Matɛhɛ 2

1Yesu ba see Yudɛ kãntraha klo laa wo pe n yee Betelɛmu. Koo cãã na, Yɛrɔte kẽ u pye ke Yudɛ kãntraha yahaseefua. Yesu tuu see wa, kaicãfa mpãy n yir kãntraha gaa na, yainsaha dar kuɛ ye, ma pa kungbãy nde wo pe n yee Yurusalɛm. 2Pe n le yey nawee- ye ma yee: "Kicar wii tuu see u n pai nii Yiifee- yĩŋfua, u ma na? Ye sẽ yãã, wo u yrompua yãã, u yi yainde darkuɛ ye, wo n pa wo n pai u sey." 3Yahaseefua Yɛrɔte tuu nde luhu, u n fya, pe Yurusalɛmfa byɛ ne. 4U n pe Yãhã yũndefa yĩŋfa byɛ yee ba, ma suhu pe Yãhã kaiyarfa byɛ ne, ma ba pe yey ma yee: "U Yãhã Yĩndefua Crise ga see na?" 5Pe n u yɛ̃ sya ma yee: "U ga ba see Yudɛ kãntraha klo lii wo pe n yee Betelɛmu. Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua waa bii le yrũhũ yaha ma yee, Yãhã yee: 6'Ah yii Betelɛmufa, ye klo ma Yudɛ kãntraha wo; le sẽ kloŋ tãŋ Yudɛ kãntraha kui byɛ na ye. Ye sẽ yãã, yĩŋfua waa ga yi ye klo wo. U ga ba nii ta nawee- Yiisrɛfa yĩŋ na mii mbanaha wãŋ syi dyaŋ u mbaa ne.' " 7Pe loo pãã wa, Yɛrɔte n pe kaicãfa yee ba, u sẽ ta waa n yi le cãŋ na ye. U n pe yey u yrompua yiyale ne. 8U n pe lɛhɛ wãã Betelɛmu wo ma yee: "-Ye ka yaa u kicar fla kɛ yɔ̃; ye ma u yãã, -ye ra yar, ta bya n ka n ga u sey nii ndoŋ." 9Pe u yahaseefua kaplãŋ luhu wa, pe n ke Betelɛmu kãnde sya. Kãnde wo, pe n u yrompua yãã, wii pe ba yãã wa yainsaha darkuɛ kãntraha wo. Pe n maha u yrompua yãã, tuu n fã pe yahasee ye yãhãyĩŋ na. U kicar tuu pye kaha gii wo, u yrompua tuu ga nɔ ke kaha yĩŋ ne, u n yɛr. 10Pe kaicãfa pe u yrompua yãã ke syi, pe n nuhu di gboho. 11Pe n dye ke kaha laam wo, ma u kicar yãã u nahafua Maari ne. Pe n kãnklũy gbãã, ma u kicar sey. Loo kur ye, pe n pe wãn sãhã, ma wãn taa yi wãã u kicar kẽ: Sãn, tesẽ wusuna ne, tesẽ lasekole waa ter ne pe n yee myer. 12Loo kur ye, Yãhã n ba pe yar mlũhũ wo ma yee, pe ma n dur ga Yɛrɔte fla na ye. Pe n kãnde laa ter gbe, ma dur tɛr pe kui wo. 13Pe kaicãfa pe ba tɛr wa, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n ba pa u Yosɛfe ye mlũhũ wo, ma ba u pye ma yee: "Yir, u kicar gbe u nahafua ne, ma fã tɛr Syipte kãntraha wo! Kuee koo fla na, ta n sya ba ma yar ma dur ba! Ma sẽ yãã, Yɛrɔte ga ba naa u kicar kɛ, woo ga u boo." 14Loo na, Yosɛfe n yir, ma u kicar gbe u nahafua ne, ma fã tɛr pe ne yĩmper wo Syipte kuɛ ye. 15U n ga kuee ke fla na, Yɛrɔte n sya ba ku. Yãhã ke bii kai lii cãã pãã yaha, ke kaplãŋ tɔ̃rfua waa yɛ̃ na, loo ne le pye. U bii yee: "N ta Dya yee yi Syipte kãntraha wo." 16Yɛrɔte tuu -sẽ ba yi le cãŋ na ma yee pe kaicãfa sye, pe sẽ dur ba u yar u kicar wĩĩ ne ye, ncafũhũ n u yigi ma sya ga ta tɛr. U n yir ma yee, pe pe naam kicar byɛ boo tãŋ Betelɛmu wo, tesẽ le klo kãnkãy kui byɛ ne. Pe kaicãfa pe -sẽ ba u yar u kicar seeyale ne, u n ta, naam kicar pii mpãy pe sẽ ba tɛr dyɛ- syãŋ yaha ye, pe n poo boo. 17Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yermii tuu bii lii cãã pãã yaha, loo ne le pye. U bii yee: 18"Pe wram wĩĩ luhu Arma na, kubɛhɛ ne busãã. Arsyɛl kẽ tuu u pii mii wũn. U wãflaŋ wĩĩ sye, u pii tee mii pe wee nantãŋ ye." 19Yɛrɔte wãku kur ye, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n maha ba pa u Yosɛfe ye mlũhũ wo, ke Syipte kãntraha wo. 20U n u pye ma yee: "Yir, ma u kicar gbe u nahafua ne, ma dur ga Yiisrɛ kãntraha na! Ma sẽ yãã, mpãy byɛ pe naa u kicar wãboo kɛ, pe ku wa." 21Loo na, Yosɛfe n yir ma u kicar gbe u nahafua ne, ma dur ga ke Yiisrɛ kãntraha wo. 22U n ga le luhu ma yee, Arkelusi ma u u tuhufua Yɛrɔte draha gbe, ma nii Yudɛ kãntraha kui yĩŋ na. Loo n u ta u n fya, u sẽ sya ma nii Yudɛ kãntraha klo laa wo ye. Yãhã n u yar mlũhũ gaa wo, u ga nii Galɛlɛ kãntraha wo. 23U n ka, maa nii koo kãntraha klo laa wo pe n yee Nasarɛte. Pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa pe bii lii cãã pãã yaha u kicar wĩĩ na, loo ne le pye. Pe bii yee: "Pe ga ba naa u yee Nasarɛtefa naa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\