Filipefa 1

1Wii mpãy too ma Yesu Crise tẽntẽ-, ndoo Pɔl tesẽ Timuti ne, wii me too saba nwo yrũhũ nɔ wãã. Wo u yrũhũ nɔ wãã yii Filipefa mpãy byɛ kẽ, tee yii le soho Yesu Crise koho wo, yii ma suhu ye Yesu kãndeyãrfa yahaseefa ne tesẽ pe koholefa ne ye yahaseefa ye. 2Wo Tuhufua Yãhã tesẽ wo Yĩŋfua Yesu ne, ke ke kayĩĩ wãã ye kẽ tesẽ ke yrĩŋ ne. 3Yalebyɛ, n ma ye wĩĩ ga, n ne syaha wãã Yãhã kẽ ye byɛ wĩĩ na. 4Yalebyɛ, n ma nii n pãã Yãhã ne ye wĩĩ na, le ma ne nii ra ye nuhu wĩĩ. 5Ye sẽ yãã, ma gbe per gii na tee le Yesu kapãyĩĩ wĩĩ sya, ma sya ba waa nanga na, ye sẽ yi kãã le kur ye ye; ye maha koho le ra ye le wãpããtay wĩĩ na teebɛhɛ byɛ wo, koo kẽ. 6N le cã laha, Yãhã kayĩĩ lii wãpyeŋ koho yigi ye laam wo, ke ga le pye ga kua ye byɛ kẽ, Yesu Crise n cã pa. 7-Ye yãŋ, ye wĩĩ yai le gboho ra laam wo. Ye wĩĩ -sẽ gboho ra laam wo cĩĩnde. Ye sẽ yãã, Yãhã ke kayĩĩ lii wãã ra kẽ, ye bya taha le na. Ma gbe cãã gii cãã na, tẽ le Yesu kapãyĩĩ tẽn koho yigi ye fla na, ma sya ba waa yagaa na, tẽ ma nwompihi wo. N sẽ naa n sya le kapãyĩĩ wãwlãhã wĩĩ na ye, ma naa nawee- yar, le ma cĩĩnde, ma naa pe le le wo. 8Yãhã gɛ cã cĩĩnde ne tẽ n pãã ma yee, ye ntãŋ dye gboho ra tãy. Yesu kẽ u ra ta ke syi. 9Tẽ Yãhã nar ye kẽ lii ne, le nde: Kaa ke naa n taha Yãhã ntãŋ wãdyeŋ na ye tãy, tesẽ ye maha cĩĩnde kai- cã ye ke war naa n yɔ̃. 10Loo ga waha ye ta, ye n wãyĩĩ cã wãpee ne, ye naa wãyũhũ pye. U Yãhã Yĩndefua Crise durbaper, ye ga ba nii gbɛgbɛ, kapee laa saa pye ye yĩŋ na ye, waa saa ba wãpee laa yãã ye wĩĩ na ye. 11Yesu Crise kãmay na, kai- nkãy ke sroŋ, ye ga naa koo pye Yãhã miingbãŋ n yi, nawee- byɛ n naa ke gboho. 12Wo nna, yii mpãy tee n yãr Yesu kãnde wo, n n traha ye le cã ye yee, lii le ra dye nde, loo gɛ maha nii yĩŋ, nawee- busãã n le Yesu kapãyĩĩ wĩĩ cã. 13Ye sẽ yãã, mpãy pe ke klo yĩŋfua kangbãŋ sẽŋ tesẽ nawee- mpãy byɛ ne pe ra wĩĩ luhu, pe byɛ le cã tãŋ ma cã, n tẽn tẽ u Yãhã Yĩndefua Crise kẽ. Pe cã u Crise tẽn wĩĩ ne tẽ ma nwompihi wo. 14Yesu kãndeyãrfa mpãy pe ra yãã nwompihi wo, loo nde poo busãã ta, pe n nii kaa taha pe koho wãtahayaha na Yĩŋfua Yesu na, ma maha nii kaa taha le Yesu kapãyĩĩ wãpãã na nawee- ye, pe sẽ n fya gɛ fya ye. 15Poo nanem mpãy -sẽ ra laanyar yigi, ma nii Crise wĩĩ pãã kaa ter syi, ma nii ra yɛ̃ yigi. Mpãy -sẽ ma, pe Crise wĩĩ pãã laanyɔ̃m ne. 16Ta ntãŋ dye poo tãy, koo kẽ. Pe cã, Yãhã ra taha le Yesu kapãyĩĩ na ma yee, n ma n naa n sya le wĩĩ ne ye. 17Mpãy pe -sẽ ra laanyar yigi, pe ma sya Crise wĩĩ pãã, pe n kɛ pe pe ya tyĩn ra ne. Pe maha n kɛ, pe kaa taha ra wãfãy na ke nwompihi laam wo. 18Nkãy poo naweepee- mii pe n pye, le sẽ ra gbe ye. Le tãy, pe wãpee ga ra wĩĩ na woo, pe wãyĩĩ ga ra wĩĩ na woo, pe Yesu kapãyĩĩ loo pãã n wa, loo nde nuhu le ra laam wo, nanga tesẽ sukũhũ ne. 19Ye sẽ yãã, n cã ma yee, ye Yãhã wãnar kãmay na tesẽ Yesu Yrã koho wãleŋ ne ra ye, n ga ba wloho yi koo ngĩĩ byɛ laam wo. 20Tẽ loo cã wa, ma koho taha yaha le na ta laam bya ne, fyar saha ra yigi laa ne ye. Tẽ ma gɛ ma na, laanyĩn mpãy pe ma ra laam wo, wãkuayãã wãm sẽ me pe ne ye. Loo na, n ma yrãŋ woo, n ku woo, n le cã laha, nawee- ga u Crise miingbãŋ cã ra kãmay na. 21Ye sẽ yãã, n ma kuee yrãŋ na, u Crise woo u ma ra kãnkai- byɛ. N ma ku, le ga nii ra ye kayĩĩ. 22N ma -sẽ yai n kuee yrãŋ na, n tẽn laa tẽ ga yaha ye u Crise myaha na, le bya ma wãyĩĩ. Koo katɛ- syãŋ ngĩĩ laam wo, tẽ ga lii yãŋ gbe, n sẽ le cã ye. 23Le ma mii, n ma katɛ- syãŋ nsoho wo. N ma ga waha ne yi kãã driyɛ̃ nge wo, n ga nii Yesu tãy, loo le ne ga tãy ra ye. 24Lii le puar, n kuee driyɛ̃ laam wo ye wĩĩ na, loo le ma yĩŋ. 25Loo ne tẽ ga yigi. N cã n ga kuee yrãŋ na. N cã n ga kuee ye ne, n naa koho le ye ye, ye n naa nuhu yãã Yesu kur ye, ye naa kaa taha u wãtaŋ na ye Yatɛr. 26Loo na, n ma maha ba dur ga ye fla na, le ga ba nii ye ye yĩnkuãyir wĩĩ, ye troho wãtãhã na Yesu kãnde wo. 27Lii le ma yĩŋ, ye tyii ye troho wãtãhã ter n wãã le le Yesu kapãyĩĩ wũhũ ne. Loo na, n ka maa ye yãŋ woo, n sẽ yãã ka ye woo, n ga cã, ye yii plãhã kuee le Yesu kãnde wo. N ga maha cã, ye byɛ, ye wãã le yĩmbui nen na, ma yɛr laantee nen na mii naan dyaŋ tee ga miy Yesu wãta Yatɛr wĩĩ na. Le kapãyĩĩ loo le wo laam wo. 28Ye ma syi ye fya ye napĩĩ- na laa gɛ ne ye. Ye ma pe yɛ̃ nder, le ga nii kayar dyaŋ, Yãhã pe yar ma yee, pe n gaha pe ya wĩĩ klahasaha wo, ma -sẽ yii yar ma yee, ye n gaha ye wãsyayaha saha wo. Yãhã wĩĩ ne loo ne. 29Ye sẽ yãã, Yãhã kayĩĩ wãã ye kẽ ma ye ta, ye n Yesu ta ye Yatɛr; loo ya sẽ ne ye, ke maha ye ta ye n wãfãy yãã Yesu kur ye. Yãhã wĩĩ ne loo ne. 30Yagaa, ta tẽn laam wo, sesrãr rii tẽ naa n srã, ye bya dye ra kuɛ ye too sesrãr nen ya ne. Tee naa ra yãã sesrãr rii na faale wo, too ne. Ye maha cã ma yee, too sesrãr ya ne tẽ n srã ma sya ba waa yagaa na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\