Yebɛrɛfa 3

1Wo nna, Yãhã ye bya yãŋ yi, ye nii ke wãm, ye ba dye ke Yai wo. Wii mpãy too ma ke wãm, too lii sya cĩĩnde ma nii le pãã nawee- ye, loo ne nde: Yesu woo kẽ u ma Yãhã tẽnlɛhɛ, u maha ma Yãhã yũndefa yĩŋfua ma wo wãã le Yãhã ne. Ye yai ye naa woo yãŋ yalebyɛ. 2Yãhã u yãŋ yi, ma u taha tẽn lii na, u sroŋ le ne mii Musa dyaŋ, tuu bii sroŋ u tẽn ne Yãhã kahafa kẽ mii. Yãhã sabangbãŋ wo, loo yrũhũ yaha Musa wĩĩ na ma yee: "U bii sroŋ Yãhã kaha byɛ wo." 3Nawee ma kaha fãã, u ga myaha yãã u tɛr ke kaha yaha. Yesu tesẽ Musa ne, pe ma koo syi, Yesu myaha yai ke gboho ta tɛr Musa myaha yaha. 4Ye cã klɛ ma te fããfa ne te ya wuhu na; Yãhã koo -sẽ kẽ, ke driyɛ̃ byɛ fãã. Ke Dya kẽ Yesu ne. 5Musa woo na, Yãhã nna byɛ wo, Yãhã sẽ naa u taha laa wãpyeŋ na u n naa n faha le ne ye. U pye tẽntẽ Yãhã ye; lii le ga ba pye kur kuɛ ye, Yãhã bii u ta u n le cãã pãã yaha. 6U Yãhã Yĩndefua Crise -sẽ ma Yãhã kahafa byɛ yĩŋ na. U sẽ laa sye Yãhã ye ye. Woo ma u Yãhã Dya. Wo ma wii plãhã, ma Yesu ta wo Yatɛr wo kuãŋ ne, tesẽ wo ma koho taha yaha woo ya na yalebyɛ, wo ga sroŋ nii koo kaha ngefa. 7Ye cã wo yai wo wii plãhã Yesu kãnde wo. Loo ne, Yãhã Yrã wo yar ma yee: "Ye ma Yãhã yɛ̃ kapãn luhu nanga, -ye le sya nuhu ne! 8Ye ma syi ye nii nditẽŋ Yãhã kapãn ye mii ye wãlɛ dyaŋ faale cãã na ye! Tẽyãfũũ klo wo pe bii yee poo jar Yãhã ye, ma yee poo ga ke pye yãŋ. 9Ye wãlɛ bii le tẽyãfũũ klo plaŋ cɛr naa n tɛr ma naa n gaha kãntraha gii wo, Yãhã ke bii yɛ̃ tɛr, koo ga ke wãã pe kẽ. Pe bii dyɛ- gbeesĩĩ pye yrãhã na; Yãhã naa yɛ̃kã wũhũ pye pe kẽ, loo naa byɛ ne, pe maha naa n jar Yãhã ye, ma ke pye naa n yãŋ ke dyɛ- gbeesĩĩ ngĩĩ byɛ wo. 10Loo ne, Yãhã laam n bii war koo cãã wãlɛ ne, ke n bii le pãã ma yee: Pe laam wũhũ kẽ, ke pe plaha yalebyɛ, pe sẽ n kɛ pe naa pe troho tãhã ra yor wo ye. 11Yãhã laam n bii war pe ne, ke n le sroŋ pãã pe ye ma yee: Tẽ kãntraha gii gbihi ta pe myaha na pe ga naa n wũũ, pe saa dye yãã ke wo ye!" 12Wo nna, yii mpãy ye ma Yesu kãndeyãrfa, ye naa yii yigi, ye laam ma n ba waha tɛr ye ye ye! Mii loo sẽ ne ye, ye ga ba yee Yãhã yɛ̃ kapãn wee ngaa ye, ye sya le Yãhã kãnde miy yaha, Yãhã gii ke yrã le wãn byɛ laam wo. 13Ye ma n nii koo syi ye! Too ma yrãŋ na nanga, Yãhã n traha ke naa ke yɛ̃ kapãn pãã wo ye plii wuhu na. Ye naa yii yar kayĩĩ ne, kapee laa ma n ba waa ta, u n plaha u sya nii nditẽn Yãhã kapãn ye ye. 14Ye cã wo seefar le u Yãhã Yĩndefua Crise ne. Too ba u fe ta wo Yatɛr wo laam byɛ ne mii, wo ma wii plãhã ma kuee yai tãŋ koo syi, wo seefar le u ne cĩĩnde. 15Le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Ye ma Yãhã yɛ̃ kapãn luhu nanga, -ye le sya nuhu ne, ye ma syi ye nii nditẽŋ Yãhã ye mii ye wãlɛ dyaŋ ye, poo bii jar Yãhã ye." 16Mpãy pe pye yãmpa Syipte kãntraha wo, Musa n ga pe sya yaha ma pe yigi yi ke kãntraha wo, poo ya sẽ na, pe bii le Yãhã yɛ̃ kapãn luhu ma dur ma jar Yãhã ye? 17Poo ya sẽ na, Yãhã laam bii war pe ne, ke n pe ta pe n tay dyɛ- gbeesĩĩ tẽyãfũũ klo wo ma sya ba ku ke fla na. Poo sẽ na, pe naa kapee- pye ke dyɛ- gbeesĩĩ ngĩĩ wo? 18Mpãy pe le Yãhã yɛ̃ kapãn luhu ma dur ma jar ke ye, poo sẽ na, Yãhã le sroŋ pãã pe wĩĩ na ma yee: "Tẽ kãntraha gii gbihi ta pe myaha na pe ga naa n wũũ, pe saa dye yãã ke wo ye." 19Yii gɛ le yãã, pe sẽ le Yãhã kapãn ta ngaa ye, koo kẽ Yãhã ke bii kãntraha gii gbihi ta pe myaha na pe ba naa n wũũ, pe sẽ yãã dye ke wo ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\