Matɛhɛ 7

1Yesu n maha pe yar ma yee: "Ye ma n naa ye nampyeŋ- kaa ye, Yãhã bya sẽ -sẽ ga ba ye sãhã ye. 2Ye sẽ yãã, mboo nawee, taa ma nampyeŋ sãhã mii syi dyaŋ, Yãhã ga ba ma bya sãhã koo syi. Lii taa n pãã ma nampyeŋ pyer wĩĩ na, Yãhã ga ba naa loo pãã ma bya pyer wĩĩ na. 3Loo ne, n ga ye yar: Kãnkããle lii le ma ma nampyeŋ yĩnde wo, nwa ta ma n nii le yãŋ? Tẽngbãŋ gii ke -sẽ ma ma yĩnde wo, ma sẽ koo yãã la? 4Mboo wii taa sẽ waha ke tẽngbãŋ yãã ma yĩnde wo ye, ma ga waha ma nampyeŋ pye la u yɛr, ma n le kãnkããle yi kãã u yĩnde wo u kẽ? 5Dawarfua kẽ ma ne, cãã ke tẽngbãŋ yi kãã wa ma yĩnde wo, loo na maa waha gbihi yãŋ, ma le kãnkããle yi kãã ma nampyeŋ yĩnde wo. 6Ye ma syi ye naa Yãhã wũhũ pãã napee- mpãy ye pe ma pãm wãŋ syi dyaŋ ye! Mii loo sẽ ne ye, pe ga waha wã klaha pe kapee pye ye na. Ye ma syi ye naa Yãhã wũhũ yar nawee- mpãy na pe ma tyɛ- wãŋ syi dyaŋ, pe wũhũ sẽ laha ye. Mii loo sẽ ne ye, pe ga ke Yãhã wũhũ wluhu pye klaha-." 7Yesu n maha yee: "-Ye naa n nar, ngaa ga wãã ye kẽ. -Ye naa n kɛ, yaa ngaa yãã. -Ye naa kããnklihi gbã, pe ga ke yãr ye kẽ! 8Ye sẽ yãã, mboo nawee, ma"a n nar, Yãhã ga ngaa wãã ma kẽ. Ma"a n kɛ, Yãhã ga ta ma n ngaa yãã. Ma"a kããnklihi gbã, Yãhã ga ta ke n yãr ma kẽ. 9Ye laam wo, waa ma la u dya ma ngaa digi nar u ye, u ga u kẽ ntĩn ne? 10Laa, u ma fua nar u ye, u ga u kẽ nwoho ne? 11Tee sya pee mii, ye kayũhũ pye ye pii kẽ. Ke syi ne, ye yai ye cã, ye Tuhufua Yãhã kayũhũ wãã mpãy kẽ pe ke nar u ye. 12Kãnde lii Yãhã le ta, wo faale wãdyaha Musa ke kataŋ yrũhũ le yaha ke Yãhã sabangbãŋ wo. Tesẽ, pe faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa maha kaplãŋ nkãy yrũhũ le yaha ke wo. Koo kaplãŋ ngĩĩ byɛ yĩŋ nge tẽ ga pãã ye ye nde kapãngbɛrle: 'Lii tee n kɛ ye nampyeŋ- pe naa le pye ye kẽ, yii gɛ -ye naa loo pye pe kẽ!' " 13Yesu n maha kakuãcraŋ ngĩĩ pãã pe ye ma yee: "Nwonyɛ̃ gii ke fĩhĩ, -ye dye koo ne! Nwonyɛ̃ gii ke cay, tesẽ kãnde lii ne le cay, too nde n gaha nawee ne u plahasaha wo. Too -sẽ kẽ nawee- busãã pe n sya. 14Nwonyɛ̃ gii ke -sẽ fĩhĩ, tesẽ kãnde lii ne le fĩhĩ, too nde n gaha nawee ne u yrã yããsaha wo. Mpãy pe -sẽ too yãã, pe sẽ nihi ye. 15-Ye yii yigi kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa ne! Pe ma pa ye ye, yaa yee pe ma mbapĩy wãŋ syi dyaŋ, pe sẽ pee ye. Pe laam -sẽ wo, waygapyãhã gɛ sẽ pee ma tɛr pe yaha ye. 16Yaa ba pe yãŋ naa n cã pe pyer na. Waa sẽ defĩĩ katyipir tai yãã ngur katyigi na ye. Waa sẽ maha nkugu tai yãã ncũwãã na ye. 17Katyiyũhũ puayɔ̃ sa, katyipihi -sẽ puapihi sa. 18Katyiyũhũ saha puapihi sa ye, tesẽ katyipihi saha puayɔ̃ sa ye. 19Katyigi gii ma yee ke sẽ puayɔ̃ sa ye, ke ga ba cɛr kãã, ke miy le wãã naa laam wo. 20Ye ga ba kawar Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa yãŋ naa n cã pe pyer na koo syi." 21Yesu n maha yee: "Mpãy byɛ pe ra yee: 'Yĩŋfua, Yĩŋfua,' poo byɛ sẽ me pe ga ba dye Yãhã yai klo wo ye. Mpãy pe ta Tuhufua Yãhã laam wũhũ pye, poo ya me pe n pai dye Yãhã yai klo wo. 22Yãhã kasãhã per maa nɔ, nawee- busãã ga ba ra pye: 'Yĩŋfua, Yĩŋfua, wo ba naa Yãhã kaplãŋ tɔ̃r nawee- ye ma myaha ne. Wo ba sãndãpee kar tege naa n kãã nawee- yĩŋ na ma myaha ne. Wo ba naa yɛ̃kã wũhũ busãã pye ma myaha ne.' 23Loo na, n -sẽ ga ba pe yar, n yee: 'N sẽ ye cã ye, kapeepyefa mii, ye ma n crã ra na ye!' " 24Yesu n maha kakuãcran nde pãã pe ye ma yee: "Ye sẽ yãã, kaplãŋ nkãy tẽ pãã tɛr ye ye ngĩĩ, wii ma ke luhu, ma u troho tãhã koo syi dyaŋ, ufua ma mii nawee wii dyaŋ tuu kai- cã, ma ga u nwoŋ fãã ntẽmblaha fla na. 25Sesaha ke gbã, lafir cããŋ yi ba dye ke laam wo, teflahangbãŋ ke fua fãnga ne, ke sẽ -sẽ too ye. Ke nwoŋ nakũy ba ta ntẽmblaha fla na koo kẽ. 26Wii tuu ra kaplãŋ ngĩĩ luhu, u ma yee u sẽ -sẽ u troho tãhã ke yor wo ye, ufua ma mii naplege dyaŋ, tuu ga u nwoŋ fãã tẽyãfũũ laam wo. 27Sesaha ke gbã, lafir cããŋ yi ba dye ke laam wo, teflahangbãŋ ke fua fãnga ne, ke n too pye klaha- tãŋ." 28Yesu tuu ba kaplãŋ ngĩĩ byɛ pãã kua, u wãklaha ter ba pe nabuar fe gbe, ma sya yɛ̃ gbãã pe na. 29U sẽ naa nawee- klaha Yãhã kaiyarfa wãŋ syi dyaŋ ye, u ba kai- byɛ cã tãŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\