Marɛkɛ 8

1Too plii na, nabuar maha ba te ya wãã ba ta. Ngaa sẽ pye pe nawee- ye pe n ga di ye. Yesu n u kãnyãrwai yee ba, maa pe pye ma yee: 2"Nawee- mii fɛn ta yigi, pe plii tãã nanga pe ma ra ne, yagaa ngaa wee pe ye pe n ga di ye. 3N ma pe dur wãã fãã ne pe klɛ wo, pe n gaha too wãfãy na kãnde wo. Ye sẽ yãã, mpãy ma pe nihi, pe yir deydey ma pa." 4U kãnyãrwai n u yey ma yee: "Dragba nge syi laam wo, waa dir yãã na pe kẽ pe n di?" 5Yesu n pe yey ma yee: "Bur nii te ma ye ye?" Pe n yee wãy kuasĩĩ. 6Loo na, Yesu n pe nabuar ta pe n tege nii kãntraha na. U n te bur kuasĩĩ gbe, ma Yãhã pye ma yee: "Ma syaha kẽ." U n te bur la cɛr, ma te wãã u kãnyãrwai kẽ, pe te la klaha pe nabuar kẽ; u kãnyãrwai n te la. 7Fuabir raa maha pye pe ye. Yesu n maha syaha wãã Yãhã kẽ, ma u kãnyãrwai ta pe n maha te fuabir la. 8Pe byɛ n di, ma di yai. Tii pe di yaha, pe n te gbe tɛr takũyĩhĩ kuasĩĩ. 9Nawee- mpãy pe pye ke fla na, pe ba nawee- nyersĩĩ kua. Loo kur ye, Yesu n kãnde wãã pe kẽ, 10ma dugu dye ke salangbãŋ wo u kãnyãrwai ne, ma ka Dalameta kãntraha na. 11Loo kur ye, Farisyɛ̃ ye n pa Yesu fla na. Pe n yee, poo ga u le namihi wo, ma u pye u laanwɔ wĩĩ laa pye, poo n waha cã Yãhã kẽ ke fãnga wãã u kẽ. 12Yesu n wũũ tege u ya laam wo ma yee: "Nwa ta yagaafa n kɛ pe laanwɔ wĩĩ yãã? Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye, poo gɛ saa laanwɔ wĩĩ laa gɛ yãã yĩnde ne ye." 13Loo kur ye u n tɛr pe yaha, maa dugu dye ke salangbãŋ wo, ma tɛr ke langbãŋ kũndi ngaa ye. 14Koo per na, pe kãnyãrwai ba faha pe sẽ bur gbe yigi pe ya ne ye. Bur neŋ ya kẽ ke pye pe ye ke salangbãŋ wo. 15Yesu n ba pe pye ma yee: "-Ye yii le yaha, -tee yii yigi Farisyɛ̃ ye ne, tesẽ Yɛrɔte ne! Pe wĩĩ ma mii ncasur wãŋ syi dyaŋ." 16Pe kãnyãrwai n nii pe ya yey ma yee: "Too sẽ bur gbe ye, loo la u n nii n pãã ke syi." 17Yesu n pe laam wũhũ cã, ma pe yey: "Nwa ta ye n yee, bur kẽ te wee wo ye ye, koo syi kẽ? Ye kacãn fĩhĩ kloŋ. Ye sẽ laa war wa ye. Ye laam yãã waha tɛr? 18Yĩmpɛ ne ye ye, ye sẽ n yãŋ la? Ndityuhu ne ye ye, ye sẽ n luhu la? Ye laam yãã faha wa? 19Tẽ ba te bur bua la cɛr wãã pe naam nyersĩĩ yĩĩbua kẽ, takũyĩhĩ nii ye ba gbe te bur gbɛr ne, pe ba tii di yaha?" Pe n yee takũyĩhĩ sẽnsye syãŋ. 20Yesu n maha pe yey ma yee: "Tẽ ba te bur kuasĩĩ la cɛr wãã pe nawee- nyersĩĩ kẽ, takũyĩhĩ nii tee ba gbe te bur gbɛr ne, pe ba tii di yaha?" Pe n yee takũyĩhĩ kuasĩĩ. 21Yesu n pe pye loo na ma yee: "Ke n ta ye sẽ le war wa ma yee, bur wĩĩ sẽ ne tẽ naa n pãã ye?" 22Loo kur ye, pe n ka Gbesyata wo. Nawee- n pa fũũ naa waa ne Yesu fla na, maa u nar u tɛ u fũũ naa na, u u jaa. 23Yesu n u fũũ yigi koho na, ma yi u ne le klo kãnkãy na, ma ga yɛ̃syɔ̃r tu woo u fũũ yĩmpɛ na, ma kluɛ taha u na, ma u yey: "Ma waha ngaa yãã la?" 24U fũũ n yĩmpɛ tẽŋ wãã ma yee: "N nawee- yãã, n pe yãã katyir dyaŋ te n yãr." 25Yesu n maha kluɛ taha u dya yĩmpɛ na, u n yãŋ wãã u yahasee ye temm. U ba jaa wa, ma waha wãn byɛ yãã naa n tãŋ gbɛgbɛ. 26Loo na, Yesu n kãnde wãã u kẽ u tɛr u kaha wo, ma -sẽ u pye ma yee, tuu ma syi ka le klo wo ye. 27Yesu n tɛr Filipe Syesarɛ kuɛ kui ye, u kãnyãrwai ne. Kãnde wo, u n pe yey yãŋ ma yee: "Lii gɛ nawee- pe n pãã ra wĩĩ na?" 28Pe n yee: "Mpãy n yee, a Nsãn nawee- tããfua kẽ ma ne. Mpãy maha n yee, a faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yeli kẽ ma ne, mpãy maha ma pe n yee, a faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua waa kẽ ma ne." 29U n dur yagaa, ma pe yey ma yee: "Ah yii, ye yee yoo kẽ ra ne?" Pyar n u yɛ̃ sya ma yee: "Mboo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise." 30Yesu n le pãã waha pe ye ma yee, pe ma syi pe le tɔ̃r waa ye ye. 31Loo kur ye, Yesu n yir, ma nii u kãnyãrwai pye ma yee: "U Nawee Puee yai u fãy gboho. Pe Yiifee- wãlɛ ga ba u wĩĩ sye, pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ne, tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne. Pe ga ba ta gɛ ta pe n u boo. Plii tãã kur ye, u ga yir gbã wo u dur ba yrãŋ na gbaafa ye." 32Yesu naa ke kai- gbɛgbɛ pãã pe ye. Pyar n u yee ga kãnkãy na, maa nii le kuãn u ye. 33Yesu n dur, ma u kãnyãrwai yãŋ klaha, ma sã Pyar na ma yee: "Yũhũ kãã ra tãy Setane nwo! Ma sẽ Yãhã wũhũ cã ye, ma laam ga nawee kacãn ter ya ne." 34Loo na, Yesu n pe nabuar yee ba u kãnyãrwai ne, maa pe yar ma yee: "Wii ma yee woo ga naa n yãr ta kãnde wo, u u laam wũhũ ta yaha, tuu u ya gbihi, u ma sya ga ba gbãpee ku ra wĩĩ na. Wii ma loo sya, u naa ta kãnde yãr. 35Ye sẽ yãã, wii tuu u ya yĩŋ kɛ ma suhu driyɛ̃ wãn ne, woofua ga ba too byɛ kɛ laa. Wii tuu -sẽ ga le sya, u u yĩŋ kɛ laa ma suhu driyɛ̃ wãn ne, ta wĩĩ na tesẽ le Yãhã kapãyĩĩ wĩĩ ne, woofua kẽ tuu cã ga ba too nde byɛ yãã. 36Mboo nawee, taa ga driyɛ̃ wãn byɛ yãã tãŋ, ma"a yee ma sẽ ba ma yĩŋ yãã Yãhã ye ye, le wãyĩĩ -sẽ ma na taa yãã? 37Koo kla ma na, nawee tuu ga ba waha kẽ tuu u ya yĩŋ yãã Yãhã tãy? 38Ye sẽ yãã, yagaafa Yãhã kãnde miy yaha, ma nii kapee- pye. Wii ma yee fyar woo yigi pe yĩnde na, ndoo wĩĩ na tesẽ ra kaplãŋ wĩĩ ne, u wĩĩ bya ga ba fyar yigi ndoo u Nawee Puee kẽ, yaliile n n pai dur ba ra Tuhufua Yãhã nayɔ̃r ne tesẽ pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛyɔ̃m ne."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\