Nsãn 2

1Plii tãã kur ye, pe n nii cafãn taa yigi Galɛlɛ kãntraha na, klo laa wo pe n yee Kana. 2Yesu nahafua pye pe cafãn yigifa ne. Pe n Yesu yee, woo tesẽ u kãnyãrwai ne, pe n ka te cafãn disaha wo. 3Pe n nii te cafãn dir di, defĩĩ n ba kua pe cafãn yigifa ye. Yesu nahafua n u pye ma yee: "Defĩĩ yãŋ, tuu kua pe ye." 4Yesu n u pye ma yee: "Ah yaa, lii ma wo nsoho wo ma ne? Ta yale sẽ nɔ wa ye." 5Yesu nahafua n pe dirlafa pye ma yee: "U ma sya yee tee pye mii, -ye pye ke syi!" 6Ke fla -sẽ na, ntẽmbar gbããwɔr kuay raa -sẽ pye, Yiifee- pe ba ta, ma naa pe kãnde kapĩĩ loho ku le naa n yaha. 7Yesu n pe dirlafa pye ma yee: "-Ye loho ku, ye too gbããwɔr nde yĩĩ!" Pe n loho ku te yĩĩ tata. 8Loo na, u n pe pye ma yee: "-Ye kaa ku gblãhã gaa laam wo, ye ga wãã yãŋ diryĩntaha yifua kẽ!" Pe n kaa ku, ma ga wãã u kẽ. 9Te lɔr byɛ -sẽ ba wã klaha defĩĩ. U diryĩntaha yifua, tuu u wɔ yãŋ, u defĩĩ wãtãy n u laam wɔ. U sẽ cã woo defĩĩtãhã nwo syi yi na ye, mpãy pe -sẽ ba ke loho ku, poo ba u yisaha cã. U diryĩntaha yifua n u cafãn yigifua yee ba, 10ma ba u pye ma yee: "Ah ndee ngaa dyaŋ, defĩĩtãhã woo pe ma ne cãã la wãã nawee- kẽ, u ma pe yigi wa pe cã naa ke sahasaha la, ah mboo -sẽ koho far u defĩĩtãhã na u n sya yagaa dye." 11Yesu u laanwɔ wũhũ wãpyeŋ koho fe yigi koo syi. Le pye Galɛlɛ kãntraha klo nde wo pe n yee Kana. U u ya yi yar ke syi, u kãnyãrwai n u wĩĩ sya cĩĩnde. 12Loo kur ye, u n ka Kapornu wo, u nahafua ne u cĩĩfa ne ma suhu u kãnyãrwai ne. Pe n ga kuee ke fla na, ma plii raa pye. 13Yiifee- syayaha gbar te ba nɔ gbe taha, Yesu n ka Yurusalɛm wo. 14Yãhã kangbãŋ kãndi wo, u n nyer parfa yãã, mbaa parfa ne, nasar kate parfa ne, ma maha war turfa bya yãã pe tege nii ga pe tabal tãy. 15Yesu n namihi ta, ma sãngblã fan, ma pe byɛ kar yi wãã ke Yãhã kangbãŋ nkur ye, pe mbaa ne, pe nyer ne. Ma dur, ma war turfa tabal tra cããr wãã pe kẽ, pe war n yrãhã, 16ma nasar kate parfa pye ma yee: "-Ye pe gbe yi kãã nwo! Ya"a syi ta Tuhufua Yãhã kaha ta ye cãtrohosaha ye!" 17Yesu tuu nde pãã, u kãnyãrwai n Yãhã sabangbãŋ kapãn nde tai cã, nde le n yee: "Yãhã, ma kaha wĩĩ sroŋ gboho ra laam wo, mii naa dyaŋ ke ga ba ra suhu tãŋ." 18Yiifee- yahaseefa pe u yãã nde pyesaha wo, pe n ba u yey ma yee: "Taa nwo taa nde pye ke syi, laanwɔ wĩĩ lii loo taa -sẽ ga pye, wo n waha cã ma tãhã kẽ le wãpyeŋ ne?" 19Yesu n pe pye ma yee: "-Ye Yãhã kangbãŋ nge yoho yãŋ, yaa yãã plii tãã wuhu, n ke fãã le!" 20Pe Yiifee- yahaseefa n u pye ma yee: "Yãhã kangbãŋ nge wãfããtãŋ ke dyɛ- gbeesĩĩ wũhũ kuay gbe, mboo ma -sẽ yee, pe ma ke traha, taa ga waha ke dur fãã kua plii tãã ya!" 21Yesu -sẽ nwo, ngii u naa n yãŋ, koo kẽ u ya koho kadye ne. 22Koo kẽ tuu ba ku, plii tãã wuhu u n yir gbã wo, ma pa gbaafa ye, u kãnyãrwai n ke kaplãŋ tai cã, tuu ba nkãy pãã. Loo nde n pe ta pe n Yãhã sabangbãŋ kai- sya cĩĩnde, ma suhu Yesu yɛ̃ kaplãŋ nkãy ne tuu ba tɔ̃r. 23Yesu tuu pye ke dyaŋ Yurusalɛm wo, te syayaha gbar cãã na, laanwɔ wũhũ nkãy tuu naa n pye, koo ngĩĩ n ba ta nawee- mpãy n u wĩĩ sya cĩĩnde. 24Yesu sẽ -sẽ ba sya ma koho taha yaha pe wĩĩ na ye. U tee ba pe cã laha, poo tesẽ pe laam wũhũ byɛ ne. 25U sẽ naa n kɛ pe naa nawee wĩĩ tɔ̃r u ye ye; u ma nawee yãŋ, u u laam wũhũ byɛ yãã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\