Matɛhɛ 22

1Yesu n maha nii n pãã pe nabuar ye kakuãcran ne. U n pe pye ma yee: 2"Yãhã Yai wĩĩ ma mii nde dyaŋ tẽ ga tɔ̃r ye ye: Yĩŋfua waa ba casyadir soho u dya myaha na. 3Tuu ba mpãy yee te casyadir na, u n u tẽntẽ- lɛhɛ wãã, pe ga pe yee ba. Pe sẽ -sẽ sya ma pa ye. 4Loo na, u n maha tẽntẽ- mpãy lɛhɛ wãã, ma pe yar ma yee: 'Tẽ mpãy yee te casyadir na, ye ga pe yar ye yee: Te dir byɛ soho tãŋ wa. Ta napa, tesẽ ra naampĩy tii ne te gboho, n ta pe n te byɛ boo, te wãn byɛ gbihi ta wa. -Ye pe yar pe pa te casyadir na!' 5Pe nawee- sẽ le ta kai ye, ma ta tɛr pe kapyeŋ ye: Nwo n ka u tar wo, nwo n ka ma ga nii u cãã troho. 6Mpãy n pe tẽntẽ- yigi, ma pe nuhu, ma pe boo. 7U yĩŋfua laam n war. U n seraasyi lɛhɛ wãã, pe n ga pe naboofa mii boo, ma pe klo suhu. 8Loo kur ye, u n u tẽntẽ- mpãy pye ma yee: 'Te casyadir byɛ soho tãŋ wa. Mpãy pe -sẽ ba yee te na, pe sẽ yai te wãdiŋ ne ye. 9-Ye ka nanihi teebɛhɛ wo, mpãy byɛ tee ga yãã, -ye pe yee ba te dir na!' 10Pe tẽntẽ- n ka te nanihi teebɛhɛ wo, nawee- mpãy pe ga yãã pe n pe byɛ yee ba, napee- ma suhu naweeyɔ̃m ne. Loo na, nwongbãŋ gii te dir te pye ke laam wo, ke n yĩĩ nawee- ne. 11U yĩŋfua n dye loo na, woo ga pe nawee- yãŋ. U n dya waa yãã, u sẽ ba te cagbar nayroho le ye. 12U n u pye ma yee: 'Naambiyã, ma pye mii ma sẽ ma nayrɛ fɛr ma te cagbar nayroho le ye, ma dye ba nwo?' U dya sẽ laa pãã ye. 13Loo na, u yĩŋfua n u tẽntẽ- pye ma yee: '-Ye u trɛ pua, u kluɛ ne, ye u gbe miy yi wãã nkur ye, wam wo, u n naa wũn, u naa nkãhã yĩhĩ.' " 14Yesu tuu koo kaplãŋ pãã wa pe ye, u n pe yar taha ma yee: "Ye sẽ yãã, nawee- busãã ga ba yee; mpãy pe -sẽ ga ba yãŋ yi poo laam wo, pe saa ba nihi ye." 15Pe Farisyɛ̃ n ka, maa pe ya wãã, ma yee poo ga waha Yesu plaha yigi kayey lii syi ne. 16Loo kur ye, pe n pe nawee- mpãy lɛhɛ wãã Yesu ye, ma suhu Yɛrɔte nawee- mpãy ne. Pe n ga Yesu pye ma yee: "Yĩŋfua, wo cã ma cĩĩnde ya pãã. Ma nawee- klaha cĩĩnde ya ne Yãhã kãnde wãyãr wĩĩ na. Ma sẽ n fya nawee yĩnde na ye. Nawee ma sya nii mii syi dyaŋ, le sẽ kai kua ma ye ye. 17Loo ne waa ma yey laa ne, ma"a lii yãã le na, ma wo yar: Wo kãnde na, wo yai la kufar wãwãã ne u fãngafa byɛ yĩŋfua kẽ laa, wo sẽ yai te wãwãã ne u kẽ ye?" 18Yesu -sẽ ba cã pe wãpee ga yigi pe laam wo. U n pe yɛ̃ sya ma yee: "Dawarfa me ye ne! Nwa ta ye n ta wãleŋ kɛ namihi wo? 19Tee kufar dãã war mpãy syi ne, -ye waa yar ra na!" Pe n ntẽn war waa yar u na. 20Yesu n pe yey ma yee: "Yoo yirfua pe pye ta u na nwo, u myaha ne?" 21Pe n yee, a u fãngafa byɛ yĩŋfua yirfua kẽ, u myaha ne. Yesu n pe pye ma yee: "Ah -ye naa fãngafa byɛ yĩŋfua dãã u myaha wãn ne, tee naa Yãhã dãã ke myaha wãn ne!" 22Pe u kapãn nde luhu, le n pe laam wɔ. Pe n tyii u na, ma tɛr. 23Ke per bya wo, Sadusyɛ̃ mpãy n pa pe ya ndoŋ, Yesu fla na. Poo me pe n yee, a mpãy pe ku wa, pe saa ba yir gbã wo ye. 24Pe n Yesu yey ma yee: "Yĩŋfua, wo faale wãdyaha Musa bii kãnde laa yar wo na, le nde: 'Naa ma ku, kicar sẽ kẽ u ye ye, u cĩĩfua yai u u calangusya gbe, pe n kicar see u lɛfua kẽ, wii tuu ku.' 25ãhã, dya waa -sẽ pye wo fla na, cĩĩfa kuay ne. U dya n ba cɔɔ sya, ma ku u yaha, puee sẽ kẽ ye. U taha n u calangusya gbe. 26Woo bya n maha ku u cɔɔ yaha, puee sẽ kẽ ye. U tãã wuhu n u gbe, loo katɛ nen ya. Koo syi ya, koo syi ya, poo kuasĩĩ byɛ n ba ku tãŋ u cɔɔ yaha nanem. 27Loo kur ye, u cɔɔ n ba ku u ya ndoŋ. 28Mpãy pe ku wa, pe ma ba yir gbã wo per gii, u cɔɔ ga ba nii yoo wũũ pe laam wo? Poo byɛ sẽ u yãã cã la cɔɔ?" 29Yesu n pe yɛ̃ sya ma yee: "Ye plaha loo nde ne ma yee, a mpãy pe ku wa, pe saa yir gbã wo ye. Ye sẽ Yãhã sabangbãŋ wũhũ cã ye, ye sẽ maha Yãhã fãnga cã ye, koo kẽ. 30Ye sẽ yãã, mpãy pe ku wa, pe ma ba yir gbã wo, pe ga nii mii yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ wãŋ syi dyaŋ yãhãyĩŋ na. Naam tesẽ ca ne, pe saa ba naa pe ya gbe ye. 31Mpãy pe ku wa, ma n pai yir gbã wo, Yãhã pe wĩĩ yar laha ye na. -Ye yãŋ, lii le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo, nakur wãyir wĩĩ na gbã wo, -ye ye laam too le na! 32Yãhã yee: 'Ndoo tẽ ma Yãhã Brama ye, Yisyake ne, Dyakuba ne.' " Loo na, Yesu n pe yar taha ma yee: "Mpãy pe ku, pe ma yrãŋ Yãhã yĩnde na." 33Nabuar mpãy pe naa n luhu Yesu ye, u kaklaha n yɛ̃ gbãã pe na. 34Pe Farisyɛ̃ pe le luhu, a Yesu pe Sadusyɛ̃ yɛ̃ wãã sya, ma sya yɛ̃ gbãã pe na, pe Farisyɛ̃ n pe ya wãã. 35Poo nen waa pye Yãhã kaiyarfua. U n yee woo ga Yesu le namihi wo, ma u yey ma yee: 36"Yĩŋfua, Yãhã kãnde kataŋ laam wo, lii loo le ma yĩŋ?" 37Yesu n u yɛ̃ sya ma yee: "Lii le ma yĩŋ le nde: 'Ta, ma Yĩŋfua Yãhã wĩĩ n naa n tãy ma ye, le tɛr wãn byɛ yaha, le gboho tãŋ ma laam byɛ wo, le nii tãŋ ma yrã byɛ na, ma kacãn byɛ n pye tãŋ loo na.' 38Yãhã kãnde kataŋ laam wo, nde loo ne le ma yahasee ye, ma maha ma yĩŋ. 39Lii le taha le yahasee wĩĩ na, le ka le kuɛ ye. Loo ne nde: 'Ma ya wĩĩ le n tãy ma ye mii syi dyaŋ, tyii ma nampyeŋ wĩĩ n naa n tãy ma ye ke syi.' 40Ke Yãhã kãnde kataŋ byɛ, ma suhu pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa kaklaha ne, too nde byɛ sroŋ koo kataŋ syãŋ ngĩĩ ne." 41Pe Farisyɛ̃ pe pye pe ba pe ya wãã nii, Yesu n pe yey ma yee: 42"Ye laam wo, ye yee yoo kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne? Yoo kur kuɛ puee kẽ?" Pe n yee, a Dawide kur kuɛ puee kẽ u ne. 43Yesu n pe pye ma yee: "Le ma pye ke dyaŋ, Dawide -sẽ maha pye mii ma u yee Yĩŋfua? Ye sẽ yãã, Yãhã Yrã Fãnga pye Dawide na, ma bii u ta u n le pãã ma yee: 44'Yĩŋfua Yãhã ta Yĩŋfua pye ma yee: Pa tege nii ra kãndigi koho kuɛ ye kai- byɛ yĩŋ na, ta n sya ba ma napĩĩ- yĩy kor le ma kẽ, pe n nii mii ma tãnde fyãhã tã pe na.' " 45Yesu n pe yey ma yee: "Dawide gɛ tuu naa u Yãhã Yĩndefua yee Yĩŋfua, u Yĩŋfua -sẽ ga maha pye mii u nii Dawide kur kuɛ puee waa?" 46Pe Farisyɛ̃ sẽ waha u yɛ̃ wãã sya laa ne ye. Ma gbe koo per na, waa sẽ maha sya ma u yey yãã laa ne ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\