Yefɛsyifa 5

1Tee nii Yãhã pii, ye ntãŋ n dye ke tãy, -ye naa yãŋ Yãhã na, ye naa ye troho tãhã. 2Ye cã wo ntãŋ dye u Yãhã Yĩndefua Crise tãy, u n sya le sya, ma gbã ku wo wĩĩ na, ma nii diŋ Yãhã ye, diŋ gii syi ke dugu yɔ̃, ma maha n tãy ke ye. -Ye naa n yãŋ woo na ye troho wãtãhã ne, ye ta ye ntãŋ n naa n dye yii tãy u Crise wãŋ syi dyaŋ. 3Ye bya ma Yãhã wãm; loo nde na, ye ma syi pe n tyatyãhã wĩĩ laa yãã pãã ye wĩĩ na ye, tesẽ pe yee ye laam wee gbɛgbɛ ye; ye ma syi pe n yee ye yĩnde yi n too nawee- wãn na ye. 4Ye ma syi ye naa tyatyãhã kaplãŋ pãã, kaplãmpee- ne, tesẽ kaplãŋ nkãy ne yĩŋ wee ke na ye. Ye tyii koo ngĩĩ na, miiklaha- wũhũ kẽ. -Ye naa syaha koo wãã Yãhã kẽ ke kayũhũ nkãy wĩĩ na, ke n pye ye kẽ. 5-Tee le cã ye yee, nawee wii u tyatyãhã pye, wii ne u laam wee gbɛgbɛ ye, wii ne u koho waha tɛr wale kuɛ ye, u wale ga nii mpar wãŋ dyaŋ u n tẽŋ, poosyifa mii saa yãã dye Yãhã yai klo wo ye, koo fla nge na, Yesu u ma yĩŋ. 6Ye ma syi waa n ye wlaŋ kaplãŋ nkãy ne, yĩŋ wee ke na ye: Koo syi kẽ, Yãhã laam n war mpãy ne, pe n sye pe sẽ n luhu ke ye ye, ke n pe pẽn. 7Ye ma syi ye nii poosyifa wãŋ syi, laa gɛ ne ye. Ye ma n naa wlãhã pe ne kai wo ye! 8Faale na, ye naa ye troho tãhã wam wo. Yagaa, tee seefar le Yĩŋfua ne, ye nii cããfa. Loo nde na, ye yai ye naa ye troho tãhã cããfa dyaŋ. 9Ye sẽ yãã, cããfa poo me pe ma laanyɔ̃m ne, pe n sroŋ, pe cĩĩnde pãã. 10Lii le n tãy Yĩŋfua ye, -ye waha yii na, ye le war. 11Mpãy pe pe kai- pye wam wo, yĩŋ wee ke na ye; ye ma n naa wlãhã pe ne ke pyesaha wo ye, ye ke gbe yi gɛ gbe naa n yi gbaa na, nawee- yĩnde na. 12Kai- nkãy pe wũhũ n pye, ke wãpãã gɛ maha fyar yigi. 13Loo syi kai nde pyefua ma -sẽ le sya ma yee kapee ne, ma le gbe yi gbaa na nawee- yĩnde na, 14u ga klaha nii cãã- nawee. Loo ne, le ma le yrũhũ ma yee: "Mboo wii raa sã wãy, yir! Yir kãã mpãy wo pe ma nakur Yãhã ye, u Crise n cãã- le ma laam wo." 15-Ye yii yigi ye troho wãtãhã ne! -Ye naa ye troho tãhã mii mpãy dyaŋ pe yĩntaha too, ye ma syi ye nii mii mpãy dyaŋ, pe sẽ laa cã ye. 16Ya"a yãã, ye ga waha laa pye, le Yãhã tẽn n waha ka yahasee ye, ye ma n tyii le n kuã tɛr ye na ye; ye sẽ yãã, yagaa yai pee tɛr. 17Loo ne, ye ma syi ye nii mii mpãy dyaŋ, pe sẽ laa cã ye; Yĩŋfua tuu n traha ye naa lii pye, -ye yii waha, ye le war, ye naa le pye! 18Ye ma syi ye sẽm wɔ naa n tɛr ye, mii loo sẽ ne ye, ye ga plaŋ naa n pye. Ye tyii Yãhã Yrã Fãnga koo n ye laam byɛ yĩĩ tãŋ. 19-Ye naa fãnga le yii laam wo Yãhã wãsey yay ne, ma suhu Yesu kãndeyãrfa yay ne, tesẽ yay taa ne tii Yãhã te le ye laam wo. -Ye naa koo yay ngĩĩ le, ye naa Yĩŋfua sey ye laam fãnga byɛ ne. 20-Ye naa syaha wãã wo Tuhufua Yãhã kẽ yalebyɛ kai- byɛ wĩĩ na, wo Yĩŋfua Yesu Crise myaha na. 21Yesu tuu ma ye Yĩŋfua, loo nde wĩĩ na -ye naa n luhu yii ye! 22Ca, -ye naa n luhu ye pa ye, mii ye n luhu Yĩŋfua ye mii. 23Ye sẽ yãã, puai woo kẽ, u ma u cɔɔ yĩŋ na, mii u Yãhã Yĩndefua Crise dyaŋ tuu ma pe Yesu kãndeyãrfa byɛ yĩŋ na mii. Poo ma mii u kadye dyaŋ, woo -sẽ ma pe Syayahafua. 24Ca yai pe naa n luhu koo syi pe pa ye kãnkai- byɛ wo, mii Yesu kãndeyãrfa wãŋ syi dyaŋ pe n luhu u Crise ye mii. 25Naam, ye tyii ye ca ntãŋ n dye ye tãy, mii u Crise wãŋ syi dyaŋ, u kãndeyãrfa yawãhãfa ntãŋ dye u tãy u n sya gbã ku pe wĩĩ na. 26U loo pye ma yee, pe waha nii Yãhã wãm pe kuãŋ ne. Pe kapee- byɛ yee laha kãã pe yĩŋ na. U koo ngĩĩ pye wãtããyi kãmay na loho wo tesẽ le Yãhã kapãn ne. 27Ye sẽ yãã, u ba yee, woo ga pe Yesu kãndeyãrfa kur byɛ yawãhãfa ta pe n nii cãã- nawee-, pe naa nayɔ̃r yãã, pe pyer n nii gbɛgbɛ, teepee laa ma n pye pe na ye, kapee wãpye wĩĩ laa ma n pye pe na ye, pe n sroŋ pe nii Yãhã laam wãm. 28Loo ne, naam yai pe tyii pe ca ntãŋ n dye pe tãy, mii pe ya koho kadye ntãŋ pe dye pe tãy mii syi dyaŋ. Wii cɔɔ ntãŋ ma dye u tãy, u ya koho ntãŋ kẽ pe dye u tãy. 29Ye cã, woofua wee wii u ya koho kadye wĩĩ fũhũ u ye ye; nawee nawee woo, u u ya kadye digi gɛ yi, ma maha ke gbihi n yigi, mii u Crise dyaŋ tuu u kãndeyãrfa gbihi n yigi mii. 30Wii mpãy too -sẽ ma u kãndeyãrfa, wo ma u kadye teebɛhɛ byɛ, loo ne, u n wo gbihi yigi. 31Le ma le yrũhũ gɛ yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo, ma yee: "Koo syi kẽ, naa kicar koho ma ba dye, u n cɔɔ sya, u ga u ya yɛ̃ yi kãã u seefa tãy, u ke wãã le u cɔɔ wãŋ ne pe n nii nawee nen dyaŋ." 32Kapãn nde ndege, waa saha le yĩntaha cã tãŋ ye. Naa ya wĩĩ sẽ ne u cɔɔ ne ye. U Crise wĩĩ bya ne u kãndeyãrfa ne. 33Ye wĩĩ bya ma koo syi: Naa yai u tyii u cɔɔ ntãŋ naa n dye u tãy, mii u koho ntãŋ dye u ya tãy mii; tesẽ cɔɔ yai u naa nagboho ta u puai na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\