Nsãn 4

1Farisyɛ̃ ye n luhu, a ter nawee- naa n taha Yesu na; tesẽ u maha nawee- tãã naa n yi loho wo, ma tɛr Nsãn yaha. 2Yesu gɛ sẽ kẽ u naa pe tãã ye, u kãnyãrwai me pe naa pe tãã. 3Yesu tuu yi nde cãŋ na, u n yi Yudɛ kãntraha na u kãnyãrwai ne, ma tɛr Galɛlɛ kãntraha kuɛ ye. 4Yesu ba yai u tɛr Syamari kãntraha ne. 5U n ga nɔ gbe taha Syamari kãntraha klo laa na, pe naa n yee Syisyar. Le pye tũntũn tar raa ne, tar rii Dyakuba tuu bii wãã u dya Yosɛfe kẽ faale wo. 6Koo fla nge na, u Dyakuba kualaŋ pye. Yai pye yĩŋ wo, yrãhã n Yesu fãy, u n tege nii ke kualaŋ ngbeŋ na. 7U kãnyãrwai ba tɛr le klo laam wo, dir kɛparsaha wo. Syamarifasya waa n -sẽ pa loho kusaha wo. Yesu n u pye ma yee: "Yɔ̃ ra na lawɔŋ ne." 9U Syamarifasya n Yesu pye ma yee: "Ah ndee Yiifee naa kẽ ma ne. Ah le yigi mii, ma n lawɔŋ kɛ ndoo Syamarifasya ye?" Yiifee- naa n fã Syamarifa na, koo kẽ u cɔɔ n naa n pãã ke syi. 10Yesu n u pye ma yee: "Kayĩĩ lii Yãhã le ta, ma"a ne pye taa le cã, ma suhu wii ne nwo tuu nii lawɔŋ nar ma ye, mboo raa ne ga dur, ma u nar u ma kẽ cĩĩnde loho ne." 11U cɔɔ n u pye ma yee: "Yĩŋfua, laku kla sẽ -sẽ wee ma ye ye, ke kualaŋ maha n cuhu, mboo -sẽ ga waha pye mii ma koo loho yãã? 12Wo faale wãdyaha Dyakuba kẽ, tuu koo kualaŋ nge yaha wo kẽ. Kualaŋ gii tuu loho wɔ ke na, woo, tesẽ u pii ne, ma suhu u yar ne. Mboo laam wo, ma yee la ma tɛr u yaha?" 13Yesu n u pye ma yee: "Wii ma sya kualaŋ nge loho wɔ, loho fãã ga maha ba u yigi. 14Wii ma -sẽ loho nge wɔ, kii tẽ ga wãã u kẽ, loho fãã saa u yigi yãã ye. Koo loho gii tẽ ga wãã u kẽ, ke ga nii plege dyaŋ u laam wo, plege gii ke cĩĩnde yrã wãã, lii wãkuayãã wee le na ye." 15U cɔɔ n u pye ma yee: "Yĩŋfua, ta kẽ koo loho nge ne, loho fãã ma n maha ra yigi yãã ye. Loo na, n saa maha pa yãã lakusaha wo ye." 16Yesu n u pye ma yee: "Ka, ma ga ma puai yee, -taa pa!" 17U cɔɔ n u yɛ̃ sya ma yee: "Puai wee ra ye ye." Yesu n u pye ma yee: "Cĩĩnde ne taa pãã nde, puai wee ma ye ye. 18Ma nii tɛr wa pa bua ye; taa sya maha ma naa wii ye yagaa, ma puai sẽ kẽ u ne ye. Ma cĩĩnde pãã loo nde ne." 19U cɔɔ n u pye ma yee: "Yĩŋfua, Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua kẽ ma ne. 20Wo faale wãlɛ Yãhã wãã le sey pe ya na yãŋ nge yĩŋ na, ah yii Yiifee- -sẽ yee Yãhã yai ke naa n sey Yurusalɛm ya wo." 21Yesu n u pye ma yee: "Cɔɔ, koho taha yaha ngĩĩ na tẽ ga tɔ̃r ma ye: Yale laa nde le n pai, Yãhã wãsey sẽ pai nii Yurusalɛm ya wo, ma suhu yãŋ nge fla ya ne ye. 22Yii Syamarifa, tee ngii sey ye sẽ ke cã ye; wii Yiifee- -sẽ mii, too ngii sey wo ke cã, ma cã u Syayahafua yĩŋ yi Yiifee- wo. 23Yale laa sẽ ma le n pai, le nɔ wa gɛ nɔ wa, mpãy pe Tuhufua Yãhã sey cĩĩnde, pe ga ba naa ke sey ke Yrã Fãnga ne, ma suhu cĩĩnde ne. Tuhufua Yãhã poosyi Yãhã seyfa kɛ. 24Yãhã ma ke Yrã Fãnga. Nawee- yai pe naa ke sey ke Yrã Fãnga ne, ma suhu cĩĩnde ne." 25U cɔɔ n u pye ma yee: "N le cã, u Yãhã Yĩndefua wii pe n yee Crise, u ga pa. U ma pa, u ga ba ke byɛ yĩntaha tɔ̃r u wo yar." 26Yesu n u pye ma yee: "Ndoo kẽ woo, ndoo wii tẽ n pãã ma ne." 27Loo yale nde -sẽ wo, Yesu kãnyãrwai n ba dye. Pe Yesu yãã tuu n pãã cɔɔ ne, le n pe laam wɔ. Pe sẽ -sẽ sya ma u yey nde ne ma yee, lii raa n pãã u ne laa, nwa ta ma n nii n pãã u ne. 28Loo na, u cɔɔ n u laku kla ta yaha ke fla na, ma dur ga klo laam wo, ma ga nawee- pye ma yee: 29"-Ye pa ye ba dya waa syi yãŋ! Kai- nkãy byɛ tẽ pye tɛr, u ke byɛ tɔ̃r ma ra yar. Laa na, woo ga kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne." 30Pe byɛ n yi le klo wo, ma n gaha Yesu fla na. 31Yaliile u cɔɔ tuu ba tɛr klo laam wo, Yesu kãnyãrwai naa u nar ma naa n yee: "Yĩŋfua, ngaa sya di." 32U n -sẽ pe pye ma yee: "Ndoo, kadiŋ kla gaa ma ra ye, tee sẽ kii cã ye." 33Pe kãnyãrwai n nii pe ya yey ma yee: "Waa yãã pa la u kẽ digi kla ne?" Yesu n pe pye ma yee: 34"Ta digi kẽ lii ne, n naa n luhu ta Tuhufua Yãhã ye, koo gii ke ra lɛhɛ wãã. Tesẽ, kai- nkãy tuu yee tẽ pye, n koo byɛ pye kua. 35Yii sẽ n yee la, a digi ma tãhã le kãntraha wo, mii yrey resyar sẽ kẽ ye, ke sẽ yãã n gbe ye? Ndoo -sẽ ga ye yar, -ye yĩŋ kuã yir ye nabuar nde yãŋ te n pai, te ma mii tar digi dyaŋ ke nɔ wa wãgbeŋ na! 36Mii wii dyaŋ tuu dir gbe ma te le pɛn wo, u dããn yãã, wii tuu nawee- wãã ma pe le Yãhã kãnde wo, u ma pe yãã pe cĩĩnde yrã yãã, u nuhu di. Loo ne, wii tuu n tãhã, tesẽ wii ne tuu re gbe, pe nuhu wãã n di pe syãm. 37Cĩĩnde ne pe le pãã ma yee: Nawee waa n tãhã, waa -sẽ re gbe. 38Ndoo, n ye nɔ wãã, yaa dir gbe tar wo, tii tee sẽ te tẽn tẽ ye. Mpãy me pe re tẽn tẽ, yii -sẽ ga ta tɛr le tẽn ne." 39Le klo wo, Syamarifa busãã ba Yesu ta pe Yatɛr. U cɔɔ tuu ba le pãã u klofa ye, a kai- nkãy byɛ woo ba pye tɛr, Yesu ke pãã woo ye, koo kẽ. 40Loo ne, pe n pa Yesu fla na, maa u sroŋ nar tuu ga kuee poo ne. U n kuee pe ne plii sĩĩ. 41Mpãy pe -sẽ ba u Yesu yɛ̃ kaplãŋ luhu, ma u ta pe Yatɛr, poo wãnihi ba tɛr pe faale wãm yaha. 42Pe n nii u cɔɔ pye ma n yee: "Ma kapãn ya sẽ ne le wo ta wo n u ta wo Yatɛr ye. Too lii luhu u ye wii ya, loo bya le wo ta wo n u ta wo Yatɛr. Wo cã cĩĩnde, woo kẽ driyɛ̃fa Syayahafua." 43Yesu tuu plii sĩĩ pye wa pe Syamarifa fla na, u n yir, ma ka Galɛlɛ kãntraha na. 44Woo gɛ naa le pãã, a ter Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua woo sẽ fĩhĩ nagboho yãã u kusey wo ye. 45Tuu -sẽ ga dye Galɛlɛ wo, pe Galɛlɛfa n u yigi yɔ̃. Pe ba Yesu yãã pe ya ndoŋ, tuu naa laanwɔ wũhũ pye Yurusalɛm wo, syayaha gbar na. Pe bya ba ka te gbar na. 46U n dur ba ke syi Kana wo. Koo fla kẽ u ba loho wã klaha defĩĩ. Klokai- yahaseefua waa pye Kapornu wo, u dyale sẽ pye wãwee u ye ye. 47U klokai- yahaseefua tuu le luhu, a ter Yesu ma tuu yir Yudɛ kãntraha na, ma pa Galɛlɛ wo, u n yir ga u fla na, ma ga u nar u pa Kapornu wo, u ba woo dya jaa woo kẽ, a u ma tuu kuee wale nen ya ma ga ku. 48Yesu n yee: "Yii poo na, ya"a yee ye sẽ yɛ̃kã wũhũ yãã laanwɔ wũhũ ne ye, ye saha ra ta ye Yatɛr ye." 49U klokai- yahaseefua n u pye ma yee: "Yĩŋfua, pa wo n tɛr ra fla na, ta dyale ma syi le ba ku wo yaha ye." 50Yesu n u pye ma yee: "Dur ga ma kaha wo, ma dya wloho yi, u ma yrãŋ na." U yahaseefua n Yesu kapãn sya cĩĩnde, ma tɛr. 51Kãnde wo, u tẽntẽ- mpãy n u wãã, ma u pye ma yee: "Ma dya sẽ yãã ku ye, u yir." 52U n pe yey u wãpuar yale ne. Pe n u yɛ̃ wãã sya ma yee: "Niinge yaiwlaŋ kẽ, yrĩŋ ke ne dye u tãy." 53U dya tuhufua n cã loo yale ne Yesu u ne u pye u dya wloho yi wa. Woo tesẽ u nna ne, pe n Yesu ta pe Yatɛr. 54Yesu tuu yir Yudɛ wo, ma ka Galɛlɛ wo, ke tɛhɛ syãŋ wuhu ba kẽ tuu laanwɔ wĩĩ pye Galɛlɛ wo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\