Syake 4

1Nwa ke sesrãr yir ye nsoho wo tesẽ wãhã ne? Ye laam kapee- koo sẽ na ke syar, ma nii ye fãy ye laam wo? 2Ye ma ngaa klãŋ, ye sẽ -sẽ ga waha ke kla yãã ye, ye ga yɛr nawee wãboo na, koo kla wĩĩ na. Ye kããŋ n yãŋ gbegege, ke ne pye ye wãŋ, ye sẽ -sẽ ga waha ke syi yãã ye. Koo syi ke n pai sesrãr ne ye nsoho wo. Ye sẽ Yãhã nar ye, koo kẽ ye sẽ ne ke kla yãã ye. 3Ye ma sya Yãhã nar, ye wãnar ter sẽ ne tãy ke ye ye, koo kẽ, ye sẽ ne ngaa yãã ye. Yataŋ wũhũ ya tee ne naa n nar. 4Ye cã ye yee, wii, driyɛ̃ nge wãn n tãy u ye, Yãhã napĩĩ kẽ u ne. Wii ma n kɛ, woo ga u ya ta driyɛ̃ naanfãn difua, u u ya ta Yãhã napĩĩ. Ye sẽ cã la, driyɛ̃ wũhũ tesẽ Yãhã wũhũ ne, ke saha ke ya gbe ye. 5Yãhã sabangbãŋ wo le yrũhũ ta ma yee: Yãhã ke Yrã le wo laam wo. Ngaa ter ma gboho wo laam wo Yãhã Yrã na, le ga naa ke yaa, ke n naa ke Yrã wĩĩ yey wo ye. Wo yai wo wii wãã tãŋ Yãhã kẽ. Ye yee la, kapãn nde ka yrũhũ yaha ke dyaŋ? 6Yãhã -sẽ maha ke laantãr yar wo na; loo ne, le yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Yataŋfa wĩĩ sye Yãhã ye. Mpãy pe -sẽ pe ya tege tãã ye, Yãhã ke laantãr yar poo na." 7Koo kẽ, -ye yĩŋ kor le Yãhã kẽ! -Ye yii waha, ye Setane sãndãpee yĩŋfua kar naa n wãã, u -sẽ ga fã naa n dey ye na. 8-Ye crã Yãhã na, ke bya -sẽ ga crã ye na. Kapeepyefa mii, -ye ye kluɛ yee yi kãã kapee- wãpyeŋ wo! -Tee ye laam ta pe n nii gbɛgbɛ, yii laanteesãnsyãŋfa mii! 9Ye cã ye yee, ye ma kãmpee wo, -tee kayaaŋ yigi, ye naa ke wũn; -tee ye tetyɛhɛ ta, te n wã klaha miyãhã, ye laanfir wũhũ, ke n wã klaha nii kayaaŋ wũhũ! 10-Ye yii tege tãã ye Yĩŋfua kẽ, u -sẽ ga ye kuã yir. 11Wo nna, ya"a n naa yii wãpee pãã ye! Wii ma nii u nampyeŋ wãpee pãã, ma maha nii u miipihi yee, ufua Yãhã kãnde wãpee pãã, ma maha le miipihi yee. Kãnde lii Yãhã le ta, mboo wii taa -sẽ le miipihi yee, ma wee le yãrfua ye. Le miipihi wãyee, loo ya taa pye cã. 12Yãhã gii ke le kãnde ta, koo ya ke ga waha naweeyɔ̃ cã naweepee ne. Koo ya ke ga waha nawee sya yaha; koo ya ke ga waha nawee pẽn. Ah mboo ma nwa, mboo wii raa ma nampyeŋ miipihi yee? 13-Ye luhu ra ye yagaa, yii mpãy tee ne yee: "Wa"a yee, wo sẽ ka klo nde syi wo nanga ye, sukũhũ waa ka le wo, wo ga dyɛ nen pye cãtroho na, wo wale yãã." 14Ye -sẽ ye wãyir yãã wa la sukũhũ? Ye wee la kãmbla wãŋ syi dyaŋ, u tãyale ne, yalaale ma ba nɔ, u caa. 15Ye yai ye yee: "Yãhã ma sya, wo n kuee wãwee, waa nde pye nde ne." 16Yataŋ -sẽ gboho tɛr ye na, ye n sya yii sey. Too syi yataŋ sẽ yɔ̃ ye. 17Wii ma kayĩĩ lii yãã, u yai u lii pye, u ma -sẽ ke wãpyeŋ sye, le fuɛ ma ufua na, le ma kapee ne wãcɛŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\