Galasyifa 6

1Wo nna, wii ma tã yigi kapee wãpyeŋ wo ye fla na, yii mpãy, Yãhã Yrã ke ye troho wãtãhã sroŋ kãnyĩĩ wo, -ye pãã u ne, ye u yi le kapee wo, ye u dur le kãnyĩĩ wo sũũ laanyĩn ne! Ta n maha nde pãã yii nanem byɛ ye: -Ye yii yigi, mii loo kai sẽ ne ye, yaa waha gbe kapee- wãpyeŋ namihi wo yii ndoŋ. 2-Ye naa koho le yii ye ye yĩŋ teger wãtẽŋ wo. Loo nde ma n pye ke syi ye nsoho wo, ye Yesu laam wĩĩ pye. 3Wii ma ntraŋ ka n gbã, a woo ma ngaa, u sẽ u ya kar yaha la u ya ya? 4Nawee nawee woo, u naa u ya troho wãtãhã yãŋ. U ma cã le yɔ̃, u ga waha yay di loo na. U ma syi u naa u ya tɔ̃r waa ne, u naa re di ye. 5Nawee nawee woo, u yĩŋ wĩĩ ne: Wii ma ba nii u kapyeŋ tɔ̃r Yãhã ye, waa saa ba pye u ne ye. 6Wii ma nii ye klaha le Yãhã kaplãŋ ne, ye -sẽ yai ye naa ye kluɛ wãn taa wãã u kẽ. Tuu ga waha u ya ntraŋ wĩĩ lii pye, le ma tãy u laam wo, u n le pye u klahafua kẽ, le yɔ̃. 7Ya"a syi yii kar naa n yaha ye, waa wee u Yãhã lɛr ye. Mboo nawee, ngii raa tãhã, koo raa n pai yaa. 8Mboo wii ma nii ma laam kapee- wũhũ tãhã, koo raa ga ba yaa, ke n ta ma sukũhũ wãyãã n klaha-, ma n kuee yai tãŋ gbã wo ma kuãŋ ne. Mboo wii ma -sẽ Yãhã Yrã wũhũ tãhã, koo raa ga ba yaa, ke n ta ma n sukũhũ yãã, ma cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye. 9Le yai wo naa kayũhũ pye, wa"a n fãy sya ke wãpyeŋ ne ye. Wo ma yee, wo sẽ n fãy le ne ye, Yãhã per ma ba nɔ, waa ba wãyĩĩ yãã loo kur ye. 10Ke ma pye ke syi, kayĩĩ pyesaha ma pye mboo wii ye nawee- kẽ, naa le pye pe byɛ kẽ! Ma"a syi naa n faha Yesu kãndeyãrfa wĩĩ loo ne ye. 11-Ye yãŋ, ye sẽ ta koho yrũhũsaha fla yãã la nwo gbaagbaa, tẽ yrũhũ. 12Mpãy pe n kɛ poo ga ye gbihi le wãkũũ wo, myaha kẽ pe n kɛ. Lii le pe ta le na, loo ne nde: Pe ma yee, nawee ga waha sukũhũ yãã u Yãhã Yĩndefua Crise ya gbã myaha ne trã na, pe ga kayĩhĩ yãã nawee- koho wo. Pe sẽ -sẽ n traha pe koo yãã ye. 13Poo mpãy pe wãkũũ kãnde yãr, kãnde lii Yãhã le ta, pe n yãr la le teebɛhɛ byɛ wo? Lii ya pe n kɛ pe n traha ye kũũ, pe n waha naa pe ya sey, pe naa n yee, a poo waha yia, ma ye ta, ye n nde pye ye kadye na. 14Ma -sẽ yee ndoo woo na, n sẽ nii sey laa ne, mii Yesu Crise wãku wĩĩ ya sẽ ne trã na wo wĩĩ na ye. U gbã wĩĩ na, n ma driyɛ̃ nge kai- byɛ yãŋ, n sẽ ma ne yãã ke kla kua ra ye ye. Koo kai- ngĩĩ ma nii ra wlaŋ, koo ga ra par- yigi, n ma ne nii ke ye nakugu dyaŋ, n saa cã gɛ cã n naa n gaha koo kuɛ ye ye. 15Ma kũũ woo, ma sẽ kũũ woo, yĩŋ wee laa na ma tɛr laa yaha ye. Lii le ma yĩŋ ne, Yãhã n ma ta nafuɛ̃ laanfãyɔ̃m ne. 16Mpãy byɛ pe n yãr poo laanfãyɔ̃m ter syi ne, poo pe ma Yãhã pii, Yãhã pe yee Brama kur pii. Yãhã yrĩŋ wãã poo kẽ, ke maha pe fɛn di. 17Ye ma n ba naa ra fãy nantãŋ kai nde syi ne ye! Narfar tii pe re yi ra kadye na, te le yar, nawee- me pe ra nuhu Yesu wĩĩ na. 18Wo nna, wo Yĩŋfua Yesu u u laantãr yar ye na. Amɛn, le nii ke syi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\