi Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua waa nɔ wãã ye ye. U ga ba nii ye ter, ye ba naa n luhu nkãy byɛ ye tuu ga ba tɔ̃r naa ye yar. 23Wii ma ba yee, u sẽ n luhu woo Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa nwo ye ye, u ga tɔ̃r yi kãã Yãhã kãndefa nawee- wo, tuu gbã yãã le na.' 24Pyar n maha yee: Ma gbe Samuyɛl na, Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa mpãy pe taha pe ya na, pe byɛ naa too plii nde wĩĩ pãã. 25Yãhã ke lii pãã pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa yɛ̃ ne, loo nde ma ye wĩĩ. Tesẽ Yãhã bii yɛ̃ tɛr Brama ye ma yee: 'Kãntrahafa byɛ ga kaa wãtaha yãã pe ya na ra koho wo ma kur kuɛ pii kãmay na.' Loo nde maha ma ye wĩĩ. 26Loo ne Yãhã n ke tẽntẽfua yi, ma u nɔ wãã yii poo kẽ, ma yee u ba kaa taha ye na, u ye ta ye n ye kapee- wãpyeŋ miy yaha."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\