Matɛhɛ 17

1Plii kuay kur ye, Yesu n Pyar yigi taha u ya na, Syake ne, u Syake cĩĩfua Nsãn ne, ma ka pe ne yãnjruhu gaa yĩŋ na, poo pe ya ya. 2Pe n u yãã, u wã klaha pe yĩnde na, u yĩntaha n nii n yɛhɛ yai wãŋ syi dyaŋ, u nayrɛ n flege ma nii cãã- wãŋ syi dyaŋ. 3Pe kãnyãrwai n faale wãlɛ Musa yãã tesẽ Yeli ne, pe ya kai na. Pe ba fe gbe yi, ma nii n pãã Yesu ne. 4Loo na, Pyar n Yesu pye ma yee: "Wo Yĩŋfua, wo niisaha sroŋ yɔ̃ nwo wo. Le ma tãy ma ye, n ga kajar tãã gbã, neŋ ma wãŋ, neŋ Musa wãŋ, neŋ nge Yeli wãŋ." 5Tuu naa n pãã nantãŋ, yãhãsyɔ̃r raa n ba paha pe na, ma n yɛhɛ palpal. Yãhã yĩmbui n yir te yãhãsyɔ̃r laam wo ma yee: "Ta Dya kẽ nwo, u ntãŋ dye gboho ra tãy, u ra laam yĩn yalebyɛ. -Ye naa n luhu u ye!" 6Pe kãnyãrwai pe kaplãŋ ngĩĩ luhu, pe n fya ma too tã pe yĩntar na. 7Yesu n yũhũ crã pe na, ma pe pye pe yir, pe ma n fya ye. 8Pe n yĩntar kuã yir, pe sẽ maha waa yãã mii Yesu ya sẽ kẽ ye. 9Pe naa ke yãŋ tege, Yesu n pe yar waha ma yee: "Tee kai- nkãy yãã ke yãŋ yĩŋ na, ye ma n ke tɔ̃r waa ye ye, mii u Nawee Puee sẽ yir gbã wo, ma dur ba gbaafa ye ye." 10Pe kãnyãrwai n Yesu yey ma yee: "Nwa ta pe Yãhã kaiyarfa n yee, a Yeli ga cãã pa u Yãhã Yĩndefua Crise yaha?" 11Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Cĩĩnde ne, Yeli yai u pa, u ba ke kai- byɛ gbihi ta. 12Ta n ye yar: Yeli pa wa, nawee- sẽ cã woo kẽ ye, ma u nuhu pe laam wãnuhu. Pe ga ba u Nawee Puee bya nuhu koo syi." 13Loo na, pe kãnyãrwai n cã le war ma yee, Nsãn nawee- tããfua wĩĩ kẽ Yesu tuu pãã pe ye, ma Yeli myaha yee. 14Pe ga nɔ nabuar raa fla na, dya waa n pa Yesu fla na, ma ba kãnklũy gbãã u yahasee ye 15ma yee: "Yĩŋfua, ta dya fɛn di, wãtooku ma u na. Ke ma yir u na, ke ne pee u na. Kaa na u ga too dye naa woo, kaa na u ga too dye loho wo. 16N pa u ne ma kãnyãrwai fla na, pe sẽ -sẽ waha u jaa ye." 17Yesu n kuãn pe na ma yee: "Yii poo na, laanyɔ̃m wee ye ye ye, ye sẽ ra ta ye Yatɛr ye. Ye yee la n kuee ye wãwlaha na yalebyɛ? Ye yee la n naa n fãy ye ne yalebyɛ? -Ye pa ra kẽ u kicar ne nwo!" 18Yesu n sã u sãndũpee na, u n tege kãã u kicar yĩŋ na, u n jaa le yalebya wo. 19Loo na, pe kãnyãrwai n yũhũ crã Yesu na kãnkãy na, ma u yey ma yee: "Nwa wo sẽ ba waha u sãndũpee kar tege kãã ye?" 20Yesu n pe yar ma yee: "Ye sẽ ra ta ye Yatɛr ye laam byɛ ne ye, koo kẽ. Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye: Ye ma Yãhã ta ye Yatɛr carle ya mii ntããfĩĩ pua nen ya dyaŋ, ye ga waha yãŋ nge pye ke yũhũ ga nwaa, ke n yũhũ ga. Kai laa saa ye yia ye. (( 21Ya"a ye yɛ̃ tã digi na, ma nii Yãhã nar, loo na, ye ga waha sãndũpee nwo syi kar tege nawee yĩŋ na.))" 22Yesu pye yrãhã na u kãnyãrwai ne Galɛlɛ kãntraha wo, u n ba pe pye ma yee: "Pe ga ba u Nawee Puee yi u napĩĩ- kẽ, 23pe n u boo; u gbã plii tãã wuhu, u ga yir gbã wo, u pa gbaafa ye." Loo kapãn nde n pe kãnyãrwai laam wlãhã pe kẽ, ma sya ga ta tɛr. 24Yesu tuu ga dye Kapornu wo u kãnyãrwai ne, Yãhã kangbãŋ kufar wããfa n yũhũ crã Syimu Pyar tãy, ma u yey ma yee: "Ye Yĩŋfua sẽ Yãhã kangbãŋ kufar dãã la?" 25Pyar n pe pye ãwã, u pe dãã. Pyar tuu ga dye kaha wo, Yesu n cãã kapãn gbe, ma u pye ma yee: "Syimu, ma laam wo, mpãy poo pe yai pe naa pe kufar dãã, tesẽ pe koho wãn kufar ne kãntraha nge yĩŋfa kẽ, pe klofa laa, pe nampay?" 26Pyar n yee pe nampay. Yesu n u pye ma yee: "Le ma pye pe nampay, ma cã klofa sẽ yai pe naa te dãã ye. 27Wo sẽ -sẽ n kɛ nawee- mii n wãpee pãã wo wĩĩ na ye. Loo ne, ka ke langbãŋ wo, maa fuɛsãn miy. Fua wii taa ga cãã yigi, u yɛ̃ yãr, maa ntẽn war yãã u laam wo. U war gbe, maa ra kufar dãã, tesẽ ma wãn ne!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\