Yebɛrɛfa 13

1Yii mpãy tee koho taha yaha Yesu na, ye tyii ye ntãŋ n naa n dye yii tãy yalebyɛ! 2Ye ma syi ye faha nde ne ye: Nampay ma pa ye fla na, -ye pe yigi naa n yɔ̃! Ye sẽ yãã, mpãy naa n pye koo syi ma ba yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ mpãy gɛ yigi yɔ̃, pe sẽ cã ye. 3Mpãy pe ma nwompihi wo Yesu Crise wĩĩ na, ye ma n faha pe wĩĩ ne ye. -Ye pe wĩĩ le yaha ye laam wo mii ye bya ma ke nwompihi wo pe ne. Pe mpãy nuhu Yesu Crise wĩĩ na, ye ma n faha pe wĩĩ ne ye. -Ye pe wĩĩ le yaha ye laam wo mii pe ye bya nuhu pe wãŋ syi dyaŋ. 4Naa tesẽ cɔɔ ne, pe pe ya sya wa, Yãhã ke kãnde lii ta pe wĩĩ na, ye byɛ yai ye naa le yãr. Cɔɔ wii ma pye wa puai ne, u sẽ yai u maha naa naam kɛ ye. Tesẽ, naa wii u cɔɔ sya wa, u sẽ yai u maha naa ca kɛ ye. Mpãy pe loo nde pye, tesẽ mpãy ne pe sẽ pe ya sya wa ye, ma nii tyatyãhã pye, Yãhã ga ba poo mii byɛ sãhã. 5Ye ma syi ye naa ye troho tãhã mii mpãy dyaŋ, wale wĩĩ gboho pe laam wo ma tɛr kai- byɛ yaha ye. Ngii ke ma ye koho wo, ye ma syi ye yee ke kloŋ ye. Ye sẽ yãã, Yãhã yee: "N saa ma miy yaha ye, n saa kur waa yãã ma na ye." 6Loo ne, wo n waha koho taha yaha Yãhã na ma yee: "Wii u koho le ra ye, woo kẽ Yĩŋfua ne, n ga naa Yĩŋfua kãnde yãr laanyĩn ne, n saa fya ngaa na ye; nawee tee ga waha nwa pye ra na?" 7-Ye ye laam too ye faale yahaseefa wĩĩ na, poo mpãy pe naa le Yãhã kapãn pãã ye ye. Pe naa pe troho tãhã mii, ma sya ba ku, -ye ye laam too loo nde na, -tee yãŋ pe na, ye Yãhã ta ye Yatɛr pe wãŋ syi dyaŋ. 8Yesu Crise tuu pye mii faale wo, u ma koo syi ya ke nanga nge na, tesẽ ke sukũhũ ne; u ga kuee yai tãŋ koo syi ya u kuãŋ ne. 9Kaklaha nkãy ke n yir kuɛ ngaa ye ma n pai, ye ma syi ye ta ke n ye plaha ye n dye kãmpee wo ye. Wo yai wo tyii Yãhã laantãr roo n fãnga le wo laam wo, too tyii kaklaha ngĩĩ na ke dir ta kapĩĩ wũhũ. Mpãy pe koo kapĩĩ wũhũ ngĩĩ pye, pe sẽ laa kayĩĩ yãã yãã le na ye. 10Yesu ku mpar draha wo wo kapee- wĩĩ na. Mpãy pe yee poo n kuee ma nii wãn boo Yãhã kẽ faale Yiifee- Yãhã yũndefa dyaŋ, pe saha Yesu mpar kayĩĩ yãã ye. 11Yiifee- Yãhã yũndefa yĩŋfua ma kla boo per gii nawee- kapee- wĩĩ na tesẽ u ya kapee- wĩĩ ne, u ga pa te ntɔ̃r ne ke Yãhã nwonge wo teelii fla wo pe n yee, Yãhã yaniisaha fla, u ba pe kapee- yee laha kãã. Loo kur ye, kla gii pe boo, pe ga yi ke ne le klo wo, pe ga ke suhu. 12Koo syi kẽ, Yesu bya n ku le klo nkur ye kãnkãy na, ma nawee- byɛ kapee- yee laha kãã pe na, u ya koho ntãŋ kãmay na. 13-Too wo faale kãnde miy yaha, wo yi le klo wo, wo ka Yesu ye le klo kãnkãy na, wo ma sya ga fyarngbãn yãã loo kur ye Yesu wãŋ syi dyaŋ. 14Ye sẽ yãã, kãntraha nge na, klo laa wee wo ye lii syi wãkuayãã wee le na ye. Klo lii wo n pai nii le wo sukũhũ gaa laam wo, loo ne wo n kɛ. 15-Too naa Yãhã sey yalebyɛ Yesu Crise kãmay na, mii diŋ dyaŋ too n yi. Loo yĩntaha kẽ, wo ke sey naa n plaŋ wo yɛ̃r ne. 16Ye ma syi ye faha kayĩĩ wãpye wĩĩ ne ye, -ye naa koho le yii ye; koo syi diŋ kẽ ke n tãy Yãhã ye. 17-Ye naa n luhu mpãy ye, pe ma ye yahaseefa Yesu kãnde wo, ye yĩŋ kor le pe kẽ. Ye sẽ yãã, poo kẽ, pe n sẽŋ ye yrã na yalebyɛ; Yãhã ga ba pe yey ye wĩĩ ne. Ye ma n luhu pe ye, pe ga naa pe tẽn tẽ nuhu ne; mii loo sẽ ne ye, pe saa le tẽ nuhu ne ye, loo nde -sẽ ga lii yɔ̃ ye kẽ? 18-Ye naa n gaha yahasee ye ye Yãhã wãnar ne wo kẽ. Wo cã ma yee, wo tẽn tẽ yɔ̃, wo n kɛ wo troho wãtãhã ter le naa n yɔ̃ kãnkai- byɛ wo. 19Ndoo le kɛ ye ye, ye Yãhã nar ra kẽ, ta n waha dur ga ye fla na farfar. 20Yãhã wo Yĩŋfua Yesu ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye u ntãŋ wãwoo kãmay na. Woo kẽ, u n sẽŋ Yesu kãndeyãrfa na mii cĩĩnde mbanaha dyaŋ, u n sẽŋ u mbaa na. U ntãŋ mpãy pe woo yaliile wo, u ku mpar draha wo wo byɛ kapee- wĩĩ na. Loo nde ta, Yãhã naambiyãr tii le wo ne, wo cã wãkuayãã wee te na ye. 21Yãhã koo kẽ ke n pai yrĩŋ ne; ke ye ta ye n waha naa kayũhũ byɛ pye, ye naa ke laam wũhũ pye. Ke ye ta lii le n tãy ke ye, ye n naa loo ya pye Yesu Crise kãmay na. Yesu Crise miingbãŋ yai ke naa n gboho yalebyɛ, wãyɛryãã ma n pye le na ye. Amɛn, le nii ke syi. 22Wo nna, kaplãŋ ngĩĩ tẽ pãã waha ye ye u saba nwo laam wo, -ye ke luhu yɔ̃, ye ke le yaha ye laam wo; ye sẽ yãã, ke sẽ tyĩĩ sye tɛr ye. 23N n traha ye le cã, pe wo Yesu kãndeyãrwai Timuti miy yaha ke nwompihi wo. U ma cãã pa ra fla na, n ga ka u ne ye fla na n ga ye yãŋ. 24-Ye ye yahaseefa byɛ syar tesẽ pe Yesu kãndeyãrfa mpãy byɛ ne, pe ma ye fla na. Mpãy pe ma Yitale kãntraha na, pe byɛ ye syar. 25Yãhã ke naa ke laantãr yar ye kur byɛ na. Amɛn, le nii ke syi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\