Matɛhɛ 20

1Yesu n maha yee: "-Ye yãŋ, Yãhã Yai wĩĩ ma mii tẽntẽbir mpãy wĩĩ dyaŋ, tarfua waa ne. U tarfua ba cãã yir sukũhũntãy na, yainsaha daryale wo, woo ga tẽntẽbir kɛ ba le u tar wo. 2U n mpãy yãã, ma yee woo ga pe dãã per neŋ tẽn war ne. Pe n yɛr le na. U n pe ta pe n ga nii tẽn tẽ u tar wo. 3Yai n faa dugu, u tarfua n maha yi, ma ka tẽntẽbir kɛsaha fla wo, ma ga mpãy yãã pe ka nii, laa sẽ ne pe n pye ye. 4U tarfua n pe pye ma yee: Ye ga waha ka yii ndoŋ, ye ga naa tẽn tẽ ra tar wo. N ga ba ye tẽn draha dãã ye kẽ. 5Pe tẽntẽbir n ka. Yai n ba dye yĩŋ wo, u tarfua n maha yi, ma ga tẽntẽbir mpãy kɛ ba le te tar wo. Yai n ba yĩn, u n maha yi ga mpãy kɛ ba le te tar wo. 6Yai n ba kua, u n yi, ma maha ga mpãy yãã, pe ba tege nii nantãŋ tẽn kɛsaha fla wo. U n pe yey, a nwa pe n tege nii ke fla na ma yai kua, laa sẽ ne pe n pye ye. 7Pe n yee, waa sẽ poo gbe tẽn na ye, koo kẽ. U tarfua n yee, le ma pye koo syi, pe tẽntẽbir pe ka pe ya ndoŋ, pe ga tẽ u tar wo. 8Yai n ba kua tãŋ, u tarfua n u war yĩŋfua pye ma yee: 'Pe tẽntẽbir byɛ yee ba, ma ba pe dããn wãã pe kẽ. Mpãy pe gbe kur kuɛ ye, cãã naa poo dãã, ma ba kua mpãy na pe cãã gbe.' 9Mpãy pe ba dye tẽn wo yainkɔŋ yale wo, poo n cãã pa loo na, maa per naneŋ tẽn war yãã. 10Tẽntẽbir mpãy pe ba cãã dye tẽn wo, poo n ba pa, ma naa le ga laa na poo war ga gboho tɛr. Pe n pe bya dãã per naneŋ tẽn war ne. 11Pe n pe war sya ma yee, poo sẽ u tarfua ne, 12ma u pye ma yee: 'Tẽntẽbir mpãy taa gbe kur kuɛ ye yainkɔŋ wo, ma cã pe sẽ ma- le tẽn na ye. Ma pye mii ma pe dãã wãcɛŋ wo ne, wii mpãy too per wihi wãfãy sya, ke yaiwlaŋ wãsuhu ne?' 13U tarfua n poo nen waa yɛ̃ sya ma yee: 'Ta naambiyã, n sẽ dawar pye ma na ye. Ma ba le pãã laha ma yee, mboo yɛr per neŋ tẽn dããn na. Cĩĩnde sẽ na? 14Ma dããn sya, taa naa n gaha. Wii tẽ gbe kur kuɛ ye yainkɔŋ wo, n yee n ga u dãã ma ne wãcɛŋ. 15N ma yee n ga naa ra war pye mii, le yai n waha naa pe pye koo syi. Tẽ ma naweeyɔ̃ loo la le laanyar yigi ma kẽ, ma n yĩntaha waha?' " 16Loo na, Yesu n maha pe yar taha ma yee: "Mpãy pe ma kur ye yagaa, pe ga ba yahasee yãã. Mpãy pe -sẽ ma yahasee ye yagaa, poo pe ga ba nii kur kuɛ ye." 17Yesu naa n gaha Yurusalɛm wo, nabuar naa n taha u na. U naa n yãr, ma ba u kãnyãrwai cɛr yi pe ya ya, ma pe pye ma yee: 18"-Ye yãŋ, Yurusalɛm kẽ too dugu n gaha. U Nawee Puee ga ba yi pe Yãhã yũndefa yĩŋfa kẽ, tesẽ pe Yãhã kaiyarfa ne. Pe ga yɛr u wãboo wĩĩ na, 19pe u wãã mpãy kẽ pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. Poo pe ba naa u lɛr, pe naa u gbã sãngblã ne, pe ba u kuey mar boo trã na. U wãku plii tãã wuhu, u ga yir gbã wo u pa gbaafa ye." 20Loo na, Sewede pii nahafua n pa Yesu fla na, u dyam syãm ne. U n kãnklũy gbãã, woo ga laa nar Yesu ye. 21Yesu n u yey, u ma nwa wĩĩ na. U n u pye ma yee: "Ma"a ba nii kai- byɛ yĩŋ na, ma yĩnfar wo, ma tyii ta pii n nii nen nwo ma kãndigi koho kuɛ ye, nen nwo ma kãmaŋ koho kuɛ ye." 22Yesu n pe pye ma yee: "Tee lii nar, ye sẽ le cã ye. Wãfãy tii tẽ n pai sya, yaa waha te sya la?" Pe n u pye poo ga waha yia. 23Yesu n pe pye ma yee: "Cĩĩnde ne, yaa ra wãfãy syi sya. Ma -sẽ yee mpãy pe ga ba nii ra kãndigi koho kuɛ ye, ta kãmaŋ koho kuɛ ne, n saha poofa yãŋ yi ye; Yãhã too niisar gbihi ta mpãy kẽ, poo niisar kẽ te ne." 24Pe kãnyãrwai sẽnsye mii pe le luhu, pe laam n war pe kãnyãrwai syãm mii wĩĩ ne. 25Loo na, Yesu n pe byɛ yee ba, maa pe pye ma yee: "Ye cã mpãy pe ma kãntrɛ kui yĩŋfa, pe nawee- nar-, tesẽ pe nangbãm bya maha pe fãnga yar pe na. 26Le sẽ -sẽ wee ke syi ye ne ye. Wii ma yee u ga yĩŋ yãã ye laam wo, woofua yai u nii ye byɛ tẽntẽle. 27Wii ma yee u ga yahasee fla yãã ye laam wo, woofua yai u nii ye byɛ yãmpuai. 28Loo ne, u Nawee Puee sẽ pa nangbãn yĩmbui ne ye, u pa u n pai nii tẽntẽle nawee- byɛ ye, u u yrã wãã u ku, u nabuar par sya, u pe yi pe kapee- wãpyeŋ wo." 29Pe naa n gaha Yurusalɛm wo, ma ga dye Yerekɔɔ wo, ma sya le yi yaha wa. Nabuar naa n taha Yesu na. 30Fũũ- syãm pye, pe ba nii kãnde yɛ̃ na. Pe le luhu, a Yesu kẽ u n tɛr, pe n nii n tẽ ma yee: "Yĩŋfua, mboo Dawide Dya, wo fɛn di!" 31Pe nabuar naa n kuãn pe na, ma yee pe yaha le; pe n cã maha naa n tẽ fãnga ne loo na ma yee: "Yĩŋfua, mboo Dawide Dya, wo fɛn di!" 32Yesu n luhu, ma yɛr ma pe yee ba, ma pe pye ma yee: "Ye yee n nwa pye ye kẽ?" 33Pe n u pye, u ta poo yĩmpɛ n waha naa n yãŋ. 34Pe fɛn n Yesu yigi, u n tɛ pe yĩmpɛ na. Pe fũũ- syãm yĩmpɛ n ta tɛr jaa, pe n maha waha n yãŋ gbɛgbɛ faale dyaŋ, ma nii n taha Yesu na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\