Yebɛrɛfa 4

1Yãhã bii yɛ̃ tɛr, koo ga cĩĩnde wãwũũ wãã ke nawee- kẽ. Koo yɛ̃ wãtɛr nge ma wii wĩĩ nanga. -Tee -sẽ naa yii yigi, yii waa ma n ba kuee mii, u sẽ koo wãwũũ nge yãã ye. 2Ye sẽ yãã, wo bya le Yãhã kapãyĩĩ luhu mpãy dyaŋ pe pye le tẽyãfũũ klo wo faale wo. Pe le Yãhã kapãyĩĩ luhu, le sẽ -sẽ laa yɔ̃ pe kẽ ye. Ye sẽ yãã, pe le luhu, pe sẽ le sya cĩĩnde ye, koo kẽ, pe sẽ ke cĩĩnde wãwũũ yãã ye. 3Wii poo na, wo ke kaplãŋ sya cĩĩnde. Wo ma wii waha, ma ke le yaha wo laam wo, cĩĩnde wãwũũ gii Yãhã yee, ke n pai ke wãã ke nawee- kẽ, waa koo yãã. Koo cĩĩnde wãwũũ kẽ, Yãhã laam ke bii war wo wãlɛ ne, ke n le sroŋ pãã pe wĩĩ na ma yee: "Cĩĩnde wãwũũ gii ke bii gbihi ta pe myaha na, pe saa ke yãã yãã ye." Yãhã ke loo nde pãã yaliile wo, koo gɛ bii kai- tãhã wa ma dye cĩĩnde wãwũũ wo. 4Ye sẽ yãã, le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Yãhã kai- byɛ tãhã kua plii kuay nsoho wo, ke plii kuasĩĩ wuhu, ma -sẽ wũũ." Ye yai ye cã, wãwũũ ma Yãhã tãy. 5Wo maha le yãã wa, le ma le maha yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Cĩĩnde wãwũũ gii Yãhã bii gbihi ta pe myaha na, pe saa ke yãã yãã ye." 6Mpãy -sẽ ga waha koo cĩĩnde wãwũũ nge yãã. Mpãy pe sẽ ke cĩĩnde wãwũũ nge yãã ye, poo tee bii le Yãhã kapãyĩĩ yãã cãã luhu, pe sẽ le sya cĩĩnde ye. 7Mpãy pe -sẽ ga waha koo cĩĩnde wãwũũ nge yãã, loo ta Yãhã n per gaa ta, ma ke myaha taha nanga. Yãhã wo faale wãdyaha Dawide ta, u n koo nanga nge wĩĩ pãã, le n yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo; koo syi kẽ, ta n cãã ye yar wa le ne ma yee, Yãhã yee: "Ye ma Yãhã yɛ̃ kapãn luhu nanga, -ye le sya nuhu ne, ye ma syi ye nii nditẽŋ le ye ye!" Wo faale wãlɛ pe bii le Yãhã yɛ̃ kapãn sye tẽyãfũũ klo wo, dyɛ- buar tɛr loo kur ye, Dawide n cã ba ke nanga per kapãn nde pãã. 8Ye sẽ yãã, Yãhã bii wii yãŋ yi Musa draha wo, u myaha Yosua. Woo ka pe wãlɛ pii ya ne koo kãntraha nge wo, kãntraha gii Yãhã bii ke gbihi ta pe byɛ myaha na, pe ga naa n wũũ. Ke ma ne pye ke cĩĩnde wãwũũ kẽ pe yãã loo klo nde wo, Yãhã saa ne maha ba naa per gaa wĩĩ pãã ye. 9Koo syi kẽ, wãwũũ per gbihi ta Yãhã nawee- kẽ. Koo wãwũũ wĩĩ ma mii Yãhã wãwũũ wĩĩ dyaŋ, ke wũũ driyɛ̃ wãtãhã kur ye. 10Yãhã ke driyɛ̃ tãhã wa, ke -sẽ wũũ. Wãwũũ per gii Yãhã ke gbihi ta wo kẽ, wii ma koo wãwũũ yãã, u tẽn tẽ ma n pai wũũ mii Yãhã wãŋ syi dyaŋ. 11-Too wii waha, wo koo cĩĩnde wãwũũ nge yãã! Mpãy pe pye tẽyãfũũ klo wo, waa ma syi u le Yãhã kapãyĩĩ sye poo wãŋ syi dyaŋ, u ba kuee u saa ke cĩĩnde wãwũũ yãã yãã ye. 12Ye sẽ yãã, Yãhã yɛ̃ kapãn tẽn tẽ wo laam wo, le maha ma fãnga ne. Yũntrũhũ gii ke ma yɛ̃r sĩĩ ne, ke ga waha kã dye ga kadye laam wo. Yãhã yɛ̃ kapãn -sẽ tɛr koo yũntrũhũ nge syi yaha. Le ga waha kã dye le sya ga nɔ nawee laampua gɛ wo. Le ga waha kã dye le ga nɔ kacrihi na, le sya ga yi u kiluɛ na. Yãhã yɛ̃ kapãn kã dye n gaha nawee laampua gɛ wo. Kai- nkãy byɛ ke wãpye laam ma u na tesẽ kai- nkãy byɛ ne u n ga u laam wo, le Yãhã kapãn ga ke byɛ yi yaha gbaa na u n yãŋ ke ma pye ke sroŋ. 13Nawee saha laa pye le n wũhũ Yãhã na ye. Yãhã ke wãn tii byɛ tãhã, ke te byɛ yãã gbaa na, ma maha te byɛ laam wũhũ cã tãŋ. Too kai- nkãy byɛ pye driyɛ̃ wo, ke n pai wo yey ke ne per gaa. 14Ye cã Yãhã Yũndefa Yĩŋfua ma wo ye. Yãhã Dya Yesu kẽ. Woo, u dugu ga yãhãyĩŋ na, ma sya ka Yãhã yahasee ye. Loo ne, too Yãhã cĩĩnde wũhũ nkãy pãã mii, -too -sẽ tyii ke n pye wo laam wo ke syi, wo n plãhã kuee ke wo! 15Sãndãpee yĩŋfua Setane ma wo tyĩn n gaha kapee- wãpyeŋ kuɛ ye, Yesu cã wo saha yia Setane na wii ya ye, wo fɛn ga maha u yigi. Ye sẽ yãã, Yesu wii u ma wo Yãhã Yũndefa Yĩŋfua, Setane ba u bya tyĩn naa n gaha kapee- ter byɛ wãpyeŋ kuɛ ye mii wo wãŋ syi dyaŋ, u sẽ -sẽ kapee nen laa gɛ pye ye. 16Loo na, -too wo laam miy yaha, wo yũhũ crã laanyĩn ne Yãhã na, wo cã ke laantãr gboho. Ke ga wo fɛn di, ke maha laantãr wĩĩ pye wo kẽ, ke wo sya yaha yaliile wo Setane wo tyĩn n gaha kapee- wãpyeŋ kuɛ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\