Kolosyifa 3

1Tee nii mii ye yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye u Yãhã Yĩndefua Crise ne, ye yai ye naa yãhãyĩŋ wũhũ koo kɛ. Koo fla na, Yãhã u Crise ta u n nii ke kãndigi kuɛ ye kai- byɛ yĩŋ na. 2Ye ma syi ye kãntraha wũhũ ta yahasee ye ye, -ye Yãhã wũhũ koo ta yahasee ye! 3Ye sẽ yãã, le ma mii ye wee driyɛ̃ nge laam wo nantãŋ ye, ye n poho Crise ne Yãhã fla na, nawee- saha loo yãã yĩnde ne ye. 4Yagaa, tee n poho Crise ne Yãhã tãy, per gii Yãhã ma ba u ta u n dur ba kãntraha na nawee- byɛ yĩnde na, woo wii too n poho u ne, wo byɛ ga ba wãã nii u ne kai- byɛ yĩŋ na u nayɔ̃r fla wo. 5Nawee ma ku, u yi kãã kapee- wãpyeŋ wo. Tee -sẽ nii mii ye ku Yesu Crise ne, ye tyii ye kapee- wãpyeŋ na mii tyatyãhã ter byɛ dyaŋ, tesẽ katãr rii byɛ ne te sẽ yɔ̃ ye, ma suhu yĩnde wãn byɛ wãkɛ ne, tesẽ koho wãwahatɛr ne wale kuɛ ye. U wale ga nii u ye mpar wãŋ dyaŋ. 6Mpãy pe kapee- ngĩĩ pye, Yãhã laam ga ba war pe ne, ke n pe pẽn. 7Faale wo, tee pye kapee- koho wo, ye naa koo kapee- ngĩĩ pye. 8Yagaa, ye tyii kapee- ngĩĩ wãpyeŋ na mii laam wãwar dyaŋ, ncafũhũ wãdiŋ ne, tesẽ napeer ne. Ye ma syi tyɛhɛ n naa n yi ye yɛ̃ wo, tyatyãhã kaplãŋ ne ye! 9Ye ma syi ye kawar fua naa n taha yii na ye! Ye sẽ yãã, ye ye faale kapee- wãpyeŋ miy yaha, 10ma klaha nii nafãm. Ye ga naa n nii koo syi ya, ye sya ba nii mii Yãhã wãŋ syi dyaŋ, Yãhã gii ke nawee tãhã. Ke syi, ye ga ke cã cĩĩnde. 11Ye ma Yãhã cã cĩĩnde, loo le ma yĩŋ. Ma -sẽ yee, ye ma Yiifee- woo, ye wee Yiifee- woo, ye kũũ woo, ye sẽ kũũ woo, ye ma yãmpa woo, ye wee yãmpa woo, le tãy ye ma kulaafa woo, ye ma nyɛ̃figifa woo, yĩŋ wee koo katɛ- ngĩĩ wĩĩ nen laa na ye. U Yãhã Yĩndefua Crise woo u ma yĩŋ kai- byɛ wo, ye byɛ n poho woo kãmay na. 12Ye ma Yãhã wãm. Ye ntãŋ dye Yãhã tãy, ke n ye yãŋ yi, ye nii ke wãm. Loo nde na, ye yai ye naa koho le yii ye, -ye naa laantãr yar yii na, -ye naa yii tege tãã ye, -ye ta ye wĩĩ naa n tãy nawee- ye, -ye naa nii laanyĩn ya ne! 13-Ye naa n nii pra yii ne, ye nampyeŋ wii ma laa tee pye ye na, ye yai ye tyii le kapee fuɛ na ye kuãŋ ne. Ye yai ye naa n tyii ye kapee- foho na yii kẽ, mii Crise tyii ye kapee- foho na u kuãŋ ne mii. 14Lii le ma yĩŋ, ye tyii ye ntãŋ n dye yii tãy, loo ga ye ta ye n sroŋ wãã le. 15Crise tuu yrĩŋ mpãy wãã ye kẽ, ye tyii poo wĩĩ n naa n nii ye laam wo, -ye n naa ye troho tãhã loo kãnde na yalebyɛ! Ye ma nii koo syi, ye byɛ ga naa n nii yĩmbui nen na, yii mpãy tee ma Yesu kãndeyãrfa. -Ye naa syaha wãã Yãhã kẽ kai- byɛ na! 16Ye tyii u Crise kapãn n nii gbãã ye laam wo, le cĩĩnde wũhũ byɛ ne. Loo na, ye yai ye laantor yãã, -ye naa yii klaha le Crise kapãn ne, -tee naa yii laam too kai- na! -Ye naa syaha wãã Yãhã kẽ, -ye naa yay le nuhu ne ke kẽ! -Ye naa koo ngĩĩ pye Yãhã wãsey yay ne, tesẽ Yesu kãndeyãrfa yay taa ne, ma suhu yay taa ne tii Yãhã te le ye laam wo. 17Kaplãŋ nkãy byɛ tee ga naa n pãã, -ye naa ke pãã Yĩŋfua Yesu miiyũhũ n yi le na. Tesẽ, kai- nkãy byɛ tee ga naa n pye, -ye naa ke pye u miiyũhũ n yi le na! Yãhã ke ke laantãr wĩĩ lii pye ye kẽ, ye ma n faha le na ye, -ye naa syaha wãã ke kẽ Yĩŋfua Yesu kãmay na! 18Cɔɔ, yĩnfar wãã ma puai kẽ, taa naa n luhu u ye! Loo ne le sroŋ Yesu kãnde na. 19Puai, tyii ma cɔɔ ntãŋ n dye ma tãy, ma"a syi ma ma laam waha tɛr u ne ye. 20Kicar, -ye naa n luhu ye seefa ye kai- byɛ wo! Loo ne le yɔ̃ Yesu kãnde na. 21Seefa, ye ma syi ye laam n waha tɛr ye pii ne ye! Mii loo sẽ ne ye, pe ga waha yee, pe wĩĩ sẽ n tãy ye ye ye. 22Tẽntẽ-, -ye naa n luhu ye yĩŋfa ye kai- byɛ wo, kãntraha nge na. Pe yĩnde ma ye na woo, pe yĩnde wee ye na ye woo, -ye naa pe wĩĩ pye yalebyɛ! Ye ma syi ye yee, ye ga naa pe wĩĩ pye, ye wĩĩ n tãy pe ye loo wĩĩ na ye. Tee n kɛ ye wĩĩ n naa n tãy Yĩŋfua Yesu ye, -ye naa ye yĩŋfa wĩĩ pye laanyɔ̃m ne. 23Le ma pye tẽn lii tẽn lii, -ye le tẽ yɔ̃ nuhu ne! Ye sẽ yãã, ye le tẽ Yĩŋfua Yesu kẽ, ye sẽ le tẽ naweetee kẽ ye. 24-Ye ye laam too nde na: Yãhã kayũhũ nkãy ta yaha ke nawee- kẽ, Yĩŋfua Yesu Crise ga ba ye dãã ke ne. Ye sẽ yãã, ye tẽn tẽ woo kẽ. 25Wii tuu -sẽ kapee- pye, Yãhã ga ba u pẽn u kapee- wĩĩ na. Yãhã -sẽ nge, le tãy ma ma nangbãŋ woo, ma ma nafla woo, nawee- byɛ ma wãcɛŋ ke yahasee ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\