Yefɛsyifa 3

1Loo ne, n Yãhã nar ye kẽ, ndoo Pɔl wii pe tã nwompihi laam wo Yesu Crise tẽn wĩĩ na, mpãy kẽ pe wee Yiifee- ye. 2N cã, ye ra wĩĩ yãã luhu, Yãhã kẽ ke yɔ̃ ra na, ma ke kaplãŋ wãpãã tẽn le soho ra koho wo, n le tẽ ye kẽ. 3Yãhã Yesu Crise yar ra na, ma loo tẽn nde le soho ra koho wo. Yesu Crise wii n sẽ u wĩĩ cã yãã ye, ke le gbe yi ra ye gbaa na. N kaplãŋ nkãy tɔ̃r wa ye ye loo nde wĩĩ na, u saba nwo laam wo. 4Ye ma koo fla kal, yaa cã ye yee, Yãhã laantor le ra laam wo u Yãhã Yĩndefua Crise wĩĩ na, loo lii waa sẽ le cã yãã ye. 5Faale cãã na, nawee- sẽ bii le cã ye; yagaa Yãhã Yrã kãmay na, Yãhã le gbe yi Yesu tẽnlɛhɛ ye gbaa na ma suhu u kaplãŋ tɔ̃rfa ne, poo mpãy pe ma Yãhã wãm. 6Yãhã ke lii gbe yi gbaa na yagaa, loo ne nde: Yesu Crise kãmay na, mpãy pe wee Yiifee- ye, pe bya ga ba ke Yãhã kayũhũ yãã pe Yiifee- ne wãcɛŋ, kayũhũ nkãy Yãhã ke ta yaha ke nawee- kẽ. Yesu kãndeyãrfa mpãy pe wee Yiifee- ye, ma suhu mpãy ne pe ma Yiifee-, pe byɛ nii kadye nen dyaŋ, Yesu Crise woo nii pe yĩŋ. Yãhã ke bii yɛ̃ tɛr kai- nkãy wãpyeŋ ne ke nawee- kẽ, mpãy pe wee Yiifee- ye, pe yɛ̃ ma le wo wãcɛŋ pe Yiifee- ne. Le Yesu kapãyĩĩ loo yar wo na. 7Yãhã yɔ̃ ra na, ma kayĩĩ laa wãã ra kẽ, ma ra ta ra n nii le Yesu kapãyĩĩ tẽntẽ. Loo nde wĩĩ na, ke fãnga wãã ra kẽ, fãnga gii ke tẽn tẽ nawee laam wo. 8Wii pe yãŋ n kloŋ Yãhã nawee- byɛ laam wo, n sẽ nɔ gɛ nɔ u na ye. Yãhã -sẽ yɔ̃ ra na, ma ra taha, n naa u Crise kayũhũ yar mpãy na pe wee Yiifee- ye. Koo kayũhũ ngĩĩ, yĩŋ ma ke na. Ke n dege, kacãn wee ke na ye. 9Ke maha ra taha, n nawee- yar laha pe n ke laantor wĩĩ cã u Crise wĩĩ na. Ke laantor wĩĩ lii ke bii cãã ta, waa sẽ le cã yãã ye. Yãhã gii ke kai- byɛ tãhã, ke sẽ ke laam wĩĩ nde yar yãã waa na mii yagaa sẽ kẽ ye. 10Loo na, sãndãã ter byɛ pe ma yãhãyĩŋ na, pe fãnga ne, pe byɛ n waha le yãŋ cã Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kur byɛ na pe yee, Yãhã laantor wũhũ yɔ̃ ma maha nihi, kacãn gɛ wee te na ye. 11Yãhã ke bii lii ta, kacãn wee yãã le yale wãdey na ye, loo ne ke pye yagaa, wo Yĩŋfua Yesu Crise kãmay na. 12Too seefar le u ne, ma maha u ta wo Yatɛr, kãnde ma wo ye, wo n ga waha crã Yãhã na laanyĩn ne. 13Loo nde na, n ye nar, ye ma syi ye yee a ndoo ka n fãy ye, ye laam ma n naa n wlãhã ye ye ye! -Ye yii plãhã: Wãkafãy sẽ kẽ ye, miingbãŋ wĩĩ ne ye ye. 14N ma Yãhã laam wĩĩ nde wãgboho yãŋ tesẽ le nayɔ̃r ne, n ne too kãnklũy na wo Tuhufua Yãhã yaha ye, n u sey 15woo wii u ma wãn byɛ Tuhufua yãhãyĩŋ na tesẽ kãntraha ne, koo ke re ta yrãŋ na. 16N ke nar, ke miingbãŋ nayɔ̃r ke gboho mii syi dyaŋ kacãn wee ke na ye, ke ye laam gbihi ta koo syi dyaŋ, pe n nii fãnga ne Yãhã Yrã Fãnga kãmay na. 17N maha ke nar, tee u Yãhã Yĩndefua Crise ta ye Yatɛr, loo nde n ta u n nii kuee yai tãŋ ye laam wo. N ke nar, ye cã ye ntãŋ dye Yesu tãy fãnga ne. 18N ke nar, yii ma suhu pe nawee- mpãy byɛ ne, pe ma Yãhã wãm, ye waha cã ye ntãŋ dye gboho u tãy, kacãn wee u laantãr wãpaha na, ke wãtyĩĩ ne, ke wãjruhu ne, tesẽ ke wãcuhu ne ye. Ye ntãŋ pe dye Yesu tãy mii pe saha tãn gɛ tãn laa gɛ ne ye. 19Tẽ sya le cã ma yee, nawee saha u Crise laantãr ter syi cã tãŋ ye, n -sẽ Yãhã nar yii n waha cã ye ntãŋ dye u tãy kacãn wee ye. Ye ma Yesu laantãr cã mma ma syi, ye ma mii katyigi gii dyaŋ ke nnen dye kãntraha laam wo fãnga ne, ke saha yɛhɛ ye. 20Ye sẽ cã la too ke nar nkãy ne, ke ga waha ke pye wo kẽ, ke n tɛr wo laam wĩĩ yaha. Ye sẽ yãã, Yãhã fãnga gii ke ma wo laam wo, ke sroŋ gboho. 21Ke miingbãŋ yai ke naa n gboho Yesu kãndeyãrfa byɛ yɛ̃ wo Yesu Crise kãmay na, dyɛ- nkãy byɛ na ke n pai kur kuɛ ye, wãyɛryãã ma n pye le na ye! Amɛn, le nii ke syi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\