Yefɛsyifa 4

1Loo ne, ndoo wii pe tã nwompihi wo Yĩŋfua tẽn wĩĩ na, n ga ye yar waha nde ne: -Ye naa ye troho tãhã, nawee- n waha le yãŋ cã pe yee, Yãhã kẽ ke ye yãŋ yi cĩĩnde, ma ye ta ke wãm. 2Ye ma syi ye naa yii puar waa na ye, -ye naa n nii laantãr ne, laanyĩn ne! Ye tyii ye ntãŋ n naa n dye yii tãy, ye n waha naa ye laam yĩn yii ne! 3Yãhã Yrã Fãnga ke ye wãã le mii, -ye yii waha yrĩŋ n pye ye nsoho wo, ye n kuee koo wãwããle nge na. 4Ye sẽ yãã, ye byɛ ma mii kadye nen ya dyaŋ, Yãhã Yrã nen ya le ma. Yãhã ye yãŋ yi ye koho taha yaha katɛ nen nde na, ye cã ye ma Yãhã wãm. 5Yĩŋfua nen ya u ma. Ye byɛ woo ta ye Yatɛr. Loho wãtããyi neŋ ya kẽ ke ma woo myaha na. 6Yãhã neŋ ya kẽ ke ma, koo ya kẽ ke ma ye byɛ Tuhufua nen ya, ma ma ye byɛ yĩŋ na, ke tẽn tẽ ye byɛ laam wo, ma ma ye nanem ne. 7Wo byɛ -sẽ wo kayũhũ yãã ke ya wuhu na, wii wuhu na. U Yãhã Yĩndefua Crise kẽ u koo la wo kẽ. 8Loo ne le cãã yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo u Yesu wĩĩ na ma yee: "Tuu waha yia, u kuã yir ma dur ga yãhãyĩŋ na, u yãmpa kar sya, ma ka pe ne yãhãyĩŋ na; u kayũhũ wãã nawee- kẽ." 9Le yrũhũ ma yee, u kuã yir ma dur ga yãhãyĩŋ na. Le yai le waha cã u ba cãã tege ba wa kãntraha na. 10Wii tuu ba tege, woo ya kẽ tuu dugu ga yãhãyĩŋ ncaha ye; loo n ta, u ma teebɛhɛ byɛ wo, ma maha ma wãn byɛ Yĩŋfua. 11Woo kẽ tuu fãnga wãã nawee- kẽ ke ya wuhu na pe tẽn wĩĩ na: U ta mpãy n nii u tẽnlɛhɛ. U ta Yãhã kaplãŋ nii n dye mpãy laam wo ma maha pe ta ke pããfa. U ta mpãy n nii le wãsyayaha kapãyĩĩ pãã nawee- ye. U ta mpãy n nii u kãndeyãrfa yawãhãfa naha. U ta mpãy n nii ke Yãhã kaplãŋ klahafa. 12U loo pye, ma yee mpãy pe koo fãnga ngĩĩ yãã, pe pe Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kur byɛ ta pe troho wãtãhã n sroŋ naa n gaha Yãhã yor wo; poo mpãy pe ma mii kadye nen ya dyaŋ u Yãhã Yĩndefua Crise kãmay na. 13Loo na, wo byɛ ga kacãn nen ya yãã u Yãhã Dya wĩĩ na, wo u ta wo Yatɛr wãcɛŋ, wo n sya ba wãã le wo nii mii nawee nen dyaŋ, nawee wii syi u yĩntaha too, u n kua mii Crise wãŋ syi dyaŋ. 14Loo na, wo saa nii mii kicar wãŋ syi dyaŋ, teflaha gii ma yir ke wo gbe tɛr mii waŋ dyaŋ, wo n nii wo naa nawee- byɛ kaklaha ter byɛ sya farfar ye, mpãy pe nawee- wlaŋ ma pe yĩŋ wũhũ klaha-. 15Wo ma -sẽ cĩĩnde pãã laanyĩn ne, cĩĩnde lii Yãhã ke yar wo na, wo ga yi kãã kicar draha wo, wo lɛ naa n gaha wo ba nii u Crise wãŋ syi dyaŋ, woo wii u ma u kãndeyãrfa byɛ Yĩŋfua. 16Woo kãmay na, ke kadye teebɛhɛ byɛ gbra ke ya na fãnga ne te sohosar fla na, ma ta ke kadye nii katɛ nen ya. Loo na, teele lii teele lii loo ma nii le tẽn tẽ n yɔ̃, ke kadye -sẽ ga lɛ yir naa n gaha, wo ntãŋ wãdye kãmay na wii tãy. 17Lii tẽ ga pãã n ye yar le ne Yĩŋfua myaha na, le nde: Ye ma syi ye naa ye troho tãhã nantãŋ mii mpãy dyaŋ, pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, ma nii pe yataŋ wũhũ ya ga, yĩŋ wee le na ye. 18Pe ma fũũ-, pe sẽ laa cã cĩĩnde wĩĩ na ye. Pe pe troho tãhã deydey Yãhã ne; pe sẽ laa gɛ war le cĩĩnde yrãŋ wĩĩ na ye, pe maha sye, pe saa Yãhã kai cã ye, koo kẽ. 19Pe kapee- nkãy pe n pye, ke sẽ pe fãy pe laam wo nantãŋ ye. Pe tyatyãhã wãpye wĩĩ yigi kluɛ sĩĩ, ma maha wale wĩĩ loo ta kãnkai- byɛ yaha ye. 20Yii poo -sẽ na, ye sẽ u Yãhã Yĩndefua Crise wĩĩ cã koo syi ye. 21N cã, ye u wĩĩ yãã luhu, tee ba dye Yesu kãnde wo, pe ye klaha u cĩĩnde wũhũ ne. 22Pe ye klaha, ye n cã ye yai ye ye faale pyer miy yaha. -Ye ye faale laam wũhũ miy yaha! Ke naa ye ta, ye n naa ye laam wũhũ ya kar. Ke naa ye ta, ye n naa n plaha ma naa n yãr kãmpee- wo, kãmpee- nkãy ke n gaha nawee ne u klahasaha wo. 23Ye tyii Yãhã Yrã Fãnga n laanfãm wãã ye kẽ tesẽ laantorfãn ne. 24-Ye laanfãm gbe le yii na mii nayrefãn dyaŋ; Yãhã poo laanfãm mii ta, pe ma yãã mboo wii ye, maa naa ma troho tãhã Yãhã yor wo. Yãhã cĩĩnde kaplãŋ ga ma ta ma n sroŋ, ma nii Yãhã wũũ. 25Loo ne, ye tyii kawar wãfua na! Wo byɛ ma kadye nen ya. Yii nanem byɛ, -ye naa cĩĩnde pãã ye nampyeŋ- ye! 26Ncafũhũ ma ye yigi, -ye yii yigi, ye ma syi ye ba kapee pye ye; ye ma syi ye laam n war ke yai kua ye. 27Ye ma syi ye ta sãndãpee yĩŋfua n waha dyesaha yãã ye laam wo u dye ye. 28Wii ma pye u naa n yuhu, u loo miy yaha, u naa tẽn tẽ, u naa u ya yɛ̃ digi yãã u ya koho kasyã na, u maha waha naa koho le nawũũ ye. 29Ye ma syi kaplãŋ pee n naa n yi ye yɛ̃ wo ye! Kaplãŋ nkãy ke yai wãpãã ne ke ngĩĩ: Nkãy ke ga waha ye nampyeŋ ta, u n ka yahasee ye u Yesu wãtaŋ ne u Yatɛr, ma suhu kaplãŋ nkãy ne ke yɔ̃ wãluhu ne. -Ye naa koo pãã ke pããsaha wo ke yale ne! 30Ye ma syi ye naa kai- nkãy pye, ke n naa Yãhã Yrã yaa ye! Ye sẽ yãã, Yãhã ke puhu mar gbãã ye na ke Yrã wãwãã ne ye kẽ. Le Yãhã Yrã n ye ta ye n cã, per gaa ye ga ba sya yaha ye kuãŋ ne. 31Ye ma syi ye kayaaŋ le naa n yaha ye laam wo ye! Ye ma syi ye naa laam war ye! Ye ma syi ye naa ncafũhũ di ye! Ye ma syi ye naa n gble ye nampyeŋ- na ye! Ye ma syi ye naa nawee- tyɛhɛ ye! Kai lii ma pye kapee, -ye le yãã ye le gbe yi kãã ye telai wo! 32-Ye naa n yɔ̃ yii na! -Ye fɛn wũn naa n le yii ye! Ye naa n tyii ye kapee- foho na yii kẽ ye kuãŋ ne, mii Yãhã tyii ye kapee- foho na ke kuãŋ ne mii, Crise gbã kãmay na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\