Yebɛrɛfa 5

1Yãhã pe Yiisrɛfa Yãhã yũndefa yĩŋfua yãŋ naa n yi wuhu na, pe Yiisrɛfa laam wo, ma naa pe taha ke tẽn na nawee- kẽ. Pe naa diŋ yi Yãhã kẽ, ma maha naa wãn boo ke kẽ, ke n naa tyii nawee- kapee- foho na. 2Pe Yãhã yũndefa yĩŋfa -sẽ pye nawee- wo wãŋ syi dyaŋ; pe bya pye, sãndãpee yĩŋfua Setane ga waha pe tyĩn ga kapee- wãpyeŋ kuɛ ye, pe n sya waha dye le wo. Koo syi kẽ, wii ma kapee pye, u sẽ cã wa ye, tesẽ pe ma wii wlaŋ u n kapee pye, Yãhã yũndefa yĩŋfua ga waha u fɛn di, u koho le u ye laanyĩn ne. 3Tuu ga waha dye kapee- wãpyeŋ wo, u yai u naa wãn boo Yãhã kẽ u ya koho kapee- wĩĩ na, mii u yai u le pye nawee- kapee- wĩĩ na mii. 4Waa saha Yãhã yũndefa yĩŋfua miiyũhũ nge syi taha u ya na ye. Yãhã kẽ, ke ne ufua yãŋ yi, ke u ta u n nii ke yũndefa yĩŋfua mii Yarɔ̃ dyaŋ, Yãhã bii u yãŋ yi mii. 5U Yãhã Yĩndefua Crise bya gɛ sẽ kẽ, u Yãhã Yũndefa Yĩŋfua myaha taha u ya na ye. Yãhã koo kẽ ke u yãŋ yi, ma u pye ma yee: "Mboo kẽ ma ma ra Dya; ma gbe nanga na, nawee- ga cã n ma ma Tuhufua." 6Yãhã maha le pãã u wĩĩ na ma yee: "Ma ga nii ta yũndefua ma kuãŋ ne mii Malsyidaku wãŋ syi dyaŋ." 7Yesu tuu pye nawee kãntraha na, u naa n pãã Yãhã ye, ke woo sya yaha gbã koho wo. U naa loo nar Yãhã ye, kule ne, ma sya naa yĩntãm gɛ yi. Tuu -sẽ ba yɛr Yãhã laam wĩĩ ya wãpyeŋ na, Yãhã n luhu u kaplãŋ ye, ma kaa taha u fãnga na u fɛn wo, ma maha ba u yir gbã wo. 8U pye Yãhã Dya, u -sẽ ba yɛr Yãhã laam wũhũ ya wãpyeŋ na, ma sya fɛn yãã le kur ye. Loo na, Yãhã n le cã, u n luhu ke ye cĩĩnde. 9Tuu Yãhã laam wũhũ byɛ pye ga kua, u nii nawee- Syayahafua u kuãŋ ne. Nawee- mpãy pe n luhu u ye, poo mii ga waha cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye. 10Yãhã n yee, u ma ke Yũndefa Yĩŋfua mii Malsyidaku wãŋ syi dyaŋ. 11Kai- busãã ma, too ga yar ye na loo nde wĩĩ na. Tee -sẽ mii tee nii yagaa, ke kai- wãluhu sẽ n tãy ye ye ye, ye maha wee tee waha ke war farfar ye. Loo nde ye ta ye saha klaha ye. 12Pe ye klaha ma- Yãhã kaplãŋ ne, ye ne ga pye yagaa kaicãfa. Ye -sẽ mii, pe ye fe gbe wãklaha ne kai- nkãy ne, ye yai pe maha dur pe naa ye klaha ke ne. Ye ma pẽyãr wãŋ syi, ye saha wãlɛ dir di ye, ye maha yai ye maha naa yrã wãr. 13Wii u yrã ya wãr, pẽyãhã kẽ u ne; u saha wãyĩĩ war wãpee ne ye, u tee ma pẽyãhã nantãŋ. 14Wii tuu -sẽ lɛ wa, pe ga naa wãlɛ dir wãã u kẽ. Yãhã wĩĩ ma koo syi. Kai- nkãy ke sroŋ Yãhã yĩnde na, tesẽ nkãy ne ke sẽ sroŋ ye, wii ma u laam kacãn ta, ma waha koo war ma ke cã, woofua nii wãdyaha Yãhã kai- wo. Pe ga naa woosyifua klaha Yãhã kai- nkãy ne ke waha. U ga waha ke cã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\