Marɛkɛ 16

1Ke kanii per yai ba kua wa, Madalafa Maari, Salme ne, ma suhu Syake ye nahafua Maari ne, pe n yi ma ga lasekole par. Pe ba yee pe n gaha u woo Yesu nakugu na. 2Ke kanii per yĩŋsyii wo, cãwãã per cir kẽ, koo sukũhũntãy na yĩnwɔŋ wo, pe n yir ga le gbĩĩ fla na. 3Pe naa pe ya yey: "Yoo n gaha ke ntẽmbangbãŋ kloŋ kãã wo kẽ le gbĩĩ yɛ̃ na?" 4Pe ga nɔ ke fla na, pe n yee poo ga yãŋ, ma yãã ke ntẽmbangbãŋ ba kloŋ kãã wa le gbĩĩ yɛ̃ na. 5Pe n dye le gbĩĩ laam wo, ma naanfuɛ̃ waa yãã. U ba tege nii kãndigi kuɛ ye, nayrengbãŋ ne wãfigi tuu le, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ba kẽ. Pe n fya. 6U n pe pye ma yee: "Ye ma syi ye fya ye! Nasarɛtefa Yesu wii pe kuey mar boo trã na, woo tee n kɛ. Yãhã u yir gbã wo, u n dur ba yrãŋ na gbaafa ye, u wee nwo ye. -Ye yãŋ, pe ba u sãy ta teelii wo, ke fla nge! 7-Ye ka yagaa, yaa le pãã Pyar ye, tesẽ pe kãnyãrwai mii bya ye, ye yee Yesu ga cãã tɛr pe yaha Galɛlɛ kãntraha wo. Koo fla kẽ pe n gaha u yãã, mii tuu ba pe yar wa mii." 8Pe n yi le gbĩĩ wo, ma fã tɛr. Pe ba fya ma sya ba naa n sege. Pe sẽ n ga laa pãã waa gɛ ye ye, pe tee ba fya tɛr. (( 9Ke kanii per yĩŋsyii wo, Yesu n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. U n cãã ga u ya yar Madalafa Maari na, tuu ba sãndãpee kuasĩĩ kar tege kãã wii yĩŋ na. 10U Maari n ka, ma ga le pãã Yesu kãnyãrwai ye. Pe laam ba wlãhã, pe n ba naa n wũn. 11Pe kãnyãrwai pe le luhu u cɔɔ yɛ̃ na, tuu yee Yesu yir gbã wo, woo n u yãã yĩnde ne, pe sẽ le sya cĩĩnde ye. 12Loo kur ye, Yesu n maha u ya yar kaa syi ter kãnyãrwai syãm mpãy na. Pe kãnyãrwai pye kãnde wo, ma naa n gaha wlaha wo. 13Pe n dur ba, maa le pãã pe nampyeŋ- ye. Pe n maha yee cĩĩnde sẽ ne ye. 14Pe kãnyãrwai sẽnsye nen pye pe naa n di, Yesu n cã ba u ya yar pe na loo na. Mpãy pe ba cãã u yãã gbaa na, ma ba naa le pãã pe ye, pe naa n yee cĩĩnde sẽ ne ye; Yesu n loo kuãn pe ye ma yee pe laam waha tɛr, pe sẽ u kaplãŋ sya cĩĩnde ye. 15Loo na, Yesu n ba pe pye ma yee: "-Ye ka driyɛ̃ kur byɛ wo, ye ga naa le Yãhã Yai kapãyĩĩ tɔ̃r nawee- ter byɛ ye! 16Wii ma le kapãyĩĩ wĩĩ sya cĩĩnde, pe n ba u tãã yi loho wo, woofua ga sya yaha. Wii ma -sẽ yee u sẽ le sya cĩĩnde ye, woofua saa wãsyayaha yãã ye. 17Mpãy pe ga ba le sya cĩĩnde, pe ga ba naa laanwɔ wũhũ nkãy pye, koo kẽ ngĩĩ: Pe ga ba sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na; pe ga ba naa yor raa ter pãã. 18Pe ma sya nwɔr wãã sya gbe yigi koho wo ke syi, pe ma maha sya naboo tyin wãã sya wɔ, ngaa saa pe pye ye. Pe ga ba naa kluɛ taha yanfa na, pe n naa n jaa." 19U Yĩŋfua Yesu tuu loo pãã wa pe kãnyãrwai ye, Yãhã fãnga n ta u n kuã yir tɛr fãã yãhãyĩŋ na, ma ga tege nii Yãhã kãndigi koho kuɛ ye kai- byɛ yĩŋ na. 20Pe kãnyãrwai n tɛr teebɛhɛ byɛ wo, ma ga nii le kapãyĩĩ tɔ̃r nawee- ye. U Yĩŋfua Yesu pye pe kur ye, pe n waha laanwɔ wũhũ pye naa n taha pe kaplãŋ na.))


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\