Nsãn 20

1Ke cãwãã per cir yĩnwɔŋ wo, Madalafa Maari ye n ka le gbĩĩ fla na, maa yãã ntẽmbangbãŋ gii ke ba tã le gbĩĩ yɛ̃ na, ke gbe kãã. 2Tuu le yãã ke dyaŋ, u n fã ga Syimu Pyar fla na, tesẽ u Yesu kãnyãrwɛbua ne, maa pe pye ma yee: "Eh, pe wo Yĩŋfua nakugu yi kãã le gbĩĩ wo, wo sẽ cã pe u ta na ye." 3Pyar tesẽ woo kãnyãrwɛ ne, pe n yi, ma n gaha le gbĩĩ fla na. 4Pe naa n fã pe syãm pe ya tãy, u kãnyãrwɛ nwo naa n fã farfar ma tɛr Pyar yaha; woo n ga cãã dye le gbĩĩ fla na. 5U n kuɛ tege, ma yãŋ le wãã ma faasyĩmbɛhɛ yãã le gbĩĩ wo, nkãy pe ba Yesu nakugu maha tã ke ne. U sẽ -sẽ dye ye. 6Syimu Pyar n pa u kur kuɛ ye, maa ta tɛr dye le gbĩĩ wo, ma ke faasyĩmbɛhɛ yãã ke fla na, 7ma suhu fai lii ne pe ba maha Yesu yĩŋ na, le pye le ya ya, le sẽ pye ngĩĩ ne ye. 8Loo na, u kãnyãrwɛ wii tuu ba cãã dye le gbĩĩ fla na, u bya n -sẽ dye le laam wo u ya ndoŋ. Tuu ke faasyĩmbɛhɛ yãã ke dyaŋ, u n Yesu wĩĩ sya cĩĩnde. 9Pe kãnyãrwai sẽ -sẽ ba Yãhã sabangbãŋ kaplãŋ war wa ye, nkãy ke yee, a Yesu ga yir gbã wo, u dur ba yrãŋ na. 10Pe kãnyãrwai syãm n dur tɛr pe fla na. 11Maari n dur ga le gbĩĩ fla na, ma ga nii n wũn. Tuu naa n wũn, ma kuee yãŋ le n wãã le gbĩĩ wo, 12u n yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ syãm mpãy yãã. Pe kale wãn pye wãfir. Pe ba tege nii teelii wo Yesu nakugu ba sãy ta. Nen pye yĩŋ kuɛ ye, u syãŋ wuhu -sẽ pye trɛ kuɛ ye. 13Pe n u pye ma yee: "Cɔɔ, lii raa n wũn?" U n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: "Waa ra Yĩŋfua nakugu gbe kãã, n sẽ -sẽ cã u ke ta na ye." 14Yaliile Maari tuu naa n pãã, u n wã klaha, ma Yesu yãã tuu yir yɛr ke fla na, u sẽ -sẽ ba cã Yesu kẽ ye. 15Yesu n u pye ma yee: "Cɔɔ, lii raa n wũn, yoo raa n kɛ?" Maari n le ga ma yee katyir lankua sẽŋfua kẽ. U n u pye ma yee: "Ke ma pye mboo raa u nakugu gbe, le pãã ra ye taa ke ta na, ta n ga ke gbe ba le." 16Yesu n u myaha yee ma yee: "Maari." Maari n klaha yãŋ, ma u pye Yiifee- yor wo: "Arbuni," koo yĩntaha kẽ yĩŋfua. 17Yesu n u pye ma yee: "Ma"a n ta yigi yaha ye! Ma sẽ yãã, n sẽ dugu ga wa ra Tuhufua Yãhã fla na ye. -Taa -sẽ ka ra nampyeŋ- fla na, maa pe pye, a ndoo ga dugu ga ra Tuhufua fla na, wii u ma ye byɛ Tuhufua, ma maha ma Yãhã ra ye, tesẽ ye bya ye." 18Maari n ka, maa le pãã pe kãnyãrwai ye, a woo u Yĩŋfua Yesu yãã. U n maha Yĩŋfua Yesu tẽnlɛhɛ byɛ tɔ̃r pe ye. 19Koo per yĩmper wo, ke pye cãwãã per cir, pe kãnyãrwai ba pe ya wãã ta nwongbãŋ gaa wo, ma te kããnklee gbãã tã, pe tee naa n fya pe Yiifee- yahaseefa na. Yesu n fer gbe yi pe laam wo, ma pe syar ma yee: "Yãhã n yrĩŋ wãã ye kẽ." 20Tuu ba pãã wa ke dyaŋ, u n u kluɛ yar pe na, tesẽ u mpĩy ne. Pe kãnyãrwai n too yãã, ma u yãŋ cã, pe laam n fĩhĩ flege. 21U n maha pe pye: "Yãhã n yrĩŋ wãã ye kẽ. Ta Tuhufua Yãhã tuu ra lɛhɛ wãã mii syi, ndoo bya n -sẽ ga ye lɛhɛ wãã koo syi." 22Tuu loo pãã wa, u n tefay fua woo pe na, ma pe pye ma yee: "Ye tyii Yãhã Yrã Fãnga n dye ye laam wo! 23Ya"a mpãy kapee- laha kãã pe na, ke ga kua pe na, ya"a -sẽ mpãy kapee- sye yaha pe na, ke ga kuee pe na." 24Yesu tuu ba u ya yar u kãnyãrwai na, Tema wii pe naa n yee Didim, koo yĩntaha wuhuwãã, woo sẽ pye pe laam wo ye. Pe kãnyãrwai sẽnsye syãm mii waa ba kẽ. 25Pe kãnyãrwai mii n -sẽ le pãã u ye, poo u Yĩŋfua yãã. U n -sẽ pe pye ma yee: "N ma yee n sẽ pe puɛ̃nte kueysar yãã u kluɛ na, ma ta kãnde tɛ te na ye, tesẽ n ma yee n sẽ ra koho le u mpĩy nadyaha fla na ye, n saa le sya u yir gbã wo ye." 26Plii kuatãã n ba nɔ, pe kãnyãrwai n maha ba pe ya wãã ta ke nwongbãŋ wo, Tema pye pe ne. Te kããnklee ba gbãã tã, Yesu n fer gbe yi pe nsoho wo, ma pe syar ma yee: "Yãhã ke yrĩŋ wãã ye kẽ." 27U n Tema pye ma yee: "Tema, ta kluɛ yãŋ, pa ma ba tɛ yãŋ te na! Ma koho yũhũ ba le ta mpĩy fla na; ma tee ba yee ma sẽ ta wĩĩ sya cĩĩnde ye. Yagaa le sya cĩĩnde, ndoo yir gbã wo!" 28Tema n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Mboo ta Yĩŋfua, mboo ta Yãhã." 29Yesu n u pye ma yee: "Taa ra yãã, koo kẽ ma n le sya cĩĩnde. Mpãy pe sẽ le yãã ye, ma -sẽ le sya cĩĩnde, poo wĩĩ n tãy." 30Cãã gii byɛ Yesu tuu pye u kãnyãrwai ne, u ba laanwɔ wũhũ busãã pye, koo byɛ sẽ yrũhũ saba nwo wo ye. 31Kai- ngĩĩ -sẽ yrũhũ ta saba nwo wo, ma yee ye le sya cĩĩnde Yesu woo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise. U maha ma Yãhã Dya. Ya"a u ta ye Yatɛr, ye ga cĩĩnde yrã yãã, lii wãkuayãã wee le na ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\