Galasyifa 3

1Wo nna Galasyifa, nwa syi nayãn ye na too ne? Yoo tuu koo tekãŋ yɔɔ ye na ke syi? N sẽ Yesu wãboo wĩĩ tɔ̃r laha la gbɛgbɛ ye ye, kii pe ba u boo trã na wo kapee- wĩĩ na? 2Ye tyii ra n ye yey katɛ nen ya ne: Kãnde lii le ta, ye yii waha le wãyãr ne laa, Yesu kapãyĩĩ loo tee sya cĩĩnde, Yãhã Yrã n cã dye ye ye? 3Ye cã la kacãn ye laa? Ye sẽ fe gbe la Yãhã Yrã ne, yagaa ma loo sye, ma n kɛ yii ga naa le Yãhã kãnde yãr yii koho fãnga ne? 4Ke n ta kangbãy nde tee yãã Yesu wĩĩ na, ye yĩmpɛ sẽ maha yãr wa la? Loo nde saha nii wãwaha ye. 5Yãhã kẽ, ke ke Yrã laha ye kẽ. Ke maha laanwɔ wũhũ pye yar ye na. Ye yee la kãnde lii le ta, tee le gbihi yigi koo syi? Aye, ye Yesu kapãyĩĩ wĩĩ sya le ye laam wo, koo syi Yãhã n koo pye ye kẽ. 6Ye sẽ yãã, Brama wĩĩ ne le yrũhũ le yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Brama bii Yãhã ta u Yatɛr ma ke kaplãŋ sya le yaha kaplãŋ byɛ yaha ye. Yãhã n -sẽ u yãŋ ma yee, u sroŋ." 7Ye yai ye cã ye yee, mpãy pe Yãhã ta pe Yatɛr Brama wãŋ syi dyaŋ, poo pe sroŋ ma Brama kur wãm. 8Ye sẽ yãã, le bii cãã yrũhũ ta nii ke sabangbãŋ wo ma yee, mpãy ma pe wee Yiifee- ye, pe ga ba Yãhã ta pe Yatɛr, ke n sya yee pe sroŋ. Loo le ta, Yãhã n bii cãã Brama yar yaha le ne ma yee: "Ma wĩĩ ta, Yãhã ga ba kaa taha kãntrahafa kur byɛ na." 9Brama Yãhã ta u Yatɛr, ma -sẽ yãã kaa taha u na. Koo syi kẽ, mpãy byɛ pe Yãhã ta pe Yatɛr, ma ke kaplãŋ sya pe laam wo, Yãhã ga kaa taha pe na Brama wãŋ syi dyaŋ. 10Kãnde lii le ta, wii ma u ya kar yaha le wãyigi ne u ya fãnga ne, Yãhã kasãhã ma u yĩŋ na. Le ma le yrũhũ ta nii ma yee: "Kãnde lii le ta, wii ma yee u sẽ le byɛ gbihi yigi tãŋ ye, Yãhã kasãhã ma woofua yĩŋ na." 11Ma"a Yãhã sabangbãŋ yãŋ, maa cã, nawee saha u ya waha le kãnde wãyigi ne, Yãhã n sya ba yee u sroŋ ye. Le ma le yrũhũ ta ke laam wo ma yee: "Wii ma Yãhã ta u Yatɛr, u sroŋ Yãhã yĩnde na. Loo ga ta u n cĩĩnde yrã yãã." 12Kãnde lii le ta, wii ma yee woo ga le yigi u ya fãnga ne, u cã ba sroŋ Yãhã yĩnde na, woofua sẽ koho taha yaha Yesu wĩĩ na Yatɛr wãŋ syi ye. Kãnde lii le ta, wii ma u ya gbe le le laam wo, u -sẽ ke byɛ yigi tãŋ, mii loo sẽ ne ye, u yai gbã ne. 13Kãnde lii le ta, wo saa waha le byɛ yigi tãŋ ye, koo syi kẽ, Yãhã kasãhã ma wo yĩŋ na. Yesu n -sẽ pa ma wo sya yaha Yãhã kasãhã koho wo. Tuu loo pye ke dyaŋ, u Yãhã ncafũhũ sya taha u ya na wo draha wo. Le ma le yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Wii ma kuey mar yaha trã na, loo yĩntaha kẽ, Yãhã kasãhã too u na." 14Yesu wĩĩ nde ta yagaa, Yãhã ke bii yɛ̃ tɛr Brama ye ma yee, u wĩĩ ta koo ga kaa taha kãntrahafa kur byɛ na, nawee- byɛ ga waha koo kaa wãtaha yãã yagaa. Loo ne Yãhã bii yɛ̃ tɛr Yiifee- ye, tesẽ mpãy ne pe wee Yiifee- ye, ma yee wii ma Yesu ta u Yatɛr, Yãhã Yrã ga dye woofua laam wo. Yesu wĩĩ ta, wo ga waha loo yãã. 15Wo nna, ye tyii ta n laa pãã ye ye: Gbã kafɛhɛ na, nawee ma ga ku, ma lii pãã ta yaha, waa ga waha laa pãã suhu la le na laa, waa ga waha laa pãã cɛr yaha le na? Tuu lii pãã, loo le yai le pye. 16Le ma ke dyaŋ Yãhã yɛ̃ wãtɛr ne. Yãhã yɛ̃ tɛr Brama ye ma suhu u kur ne, le yale dey. Le sẽ yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee u kur wãm byɛ ye. Lii le yrũhũ ta loo ne nde ma yee: "U kur." Kur nawee nen ya wĩĩ ne. Woo nawee nen nwo, u Yãhã Yĩndefua Crise kẽ. 17Kaplãŋ ngĩĩ yĩntaha kẽ ngĩĩ: Yãhã yɛ̃ wãtɛr wĩĩ ma koo syi. Yãhã yɛ̃ tɛr Brama ye. Loo kur ye, dyɛ- yĩĩsyãŋ gbey sẽnsye n tɛr, ke n cã ba le kãnde ta. Koo syi, kãnde lii le ta, le saha laa yi kãã ke yɛ̃ wãtɛr wĩĩ na ye. 18Yãhã laantãr wĩĩ pye wo kẽ. Kloho kẽ too n di. Kãnde lii le ta, le ma pye wo yai wo wii waha le wãyigi ne wo cã koo kloho nge yãã, koo myaha kẽ Yãhã ke yɛ̃ tɛr Brama ye lii ne, ke sẽ le yigi ye. Kãnde lii le ta, le wãyigi wii ya fãnga ne, loo saha nii Yãhã laantãr wĩĩ wo ye ye. Yãhã ke yɛ̃ tɛr Brama ye lii ne, loo ne Yãhã laantãr wĩĩ wo ye. 19Kãnde lii le ta, ah le wãyi yĩŋ lii ne? Yãhã le yi ma yee nwa? Kãnde lii le ta, Yãhã le yi ma yee, too waha naa kai- war, nkãy wãpyeŋ ke n tãy ke ye tesẽ nkãy wãpyeŋ ne, ke sẽ yɔ̃ ke laam wo ye. Ke loo kãnde ta, le n kuee yatata u fua n sya ba pa, wii Yãhã bii yɛ̃ tɛr u wĩĩ ne. Yãhã ke bii le kãnde ta wa, ke n ke yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ye ta poo n le le soho kãntraha nawee waa koho wo, u sya u tɔ̃r u kãntrahafa yar. 20Kãnde lii Yãhã le ta, le wĩĩ na, nsohofa pye Yãhã nsoho wo nawee- ne. Yãhã yɛ̃ wãtɛr wĩĩ fla na, nsohofua sẽ bii pye ye. Le pye Yãhã ya wĩĩ Brama ne. 21N ma n pãã ke syi, kãnde lii le ta, ke sẽ nii mii le sẽ wãã le Yãhã yɛ̃ wãtɛr ne ye. Le wãã le. Lii le ma, Yãhã sẽ le kãnde ta ma yee, nawee ma waha le yigi, u ga sroŋ Yãhã yĩnde na ye. 22Yãhã sabangbãŋ sẽ yee la, wo kapee- wãpyeŋ wo byɛ fyãhã yigi yaha? Koo syi kẽ, Yãhã bii yɛ̃ tɛr kayĩĩ lii wãpyeŋ ne, ke ga naa le pye mpãy kẽ pe Yesu Crise ta pe Yatɛr. Pe Yesu Crise wãta pe Yatɛr koo kẽ, le ga ta pe n loo kayĩĩ nde yãã, pe sroŋ Yãhã yĩnde na. 23Faale cãã na, Yesu yai ke sẽ bii dar wa ye, kãnde lii le bii ta koo cãã na, le bii wo ta yãmpar wãŋ syi yatata Yesu yai n cã ba yi. Koo yai kẽ Yesu wãtaŋ ne Yatɛr. 24Ke syi, kãnde lii le ta loo ne le naa wo yãŋ, ma naa wo kapee- yar wo na, Yesu Crise n cã ba pa. Yagaa u Yãhã Yĩndefua Crise tuu pa wa, wa"a woo ta wo Yatɛr, loo ya le ga wo ta, wo n sroŋ Yãhã yĩnde na. 25Yagaa tuu pa wa, wo n u ta wo Yatɛr, wo wee le kãnde yãmpar wo nantãŋ ye. 26Ye sẽ yãã, tee Yesu ta ye Yatɛr, ye byɛ yii wãã le u ne. Loo na ye nii Yãhã pii. 27Ye wãtãã na u Crise myaha ne, loo nde le yar ma yee, ye seefar le u ne. Ke syi ye u pyer gbe, ma nii u wãŋ syi dyaŋ. 28Ye ma Yiifee- woo, ye wee Yiifee- woo, ye ma yãmpa woo, ye wee yãmpa woo, ye ma naam woo, ye ma ca woo, ye byɛ wãã le Yesu Crise ne, koo ke ta ye byɛ ma wãcɛŋ Yãhã yĩnde na. 29Ke ma pye ye ma u Crise wãm, ye ma Brama kur. Ye -sẽ ga u Brama kloho di, kloho gii wĩĩ Yãhã bii yɛ̃ tɛr yaha u ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\