Matɛhɛ 16

1Loo kur ye, pe Farisyɛ̃ tesẽ pe Sadusyɛ̃ ne, pe n pa Yesu fla na. Pe n yee, poo ga u le namihi wo ma u pye, u laanwɔ wĩĩ laa pye poo n yãã, pe waha cã Yãhã kẽ ke kãnde wãã u kẽ. 2Yesu n -sẽ pe yɛ̃ sya ma yee: "Yaintege na, yãhãyĩŋ ma yrãhã, ye ne yee sukũhũ yai ga yɔ̃. 3Yũhũ yɛ̃ na, ye ma yãhãyĩŋ yãã ke yrãhã car ma maha wɔ, ye ga yee sesaha ga too nanga. Ye yãhãyĩŋ wũhũ yĩntaha war, ma -sẽ gblihi laa, Yãhã wũhũ nkãy ke n pye ye yĩnde na yagaa, ye sẽ ke war ye. 4Yagaafa pee, pe sẽ n sroŋ Yãhã ye ye, ma maha yee, poo n kɛ pe laanwɔ wĩĩ laa yãã yĩnde ne! N sẽ -sẽ ga laanwɔ wĩĩ laa pye yar pe na ye. Lii le bii faale Yonase dye, loo syi ter ya kẽ, pe ga ba yãã yĩnde ne." Loo kur ye, u n tɛr pe yaha ke fla na. 5Pe kãnyãrwai pe ba dii ga ke langbãŋ kũndi ngaa ye, pe ba faha bur yaha. 6Yesu n pe pye ma yee: "-Ye yii le yaha, -tee yii yigi Farisyɛ̃ ye ne tesẽ Sadusyɛ̃ ye ne; pe wĩĩ ma mii ncasur wãŋ syi dyaŋ." 7Pe kãnyãrwai n nii pe ya yey ma yee: "Too sẽ bur gbe ye, loo la u n nii n pãã ke syi?" 8Yesu n pe laam wũhũ cã, u n pe yey ma yee: "Nwa ye n yee, tee sẽ bur gbe ye, loo la n n pãã ke syi? Ye sẽ ra sroŋ ta ye Yatɛr ye! 9Ye sẽ laa war wa ye. Tẽ ba bur bua la cɛr wãã nawee- nyersĩĩ yĩĩbua kẽ, ye ba te gbɛr wãã gbe tɛr takũyĩhĩ nii, le faha la ye na? 10Tẽ maha ba te bur kuasĩĩ la cɛr pe nawee- nyersĩĩ kẽ, ye ba te gbɛr wãã gbe tɛr takũyĩhĩ nii, le faha la ye na? 11Yaliile wo, tẽ ye pye ye yii yigi Farisyɛ̃ ye ncasur wãŋ ter syi ne, Sadusyɛ̃ ye ne, n sẽ naa n pãã bur wĩĩ na ye. Nwa ta ye sẽ waha le war ye?" 12Loo na, pe kãnyãrwai n cã le war ma yee ncasur wãŋ gii ke n le bur wo, koo sẽ kẽ Yesu naa n yãŋ ye. Farisyɛ̃ wĩĩ ne u naa n yãŋ, Sadusyɛ̃ wĩĩ ne, ma yee pe pe ya yigi le ne. 13Yesu n ka u kãnyãrwai ne Filipe Syesarɛ klo kuɛ ye. U n ba pe yey ma yee: "Lii gɛ nawee- pe n pãã ndoo u Nawee Puee wĩĩ na?" 14Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "Mpãy n yee, a Nsãn nawee- tããfua kẽ ma ne. Mpãy maha n yee, a Yeli kẽ ma ne. Mpãy maha ma pe n yee, a le ma pye mboo sẽ kẽ faale Yermii ye, ma -sẽ ma poo faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa nen waa." 15Yesu n pe yey ma yee: "Ah yii, ye yee yoo kẽ ra ne?" 16Syimu wii pe n yee Pyar, u n u yɛ̃ sya ma yee: "Mboo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise, ma maha ma ke Dya, koo gii wãkuyãã wee ke na ye." 17Loo na, Yesu n u pye ma yee: "Nsãn dya Syimu, ma wĩĩ n tãy. Ma sẽ yãã, nawee sẽ kẽ tuu koo kai- ngĩĩ yar ma na ye. Ta Tuhufua Yãhã kẽ, ke ke yar ma na. 18Ndoo -sẽ ga ma yar nde ne: Mboo, ma ma Pyar, ke yĩntaha kẽ ntẽmblaha. Ma ma mii ntẽmblaha dyaŋ, pe ga waha nwoŋ fãã ke yĩŋ na. Loo ne, mboo taa ga ba ta wĩĩ cãã gbe yi, ma naa le tɔ̃r mpãy ye pe sẽ ra kãnde cã ye. Gbãfua fãnga gɛ sẽ n pai waha yia ra kãndeyãrfa yawãhã na ye. 19Fãnga gii tẽ ga wãã ma kẽ mpãy nsoho wo pe cã Yãhã ma yĩŋ na, koo fãnga ma mii karndohopii dyaŋ, pe ga waha nwonyɛ̃ yãr, pe maha waha ke tã. Ma"a ba kai- nkãy sye driyɛ̃ nge wo, Yãhã kẽ ke ma ta, ma n ke sye. Ma"a maha ba kai- nkãy sya driyɛ̃ nge wo, Yãhã kẽ ke ma ta, ma n ke sya." 20Yesu n u kãnyãrwai yar waha, pe ma n le pãã waa ye pe yee woo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ye. 21Loo kur ye, Yesu n nii ke kai- pãã u kãnyãrwai ye gbaa na. U naa pe yar ma yee: "N yai n ka Yurusalɛm wo. Koo fla na, pe Yiifee- wãlɛ, pe Yãhã yũndefa yĩŋfa ne, pe Yãhã kaiyarfa ne, pe ga ba ra fãy gboho. Pe ga ba ta gɛ ta pe n ta boo. Ta wãku plii tãã wuhu na, n ga yir gbã wo, n dur ba yrãŋ na gbaafa ye." 22Pyar n u yee ga kãnkãy na, maa nii le kuãn u ye ma yee: "Yĩŋfua, Yãhã ke paha ma na! Nde sẽ yai le ma dye ye!" 23Yesu n wã klaha, ma Pyar pye ma yee: "Yũhũ kãã ra tãy Setane nwo! Ma n kɛ ma yɛr tã ra na ta kãnkai- wo! Ma sẽ laam ga Yãhã laantor ter ne ye, ma laam ga nawee- kacãn ter ya ne." 24Yesu n u kãnyãrwai pye ma yee: "Wii ma yee woo ga naa n yãr ta kãnde wo, u u laam wũhũ ta yaha, tuu u ya gbihi, u ma sya ga ba gbãpee ku ra wĩĩ na. Wii ma loo sya, u naa ra kãnde yãr. 25Ye sẽ yãã, wii tuu u ya yĩŋ kɛ, ma suhu u laam wãn ne, woofua ga ba too byɛ kɛ laa; wii tuu -sẽ ga le sya u u yĩŋ kɛ laa, ma suhu u laam wãn ne ndoo wĩĩ na, woofua kẽ tuu cã ga ba too nde byɛ yãã. 26Mboo nawee, taa ga driyɛ̃ wãn byɛ yãã tãŋ, ma"a yee ma sẽ ba ma yĩŋ yãã Yãhã ye ye, le wãyĩĩ -sẽ ma na taa yãã? Tesẽ, koo kla ma na, nawee tuu ga ba waha kẽ, u u ya yĩŋ yãã Yãhã tãy? 27Ye sẽ yãã, u Nawee Puee ga ba pa u Tuhufua Yãhã nayɔ̃r ne, tesẽ u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ye ne. U ma ba dur ba, nawee nawee woo tuu kai- nkãy byɛ pye tɛr, u ga koo byɛ draha dãã ufua kẽ. 28Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Nawee- mpãy ma ye laam wo, pe saa ku mii pe sẽ u Nawee Puee yãã tuu nii yĩŋ na ye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\