Syake 5

1Yagaa, -tee -sẽ luhu ra ye, yii mpãy tee ma nangbãy! Ye cãã naa ye mii wũn kule ne, kawlaŋ ma, ke n pai ye dye. 2Ye nangbãn wãn nde, te fũhũ. Waytɔ̃rbir maha ye fahawãn lɛ fɛr. 3Ye sãn tesẽ ye war ne, too nde byɛ te ma kɔrfyãhã gaa ter syi ne. Yãhã kasãhã per wo, koo kɔrfyãhã nge ga ba le yaha ye na, ke dur too ye kadye na, ke ye pye gbai naa wãŋ syi. Ye nangbãn wãn wãã ta, le -sẽ nde driyɛ̃ plii kua kua wa. 4Ye sẽ yãã ye tar tẽntẽfa war dãã pe kẽ ye. -Ye naa n luhu pe yɛ̃kuãn ye! Poo mpãy pe ye tar dir war gbe naa n yi ye kẽ, pe tẽŋ ga dye Yãhã ndityuhu wo, Yãhã gii ke ma tãŋ kai- byɛ fãnga ne. 5Ye nangbãn wãn yãã kãntraha nge na, sĩĩsĩĩ wãn ne, ma di gboho mii naha gii syi dyaŋ pe n pai boo gbã na. 6Mpãy pe sẽ wãpee pye ye, yii -sẽ wãpee yãã pe na ma pe boo; pe sẽ waha kãn gɛ kãn ye koho wo ye. 7Wo nna, -ye ye laam yĩn wo Yĩŋfua Yesu n sya ba yir yãhãyĩŋ na, u dur ba. Ye sẽ tawarfua yãã la, tuu ma ne u laam yĩn, u sya ba u tar digi yãã gbe? Ah ndee, u ne cãã u laam yĩn, u sesafãŋ sẽŋ u cã digi tãhã, -tuu u laam yĩn, u blokũũyãr sesar sẽŋ te n too. U blokũũ ga ba sesyar kũũ, u pua too, u n cã u yaa. 8-Ye ye laam yĩn ke syi yii ndoŋ, tee kaa taha yii na Yãhã kãnde wĩĩ ne, ye naa wo Yĩŋfua wãdurbaŋ sẽŋ, koo gii ke gbe taha. 9Wo nna, ye ma n nii kapirfa yii nsoho wo ye. Mii loo sẽ ne ye, Yãhã ga ba ye sãhã kayi ne. U wãpaŋ gbe taha. 10Wo nna, ye Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa wĩĩ wũũ yãŋ, poo mpãy pe naa n pãã Yãhã myaha ne. -Ye yãŋ pe na, pe laam wãyĩn ter ne pe fɛn wo. 11Pe bii waha pe ya na too fɛngbãn wo. Koo kẽ nanga wo n yee, pe wĩĩ n tãy. Ye sẽ faale Syɔbe wĩĩ luhu la, tuu pye fɛngbãn wo, ma -sẽ bii u laam yĩn. Yãhã ke ngii wãã u kẽ loo kur ye, ye maha loo byɛ cã. Ye sẽ yãã, Yãhã nawee fɛn di busãã ma maha kayĩĩ pye u kẽ. 12Wo nna, lii le maha pee, ya"a syi naa Yãhã di yãhãyĩŋ myaha ne, tesẽ kãntraha myaha ne ye. Lii ma pye cĩĩnde, -ye yee ãwã, ya"a n Yãhã di taha le na ye! Lii ma pye kawar, -ye yee aye, ya"a n Yãhã di taha le na ye! Mii loo sẽ ne ye, Yãhã kasãhã ga ba ye yigi. 13Ye laam wo, wii ma pye tuu fɛn sya, u naa Yãhã nar le ne. Wii ma pye nuhu wo, u naa Yãhã wãsey yay le. 14Wii ma pye yan kafɛhɛ na, u Yesu kãndeyãrfa yahaseefa yee, pe n ba Yãhã nar u kẽ pe sẽm- ta, pe u tuhu Yĩŋfua Yesu myaha ne. 15Pe ma Yãhã nar laantee nen ne, pe ma yee pe sẽ laalaa pye ye, ma yee Yãhã ga waha u jaa cĩĩnde, Yãhã ga u yĩnwɛr dur u kẽ. Kapee- ma pye u yĩŋ na, ke ga kua kãã u na. 16-Ye le sya, ye ye kapee- pãã naa n yi yii ye, -tee maha naa Yãhã nar yii kẽ ye wãkãhãyir wĩĩ na. Nawee wii ma sya, ma koo pye, u -sẽ ga nii temm Yãhã yĩnde na. Ke syi u ma Yãhã nar laantee nen ne, le ga fla sya u ye. 17-Ye yãŋ le yãŋ faale cãã Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yeli wĩĩ wo. U sẽ pye la nawee wo wãŋ syi dyaŋ? Ma -sẽ nwo, tuu bii Yãhã nar sesaha wãyigi wĩĩ na. Sesaha n yɛr cĩĩnde, dyɛ- tãã yrey kuay ne. 18Loo kur ye, u n maha bii Yãhã nar ke wãmiyaha wĩĩ na, yãhãyĩŋ n yãr sesar n nii n too, kãntraha wãn n maha nii n sa. 19Wo nna, ye laam wo, wii ma le cĩĩnde kãnde miy yaha ma plaha, u nampyeŋ waa ma waha yia, ma u plahasaha yar u na, ma u dur le le kãnde laam wo, ye cã ye yee, u nampyeŋ u yrã tyĩn sya gbã koho wo, ma maha paha tã u kapee- busãã na, ke wĩĩ saa naa n pãã nantãŋ ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\