Nsãn 10

1Loo kur ye, Yesu n maha kaplãŋ kuã cra pãã pe nawee- ye ma yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Wii ma yee u sẽ dye mbaa naklaha yɛ̃ ne ye, ma teele laa yãŋ ke kãnkãy na ma dugu dye, yuhu naboofua kẽ woosyifua nwo ne. 2Ma -sẽ yee wii woo na tuu n dye ke mbaa naklaha yɛ̃ ne, u mbanaha kẽ woo ne. 3Yuhu- sẽŋfua pe mbaa na, u n sya ma ke naklaha yɛ̃ yãr u mbanaha kẽ. Pe mbaa byɛ, pe n sya ma n luhu u ye. U myaha taha pe mbaa byɛ na, ma pe yee te ne, pe n yi n taha u na nkur ye. 4U ma ta u mbaa byɛ n yi taha tãŋ wa u na nkur ye, pe mii pe u yĩmbui cã wa, u ga naa n yãr pe yahasee ye, pe n naa n taha u na. 5Pe saa sya pe taha naweetee na ye, wii pe sẽ cã ye. Pe sẽ woo yĩmbui cã ye, pe ga fã dey u na." 6Yesu tuu kakuãcran nde tɔ̃r pe nawee- ye, pe sẽ laa gɛ war le wĩĩ na u ne ye. 7Yesu n maha yee: "Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ndoo tẽ ma pe mbaa naklaha yɛ̃. 8Mpãy byɛ pe cãã pa ra yaha, pe pye yuhu- naboofa. Pe mbaa sẽ -sẽ naa n luhu pe ye ye. 9Ndoo kẽ ke naklaha yɛ̃. Wii ma ra ta u Yatɛr, ma dye ra kuɛ koho ye, u yĩŋ pahasaha yãã. U ga waha naa n dye u laam, tuu dur naa n yi, tuu naa u digi yãã. 10Yuhu woo n pai wãyuhu troho ne, wãboo yĩmbui ne, kaklaha- koho ne. Ma -sẽ yee ndoo woo na, n pa ma yee, mpãy byɛ pe ga naa n dye ra kuɛ koho ye, n ga cĩĩnde yrã wãã pe kẽ; tesẽ, ngaa saa kɛ laa pe ye ye." 11Yesu n maha yee: "Ndoo tẽ ma u mbanahayɔ̃. U mbanahayɔ̃ u mbaa gbã ku. 12Tẽntẽle ma pye mbaa na, u tẽn tẽ wale myaha na. Woo sẽ -sẽ kẽ u mbanaha ye; woo sẽ kẽ u mbaafua ye. U ma waygapyãhã yãã, ke n pai pe mbaa ye, u ga fã tɛr pe yaha, ke n ba dye yigi pe laam wo, ke pe ta pe n fã cããŋ. 13Lii le ma ne usyifua ta u n le pye ke syi, wale wĩĩ ya le ma ne pye u na, u kalaa sẽ ma ne pye pe mbaa poo na ye. 14Ndoo kẽ u mbanahayɔ̃. N ta mbaa wĩĩ cã, pe bya ra wĩĩ cã. 15Ta Tuhufua Yãhã ke ra wĩĩ cã mii syi dyaŋ, ta n -sẽ u wĩĩ cã mii, n ma ke syi ra mbaa ne. N ga pe gbã ku. 16Mbaa mpãy maha ma ra ye. Poo ter wee naklaha nge wo ye. N yai n ga pe bya kuar ba le taha, n ba naa n naha. Pe ga ba naa ra yĩmbui luhu. Pe byɛ ga ba wãã le, pe nii naklaha neŋ, mbanaha nen ne. 17Ta ntãŋ dye ra Tuhufua Yãhã tãy. N yɛr ta yrã wãwãã wĩĩ na, n ku, tẽ ba dur, n maha le sya. Loo ne, ta ntãŋ n dye ta Tuhufua Yãhã tãy. 18Nawee waa sẽ kẽ tuu ga waha ta yrã sya ra ye ye. Le tãy ra ye, koo kẽ n ga le wãã, n ku. Le wãwãã fãnga ma ra ye, le wãsya fãnga ne. Ta Tuhufua Yãhã ke ra taha lii na, loo kẽ loo nde ne." 19Yesu kaplãŋ n maha ta, Yiifee- n nii n pãã wuhu na crɛŋcrɛŋ. 20Poo busãã naa n yee: "Sãndũpee waa u yĩŋ wũhũ wlãhã, u n sroŋ cɔ̃ŋ. Waa ma n ndityuhu yaha u ye ye." 21Mpãy, ma -sẽ naa n yee: "Sãndũpeefua kaplãŋ sẽ kẽ ngĩĩ ye. Nawee wii sãndũpee ma u yĩŋ na, u ga waha fũũ yĩmpɛ yãr la u kẽ, u n waha naa n yãŋ?" 22Pe ba naa ke Yãhã kangbãŋ wãfãã gbar gbar, dyadyɛ wãŋ syi dyaŋ, Yurusalɛm wo. Le pye wɛr cãã. 23Yesu -sẽ pye, u naa n tay ke Yãhã kangbãŋ wo, ntẽmbar laankɔngbãŋ gaa flãhã tãy, pe naa ke yee Salmuu laankɔŋ. 24Pe Yiifee- yahaseefa n pa, ma ba u gbey le, ma u pye ma yee: "Le ma pye mboo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne, le pãã laha wo ye. Ma sẽ yãã, ma wo ta wo n nii laalaa pye n tɛr ma wĩĩ na." 25Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "N le pãã wa ye ye, ye sẽ -sẽ ra wĩĩ sya cĩĩnde ye. Ta Tuhufua Yãhã kai- ngĩĩ wãpyeŋ kãnde wãã ra kẽ; loo nde gɛ ra wĩĩ pãã n laha ye ye. 26Ye sẽ -sẽ ra wĩĩ sya cĩĩnde ye; ye wee ra mbaa ye, koo kẽ. 27Ta mbaa ra yĩmbui luhu. Ndoo pe cã, pe n taha ra na. 28N cĩĩnde yrã wãã pe kẽ, lii wãkuayãã wee le na ye. Pe wĩĩ saa klaha- yãã ye, waa saha pe tyĩn sya ra koho wo ye. 29Ta Tuhufua Yãhã gii ke pe le soho ra koho wo, koo kẽ ke ma fãnga byɛ yĩŋ na, waa saha pe tyĩn sya ke koho wo ye. 30Ndoo, tesẽ ra Tuhufua Yãhã ne, wo ma nen." 31Loo na, pe Yiifee- yahaseefa n maha yee poo ga u waa ntẽmbar ne. 32Yesu n pe pye ma yee: "N kayũhũ busãã pye yar ye na, ta Tuhufua Yãhã kãmay na. Ye yee yaa ra waa ntẽmbar ne koo kayũhũ ngĩĩ lii loo wĩĩ na?" 33Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "Wo sẽ yee waa ma waa ntẽmbar ne kayĩĩ laa wĩĩ na ye, wo yee ma n gbar Yãhã ne, koo kẽ; taa ma nawee, ma sẽ yai ma yee ma ma Yãhã ye." 34Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Yãhã sabangbãŋ wo, le ma le yrũhũ yaha ma yee, Yãhã yee: 'Ye ma Yãhã pii.' 35Wo cã Yãhã sabangbãŋ ma lii pãã, le saha kuã kãã ye. Le Yãhã kapãn le pãã wãã nawee- mpãy kẽ koo fla na, Yãhã yee pe ma Yãhã pii. 36Yãhã ma -sẽ yee pe ma Yãhã pii, ndoo wii Yãhã ra yãŋ yi, ma ra nɔ wãã driyɛ̃ wo, ye pye mii ma yee n n gbar Yãhã ne, a n tee yee n ma Yãhã Dya? 37Le ma pye ra Tuhufua Yãhã kai- sẽ kẽ tẽ n pye ye, ye ma syi ye ra kaplãŋ sya cĩĩnde ye. 38N ma -sẽ ke pye, ye ma sya yee ye saa ra kaplãŋ sya cĩĩnde ye, tẽ -sẽ kai- nkãy pye, -ye koo sya cĩĩnde! Loo na, ye ga le cã laha ye yee, ndoo tesẽ ta Tuhufua Yãhã ne, loho sẽ n yi wo nsoho wo ye." 39Pe n maha yee, poo ga u yigi, u n wloho yi pe laam wo ma tɛr. 40Loo kur ye, Yesu n ka maa kuee Yurdane lafeŋ kũndi ngaa ye. Koo fla kẽ Nsãn tuu cãã pye, ma ba naa nawee- tãã naa n yi loho wo. 41Nabuar n pa Yesu fla na, ma ba nii le pãã pe ya ye ma yee: "Nsãn sẽ ba laanwɔ wĩĩ laa pye ye, tuu -sẽ ba kai- nkãy byɛ cãã pãã yaha dya nwo wĩĩ na, ke byɛ nii cĩĩnde." 42Nawee- busãã n Yesu ta pe Yatɛr ke fla na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\