Marɛkɛ 7

1Per gaa, Farisyɛ̃ ye tesẽ Yãhã kaiyarfa ne, pe ba yir Yurusalɛm wo, ma pa Yesu fla na. 2Pe n ba yãã Yesu kãnyãrwai mpãy sẽ naa pe kluɛ yee pe wãlɛ kãnde wãyee na, ma cã naa pe dir di ye. 3Le -sẽ pye ke dyaŋ, Farisyɛ̃ ye ma suhu pe nampyeŋ- Yiifee- byɛ ne, pe sẽ naa ngaa di mii pe sẽ cãã pe kluɛ yee gbɛgbɛ pe wãlɛ kãnde wãyee na ye. 4Pe ma yir nanihi teebɛhɛ wo ma ba dye, pe saa di mii pe sẽ cãã loho wey wa gbɛgbɛ ye. Pe wãlɛ kãnde wũhũ ba nihi, pe -sẽ ba ke byɛ yigi mii crãŋ wãyee ter dyaŋ ke ya ya, sekuhu wãyee ne, ntẽngbãhã wãyee ne. 5Koo kẽ pe Farisyɛ̃ tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne, pe n Yesu yey ma yee: "Nwa ta ma kãnyãrwai sẽ wo wãlɛ kãnde wũhũ pye ye? Ma sẽ yãã, pe sẽ pe kluɛ yee wo wãlɛ kãnde wãyee na ma cã pe dir di ye." 6Yesu n pe pye ma yee: "Dawarfa me ye ne! Faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yisa tãhã kẽ tuu bii nde cãã yar yaha ye wĩĩ na, ma le yrũhũ ta Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: 'Nawee- mii, pe ra gboho pe yɛ̃ kaplãŋ ya ne, ma -sẽ yee pe laam wo pe fla dey tɛr ra na. 7Pe ra gboho mii syi dyaŋ, yĩŋ wee le na ye. Nawee- pe kãnde lii ta, pe tee loo ta, ma n klaha ma yee Yãhã kãnde ne.' " 8Yesu n maha pe pye ma yee: "Ye Yãhã kãnde ta yaha kãnkãy na, ma nii nawee- kãnde loo yar. 9Ye -sẽ Yãhã koo kãnde wũhũ miy yaha cã, ye ye wãlɛ kãnde wũhũ ta. 10Ye sẽ yãã, wo faale wãdyaha Musa bii le pãã Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: 'Ma tuhufua gboho, ma nahafua ne;' tesẽ: 'Wii ma u tuhufua miipihi yee u nahafua ne, u yai pe u boo kãã.' 11Yii -sẽ nawee- klaha, a nawee ga waha u tuhufua pye u nahafua ne, u yee: 'Ta koho kla gii tẽ ne ga waha wãã ma kẽ ma n di, ke ma korobaa;' le yĩntaha ne, n ke ta yaha Yãhã kẽ. 12Ke syi, woofua ga waha tyii u tuhufua wãkẽŋ na, u nahafua ne. 13Ye n pye koo syi, ma Yãhã kaklaha miy n yaha, ma ye wãlɛ kaklaha gbe n yar nawee- na. Kai- busãã maha ma tee n pye ngĩĩ syi dyaŋ." 14Yesu n maha pe nabuar yee ba, maa pe yar ma yee: "Ye byɛ, -ye yaha le ye luhu ra ye, -tee le cã! 15Ngaa wee ke n yir nkur ye, ma nawee le kapee- wãpyeŋ wo ye. Kai- nkãy nawee tuu n ga, koo kẽ ke u le kapee- wãpyeŋ wo." (( 16Wii ma n traha u ke yĩntaha cã, u luhu yɔ̃!)) 17Yesu tuu ba pe nabuar ta yaha, ma ga dye nwoŋ laam wo, u kãnyãrwai n ga u yey le kakuãcran yĩntaha ne. 18U n pe pye ma yee: "Ye bya, ye maha le kakuãcran yĩntaha war gblihi laa kɛ? Ye sẽ cã la ngii ke n dye nawee nfẽŋ wo, koo sẽ kẽ ke u le kapee- wãpyeŋ wo ye? 19Ke ma sya dye ga u nfẽŋ wo, ke n gaha yi kãã u laha wo nyɛ̃ wo, ke sẽ ma ne dye ga u laam gasaha wo ye." Yesu le yar ke syi nawee- n waha cã wãfãŋ wee digi gaa ter na ye. 20Yesu n maha pe yar ma yee: "Nkãy nawee tuu n ga, koo ke u le kapee- wãpyeŋ wo. 21Ye sẽ yãã, nawee tuu kapee- nkãy ga u ya laam wo, koo kapee- kẽ ke ne u taha tyatyãhã na, yuhur ne, naboor ne, 22cayɔr wãleŋ ne, war yĩnde ne, laangbãn ne, dawar ne, wãplaŋpye ne, yĩnde wãyitoo ne nawee- wãn na, kawar wãfua ne, yataŋ ne, nafããn pyer ne. 23Koo kapee- ngĩĩ byɛ nawee tuu n ga, ke u le kapee- wãpyeŋ wo." 24Yesu n tɛr ke fla yaha, ma ka Tyir kuɛ syi ye, Syidɔ̃ ne. U n ga dye kaha gaa wo, u sẽ naa n traha pe u wãpa wĩĩ luhu ye. Pe -sẽ le luhu. 25Cɔɔ waa, sãndũpee pye u pueesya yĩŋ na, u n Yesu wĩĩ luhu, ma ta tɛr ga u fla na, ma ga kãnklũy gbãã u tãy. 26U cɔɔ sẽ pye Yiifeesya ye, u naa n yi Fenisye wo, Syire kãntraha na. U n Yesu nar, u u sãndũpee tege kãã u pueesya yĩŋ na. 27Yesu n u pye ma yee: "Ma"a kicar digi gbe miy yaha pãmpii kẽ, le sẽ yɔ̃ ye." 28U cɔɔ n yee: "Cĩĩnde ne Yĩŋfua, kicaabir ma car gii miy yaha kãntraha na, pãmpii sẽ -sẽ ga gbe di la?" 29Loo na, Yesu n -sẽ u pye ma yee: "Kapãn nde wĩĩ na, maa waha dur ga ma kaha wo, u sãndũpee tege kãã wa ma pueesya yĩŋ na." 30U n dur ga u kaha wo, maa u pueesya yãã tuu sãy nii kasãy wãŋ na. U sãndũpee ba tege kãã u pueesya yĩŋ na. 31Yesu n ba tɛr kãã Tyir kuɛ yaha, ma tɛr Syidɔ̃ klo wo, ma dye yi tɛr te kui sẽnsye wo, ma dur ba Galɛlɛ langbãŋ kuɛ ye. 32Nawee- mpãy n pa u kẽ nditẽŋ naa waa ne, u sẽ maha waha pãã naa n yɔ̃ ye. Pe Yesu nar tuu koho taha u na, u u jaa. 33Yesu n u yigi yi pe nabuar laam wo, ma ka u ne kãnkãy na, maa u kãmbɛhɛ le u ndityuhu wo, ma yɛ̃syɔ̃r tu ma ta u yĩnkãi na. 34Loo na, u n yĩntaha kuã yir wãã yãhãyĩŋ kuɛ ye, ma wũũ tege, ma u dya pye Yiifee- yor wo ma yee: "Efata," loo yĩntaha ne, yãr! 35U dya ndityuhu n ta tɛr yãr, u yĩnkãi n sãhã yaha, u n nii n pãã nayɔ̃r saha na. 36Nawee- mpãy pe pye ke fla na, Yesu n pe yar, pe ma syi le pãã waa ye ye. Tuu le pãã naa n waha pe ye mii syi dyaŋ, pe -sẽ ke kai- pãã naa n yi ke syi. 37Le wãjaa wĩĩ n pe nawee- fe gbe ga ta tɛr, pe n sya nii le pãã ma yee: "Nkãy byɛ u n pye, ke yɔ̃ cĩĩnde. U nditẽy ta pe n luhu, ma bebe bya ta pe n pãã."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\