Marɛkɛ 3

1Yesu n maha dur ga Yiifee- yawãhã nwoŋ wo. Ke per, dya waa pye kãnwaage ne. 2Farisyɛ̃ mpãy pe pye ke fla na, pe naa Yesu yãŋ ncã u ga yee, u ga u dya jaa ke kanii per wo laa? U ma le pye, pe n waha yee, a ter u ma u tee pye. 3Yesu n u kãnwaagefua pye ma yee: "Yir ba yɛr nwo wo, nawee- telai wo!" 4Mpãy pe naa n yãŋ, u n dur yagaa, ma poofa yey: "Wo kãnde wo, lii wãpyeŋ le yɔ̃? Kayĩĩ wãpyeŋ yɔ̃ kanii per wo laa, kapee wãpyeŋ loo le yɔ̃? Wo nawee yrã sya yaha laa, wo u wĩĩ pye klaha-?" Pe n yaha le, pe sẽ laa pãã ye. 5Yesu n pe yãŋ ncafũhũ ne, u laam byɛ maha ba wlãhã, tuu yãã pe nawee- laam ba waha tɛr. U n u dya pye ma yee: "Ma koho dii wãã!" U n ke dii wãã, ke koho n dur yɔ̃ nii u ye. 6Pe Farisyɛ̃ n ta tɛr yi ke Yiifee- yawãhã nwoŋ wo, maa pe ya wãã Galɛlɛ kui yĩŋfua Yɛrɔte nawee- mpãy ne. Pe n le yãŋ, pe ga waha Yesu boo wãboo ter gii syi na. 7Yesu n yi, ma ka Galɛlɛ langbãŋ fla na u kãnyãrwai ne. Nabuar pye, pe naa n taha u na. 8Pe naa n yi Yurusalɛm wo, Galɛlɛ kui ne, Yudɛ kui ne, Yidumɛ kui ne, tesẽ kui nkãy ne ke ma Yurdane lafeŋ kuɛ ngaa kũndi ye, tesẽ kui nkãy ne ke ma Tyir tãy Syidɔ̃ ne. Yesu u naa kai- nkãy pye, pe naa ke luhu, koo syi kẽ nabuar n te ya wãã naa n pai u ye. 9Yesu n sya u kãnyãrwai pye, pe salangbãŋ gaa kɛ ta u kẽ, u n dugu dye, pe nawee- ma syi pe u waa yigi fãnga ne ye. 10Tuu naa nabuar jaa, koo syi kẽ mpãy byɛ pe naa n yaa, pe n naa u kɛ ma ga tɛ u na. 11Sãndãpee pye, pe ma u yãã pe ga ba kãnklũy gbãã u tãy, pe naa n kui pe yee: "Yãhã Dya kẽ ma ne." 12Yesu -sẽ le pãã naa n waha pe ye, pe ma syi pe u wĩĩ tɔ̃r naa n yar ye. 13Loo kur ye, Yesu n ba dugu ga yãŋ gaa yĩŋ na. Tuu pye nawee- mpãy wĩĩ na, u n pe yee pe n pa u ye. 14Nawee- sẽnsye syãm ba me tuu yãŋ yi, pe n ga nii u kãnyãrwai. U n pe yãŋ yi pe nii u ne, u n ba pe lɛhɛ wãã, pe n ga naa Yãhã wũhũ yar. 15U n fãnga wãã pe kẽ, pe n waha sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na. 16Nawee- sẽnsye syãm mpãy u yãŋ yi, pe myar nde: Syimu wii Yesu Pyar myaha taha u na. 17Syake tesẽ u cĩĩfua Nsãn ne. Sewede pii me. Yesu n Ponorɛke myaha taha pe na; le yĩntaha ne, pe ma mii yãhãgbãã tẽŋ dyaŋ. 18U n maha Andere yee, Filipe ne, Bateremi ne, Matɛhɛ ne, Tema ne, Alefɛ dya Syake ne, Tadee ne, Syimu ne wii klokai- wãgbihi n tãy u ye, 19tesẽ Syikaryɔte klofa Yuda ne, wii ruu ga ba Yesu yi u napĩĩ- kẽ. 20Yesu n tege ke yãŋ yĩŋ na u kãnyãrwai ne, pe n dur ga kaha wo. Nabuar n maha te ya wãã ba ta. Draha gɛ sẽ yãã Yesu ye u n ga di u kãnyãrwai ne ye. 21U nna pe le luhu, pe n yee, a ter u yĩŋ yir. Pe n kãnde sya ma pa, poo n pai u yigi tɛr. 22Yãhã kaiyarfa mpãy ba yir Yurusalɛm wo, ma tege ba klo lii wo Yesu pye na. Pe n nii le pãã Yesu wĩĩ na ma yee: "Sãndãpee yĩŋfua Sebulɛhɛ kẽ u ma u dya nwo yĩŋ na. Pe sãndãpee yĩŋfua kẽ tuu fãnga wãã u kẽ, u n waha sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na." 23Koo kẽ Yesu n pe yee ba, maa pe yar ma yee: "Setane, sãndãpee yĩŋfua saa sya naa u kur kar ye. 24Kãntraha neŋfa ma kuee n wãã pe ya ne, koo kãntraha saa waha gbihi nii ga yahasee ye ye. 25Nwoŋ neŋfa ma kuee n wãã pe ya ne, koo nwoŋ saa waha gbihi nii ga yahasee ye ye. 26Ke syi ne, Setane ma kuee n wãã u ya ne, wãhã ma pye u kãntraha wo, u fãnga saha ka yahasee ye ye, ke ga klaha-. 27Waa saha dye fãngafua waa kaha wo, u u wãn yuhu gbe, mii u sẽ cãã u pua yigi yaha wa ye. U ma -sẽ waha yia u na ma u pua, u ga waha u wãn byɛ yuhu gbe u ye. 28Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye, Yãhã ga waha nawee kapee- laha kãã u yĩŋ na, u yorpeer byɛ ne. 29Ma -sẽ yee wii woo tuu ga yorpeer pãã Yãhã Yrã Fãnga wĩĩ na, loo kapee nde saa kua yãã u yĩŋ na ye." 30Pe tee naa n pãã ma yee sãndãpee ma Yesu yĩŋ na, koo kẽ u n kai- ngĩĩ pãã pe ye. 31Loo na, Yesu nahafua n ba dye Yesu cĩĩfa ne. Pe n kuee nkur ye, ma waa lɛhɛ wãã Yesu ye tuu pa. 32Yesu pye tuu ba tege nii nabuar raa telai wo, pe n ba u pye, a u nahafua ma nkur ye tesẽ u cĩĩfa ne, pe u yee tuu ka pe fla na. 33Yesu n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: "Ta nahafua kẽ wii ne, ta cĩĩfa me mpãy ne?" 34Loo na, u n pe nawee- yãŋ, pe tege nii ma u gbey le. U n dur ma yee: "Ye sẽ yãã, ta nahafua ma nwo wo, tesẽ ta cĩĩfa ne. 35Mpãy pe Yãhã wũhũ pye, poofa pe ma ta cĩĩfa, ta syafa, ta nahafa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\