Yefɛsyifa 2

1Faale wo, tee sya pye yrãŋ na, ye naa n tɔ̃r nakur ne Yãhã ye, ye wãteepye wĩĩ na tesẽ ye kapee- wãpyeŋ ne. 2Ye naa ye troho tãhã mpãy dyaŋ pe sẽ Yãhã laam wĩĩ pye ye, ma naa n luhu driyɛ̃ nge yĩŋfua ye, woo wii u fãnga ma yãhãsyɔ̃r nsoho ya wo tesẽ kãntraha ne. Nawee- mpãy pe sẽ luhu Yãhã ye ye, u pe le kãmpee wo. 3Faale wo, wo byɛ pye pe wãŋ syi dyaŋ, ma naa wii laam wũhũ ya kar. Wo laam wũhũ nkãy ke pee, koo ya too naa n pye. Lii too naa n ga wo laam wo, loo ne too naa n pye. Koo ngĩĩ wĩĩ na, wo ba yai wãsãhã ne Yãhã ye mii mpãy dyaŋ pe sẽ Yãhã cã ye. 4Yãhã -sẽ nge, ke laam tãy n tɛr, ke n wo fɛn di, wo ntãŋ maha dye ke tãy. 5Too sya naa n tɔ̃r nakur ne ke ye wo kapee- wãpye wĩĩ na, ke wo ta wo n seefar le ke Yĩndefua Crise ne, ma n tɔ̃r yrãŋfa ne ke ye. Tee sya yaha, Yãhã laantãr roo ne te ta. 6Too seefar le Yesu Crise ne, Yãhã wo ta wo bya n yir u ne gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye; ke n maha wo bya kuã yir ga ta yãhãyĩŋ na u ne u niisaha wo. 7Ke loo pye ma yee, nawee- nde cã yaha pe kuãŋ ne pe yee: Dyɛ- nkãy byɛ wo ke n pai, kacãn wee ke laantãr wãgboho na ye. Ke laantãr flãhã tãy, ke yɔ̃ wo na, wo seefar wãle wĩĩ na Yesu Crise ne. 8Ye sẽ yãã, Yãhã laantãr ne, te ye sya yaha. Ye Yesu Crise ta ye Yatɛr, ma waha loo kayĩĩ nde yãã. Yii sẽ me tee waha yia ma koo wãsyayaha nge yãã ye; Yãhã kẽ ke loo nde wãã ye kẽ ke dyaŋ. 9-Ye yãŋ, ye wãsyayaha wĩĩ nde sẽ nii mii wãplãhã gaa dyaŋ tee waha yia ma yii plãhã ma le yãã ye. Waa saha u ya sey loo nde ne ye. 10Ye sẽ yãã, Yãhã kẽ ke wo tãhã; ke wo gbihi tãhã laanfãyɔ̃m ne wo seefar wãle kãmay na Yesu Crise ne, wo naa kayũhũ pye. Yãhã bii cãã koo kayũhũ ngĩĩ wĩĩ gbihi ta yaha wa wo kẽ, wo ba naa ke pye. 11Yii mpãy tee sẽ see Yiifee- ter na ye, Yiifee- naa ye yee, mpãy pe sẽ kũũ ye. Pe n kũũ naweetee- wãkũũ ter ya na, pe kadye teelaa fla ya na, loo ya; ma nii n yee, a poo kũũ. Yii poo na, tee pye mii syi dyaŋ faale wo, -ye ye laam too le na! 12Faale cãã na, ye ba dey u Yãhã Yĩndefua Crise na; ye sẽ naa n tɔ̃r Yãhã nawee- ne ye, ye pye nampay draha wo. Yãhã ke bii yɛ̃ tɛr ke nawee- ye kayũhũ nkãy wãwãã ne, ye yɛ̃ sẽ pye le laam wo ye. Ye pye driyɛ̃ laam wo, laa sẽ ne tee koho taha yaha le na ye, ye sẽ maha pye Yãhã ne ye. 13Ye ba dey Yãhã na. Yagaa, tee seefar le Yesu Crise ne, u ntãŋ wãwoo kãmay na, ye yũhũ crã Yãhã na. 14Ye sẽ yãã, Yesu Crise gɛ kẽ tuu pa yrĩŋ ne, ma pe Yiifee- wãã le mpãy ne pe wee Yiifee- ye, pe n nii koho neŋ na. Faale wo, le pye mii nkũnklãhã dyaŋ pe nsoho wo, ma pe war yi pe ya wo, ma pe ta napĩĩ- pe ya ne. Yesu Crise tuu u ya wãã gbã kẽ, loo nde kãmay na, u koo nkũnklãhã nge tra cããr, 15ma Yiifee- wãlɛ kãnde ta le n nii, yĩŋ wee le na ye, loo tesẽ le kãnde kataŋ ne, ma suhu ke kayi byɛ ne. Yesu Crise loo pye, ma poo nawee- ter syãŋ mii ta, pe n seefar le u ne, ma wãã le nii yĩmbui nen na, ma nii nwoŋfãŋ neŋfa. 16Yesu Crise tuu ku trã na, u napeer fãnga pye klaha-, ma ta nawee- ter syãŋ mii n nii mii kadye nen ya dyaŋ, ma wãã le Yãhã ne. 17Yesu Crise pa koo syi, ma ba le kapãn pãã, kapãn lii le n pai yrĩŋ ne Yãhã nsoho wo nawee- ne. Yii mpãy tee wee Yiifee- ye, ma pye ye ba dey Yãhã ne, u ba loo kapãn nde pãã ye ye; yii ma suhu pe Yiifee- ne, poo mpãy pe ba crã Yãhã na. 18Ye cã ma yee wo kur byɛ, pe Yiifee- ma wãã le mpãy byɛ ne pe wee Yiifee- ye, Yesu Crise kãmay na, wo byɛ ga waha dye ga wo Tuhufua Yãhã tãy ke Yrã Fãnga na. 19Loo nde ta, yii mpãy tee wee Yiifee- ye, ye wee nampay draha wo nantãŋ ye, ye wee mii kulaafa wãŋ syi dyaŋ nantãŋ ye. Ye byɛ n tɔ̃r Yãhã nawee- ne yagaa, ye byɛ ma Yãhã nwoŋfa. 20Ye bya ma mii ntẽmbar rii dyaŋ pe fãã n yir ke nwongbãŋ nakũy na, ke nakũy lii pe Yesu tẽnlɛhɛ pe ta, poo ma suhu pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ne. Ntẽmblaha gii ke -sẽ ma yĩŋ ke nwoŋ wãfãã wo, koo kẽ Yesu Crise ne. 21Woo u fãnga wãã ke nwoŋ wãfãã na ma yee ke waha naa n fãã, ke jruhu naa n gaha ke ba nii Yãhã kangbãŋ, ke nii Yãhã wãŋ. Yĩŋfua niisaha kẽ ke ne. 22Tee seefar le Yesu Crise ne, ye bya ma mii ntẽmbar raa dyaŋ ke nwoŋ wãfãã wo, loo na, yii ma suhu pe Yesu kãndeyãrfa byɛ ne, ye nii mii nwoŋ dyaŋ Yãhã ma ke laam wo ke Yrã kãmay na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\