Matɛhɛ 14

1Koo cãã na, Galɛlɛ kãntraha kui yĩŋfua Yɛrɔte n Yesu wĩĩ luhu. 2U n u tẽntẽ- pye ma yee: "Nsãn nawee- tããfua kẽ. N ba ta pe n u yĩŋ cɛr. U yir gbã wo, ma dur ba gbaafa ye. Loo ne u n waha laanwɔ wũhũ pye." 3Lii le ba dye Yɛrɔte nsoho wo Nsãn ne, le nde: Yɛrɔte ba ta pe n Nsãn yigi, ma u pua, ma u le nwompihi wo. Yɛrɔte ba loo pye u cĩĩfua Filipe cɔɔ Yɛrɔtyade wĩĩ na. 4Nsãn naa Yɛrɔte yar, a u sẽ yai u u cĩĩfua cɔɔ tyĩn sya u ye u u ta u wũũ ye. 5Yɛrɔte n naa Nsãn wãboo kɛ, ma -sẽ ba fya pe Yiifee- na, pe byɛ naa n yee Nsãn ma Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua. 6Yɛrɔte seesee per gbar -sẽ na, u cɔɔ pueesya ba yɔɔ u Yɛrɔte nampay ye yĩnde na. Le ba tãy tɛr Yɛrɔte ye, 7u n sya Yãhã di ma yee, u kicar ma ngii wĩĩ pãã, woo ga ke wãã u kẽ. 8U kicar n ga le pãã u nahafua ye, u nahafua n u yar u n dur ga Yɛrɔte pye ma yee: "Nsãn yĩŋ cɛr wãã ra kẽ nwo wo, tasa wo!" 9Le n Yɛrɔte laam wlãhã, u kapãn ba u yigi. Tuu -sẽ ba Yãhã di pe nampay yĩnde na, u n le sya. 10U n waa lɛhɛ wãã, u n ka ke nwompihi wo ma ga u Nsãn yĩŋ cɛr. 11Pe n pa ke yĩŋ ne tasa laam wo, ma ba ke wãã u capua kẽ, u n ke sya wãã u nahafua kẽ. 12Nsãn kãnyãrwai n pa, ma ba u nakugu gbe ma ga u tugu le. Loo kur ye, pe n ga Yesu yar ke kai- byɛ ne. 13Yesu tuu u Nsãn wãboo wĩĩ luhu, u n yir ma salangbãŋ gbe, ma yee woo ga ka u ya ya dragba gaa laam wo. Pe nabuar n -sẽ yi le cãŋ na. Pe n yi ke kui wo, ma yãr n taha Yesu na ke langbeŋ na. 14Yesu tuu yi ke salangbãŋ wo, u n nabuar yãã kacãn wee ye. Pe nawee- fɛn n u yigi fãnga ne, u n nii pe yanfa jaa pe kẽ. 15Yainkɔŋ wo, Yesu kãnyãrwai n yũhũ crã u tãy, ma u pye ma yee: "Yai kua kua wa, wo maha ma dragba wo. Pe nawee- ta pe n ka kusyĩmbɛhɛ wo, pe ga waha ngaa par di." 16Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Pe saha tɛr loo ya wĩĩ na ye; yii gɛ, -ye digi wãã pe kẽ pe n di!" 17Pe n u pye ma yee: "Bur bua ya te ma wo ye nwo, ma suhu fua- syãm ne." 18Yesu n pe pye, pe pa te ne woo fla na. 19Loo kur ye, u n pe nabuar ta pe n tege nii ke nyɛ̃ na. U n te bur bua gbe, pe fua- syãm ne, ma yĩntaha kuã yir wãã yãhãyĩŋ kuɛ ye, ma Yãhã pye ma yee: "Ma syaha kẽ." U n te bur la cɛr, ma te wãã u kãnyãrwai kẽ, pe n te la klaha pe nabuar kẽ. 20Pe byɛ n di, ma di yai. Pe n takũyĩhĩ sẽnsye syãŋ gbe tɛr te gbɛr ne, tii pe di yaha. 21Mpãy pe ba di, pe pye nawee- nyersĩĩ yĩĩbua syi, pe ca yɛ̃ wee pe kicar ne ye. 22Loo kur ye, Yesu n ta tɛr pe kãnyãrwai ta pe n dugu dye ke salangbãŋ wo, ma ga dii ga langbãŋ kũndi ngaa ye, u yahasee ye. Woo n kuee kur ye, u kãnde wãã pe nabuar kẽ. 23Tuu kãnde wãã wa pe kẽ, u n dugu yãŋ gaa yĩŋ na, ma ga nii u laam wũhũ tɔ̃r Yãhã ye u ya ya. Yĩmper n ba wɔ, ma Yesu yãã ke fla na u ya ya. 24Le yale wo, ke salangbãŋ ba dey ke kãntraha fla ne. Teflaha naa ke wãã, ke n gbe naa n gbã loho na. 25Ngupa cir kuiyale wo, Yesu n nii yãr n gaha ke langbãŋ loho na, u kãnyãrwai kuɛ ye. 26Pe kãnyãrwai pe u yãã tuu n yãr ke loho na, pe n sroŋ fya ma yee kusrãhã kẽ, ma too kule na ma n kui. 27Yesu n ta tɛr pãã pe ne ma yee: "-Ye ye laam waha, ye ma syi fya ye, ndoo kẽ." 28Loo na, Pyar n yɛ̃ kuã ma Yesu pye ma yee: "Yĩŋfua, le ma pye mboo, ra ta ra n waha yãr ga ke loho yĩŋ na ma fla na!" 29Yesu n u pye u pa. Pyar n yi ke salangbãŋ wo, ma yãr n gaha ke loho yĩŋ na Yesu fla na. 30Tuu yãã teflahangbãŋ ma, u n fya, ma -sẽ yãã u sẽ waha tãhã yɛr ke loho yĩŋ na ye, ma nii n tege ke wo. U n tẽ sya ma yee: "Yĩŋfua, ta sya yaha!" 31Yesu n ta tɛr koho nɔ wãã ma u yigi, ma u pye ma yee: "Ma Yatɛr kloŋ tɛr la ma ye? Nwa ma n ba fya?" 32Pe n dugu dye ke salangbãŋ wo, pe syãm, ke teflaha n yɛr. 33Pe kãnyãrwai mpãy pe pye ke salangbãŋ wo, pe n kãnklũy gbãã Yesu yaha ye ma yee: "Yãhã Dya kẽ ma ne cĩĩnde!" 34Yesu n ba ke langbãŋ dii wa u kãnyãrwai ne, pe n tãhã Genesarɛ kuɛ kãntraha na. 35Koo flafa n Yesu yãŋ cã, ma u wãpa wĩĩ pãã pe kuɛfa byɛ ye. Pe n yanfa byɛ gbe ba u fla na. 36Pe n nii u nar u tyii pe yanfa n tɛ u nayrengbãŋ yɛ̃ ya na. Mpãy byɛ pe -sẽ yãã naa n tɛ ke na, pe naa n jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\